Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 49

Herfst in 't Westfriesche land

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 49.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.
Auteur: Jb. de Jong.

't Is herfst; — greeuw-grais en donker bin de luchten;
Verbai de zeumer, 't zoele winde-zuchten;
     Nou alles vochtig, kil.
De zwaluw skeert er langs de grond; de regen
Deurweikt er tuin en bogerd, veld en wegen,
     En 't grasland kaal en stil.

Gien laister leit z'n lied, z'n zang meer hooren,
Gien koekoekroep bai 't vroege morgengloren;
     Gien veugel, die meer zingt.
Bai houpe trekke z' op nei 't zoele zui'en,
Ontvluchtend koud' en wind en regenbuien,
     Veer weg draif hul' 't instinct.

De regen striemt d' ontbladlerende boumen,
Wier tooi van goud en geel, nou opgenoumen
     Deur 't wind-gerucht, zweer-nat
Ronddwarrelt, den bai houpe — op weg en streit
Neerwaait, en in tuin gien bloem heur blad meer leit;
     't Is alles regenzat.

De skeipe staan het druipnat of te wachten,
Nou stil, den schuddend 't water uit hun vachten,
     Op bogerd en op 't land.
En 't peerd, aars monter, spitsende de ooren,
Het al z'n fierhaid, nei etskaint, verloren,
     Staat stil op hoek of kant.

Vroeg valt nou d' eivend, — de melkers d'r koeien
Nou melken over 't land; — hoort ze loeien!
     Ze roepen om de stal.
De boer is an z'n koeien nou te dekken,
Die, zôo hai zait: „'t gras vreten mit vaif bekken”,
     't Vertrappen overal.

't Is herfst, 't is guur in de Westfriesche landen;
De zee, ontstuimig, slaat en beukt de stranden,
     Beproeft der daiken kracht.
Maar ook in 't razen, 't gieren van die winden
Zei 'k u main land, Westfriesland! mooi en vinden;
     In 't al toch Godes macht.

Jb. de Jong.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.