Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1934 » Inhoud

Jaarboek 1934 (8)

Voorkant Jaarboek 1934 (8e jaargang) [Voorzijde jaarboek ... I]
[Advertentie Noord-Hollandsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1816 te Oudkarspel ... II]
[Titelpagina ... 1]
[Afdruk van het sluitzegel der Vereniging ... [Illustratie gemaakt door] Dirk de Leeuw ... 2]
Voorrede. WESTFRIESLAND HOOG! ... Jac. Broersen (te Hoorn) ... 3
Bestuursmededeelingen ... 4
Commissie landelijk schoon, beschermers en ledenlijst ... 5[-14]
Jaarverslag ... K. Ruyterman ... 15[-18]
Mekaar toch vonden. Tooneelspel in 4 tafereelen door 'n Wognummer. ... 'n Wognummer ... 19[-48]
De Volkstaal ... B. [= ] ... 49-59
De Polder (Een sprookje ter gelegenheid van het 3e Eeuwfeest van den Polder Heerhugowaard.) ... G. [N.N. (= zonder auteursvermelding)] ... 60-67
Uit: West-Friesland's oud en nieuw/Uit West-Friesland's Oud en Nieuw ... J. Butter (te Deventer) ... 68-74
Het doopboek van Bovenkarspel/Het Doopboek van Bovenkarspel ... D. Brouwer ... 75-80
Uit de geschiedenis van het klooster "O. L. Vrouw te Nieuwlicht" te Westerblokker. 1392-1573/Klooster O. L. Vrouw ten Nieuwlicht ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 81-82
Genade voor recht! (Uit het protocol van Nots. Joh. Goossens van Haerlem te Hoorn.) ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 83-84
Een paar Hoornsche stads-ambten/Een paar Hoornsche stads-ambten ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 85-91
De Groote Kerk te Edam en haar geschiedenis ... A. A. Kok (te Amsterdam) ... 92-99
Enkhuizen en Hoorn in 1514 ... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 100-106
Enkhuizen en Oranje ... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 107-114
Over bevrachtingscontracten ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 115-119
Iets uit en over onze enquette betreffende Kinderfolklore ... M. Zwaagdijk (te Den Haag) ... 120-126
Rustenburg ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 127-138
Opmeer ... D. Pijper (te Opmeer) ... 139-144
Wat Groôtmoeder vertelde (Vervolg op vorigen bundel) ... JE en P. Rol [= 'N ACHTEROMSKLOMP (Dialect omtrek Wijdenes.)] ... 145-150
Zuster Albertine. De handen ... Nelly Soeters-Van Balen Blanken ... 151-154
Janus, m'n oude schoolvriend (Een jeugdherinnering.) ... Siebe de Jong ... 155-161
Ete, wat de pot schaft/"Ete, wat de pot skaft" en "De duvel in de bedstee." Een verhaal van zestig à zeventig jaar geleden ... A. C. ter Horst-Hoekstra ... 162-167
'n Lastig reidsel ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 168-171
Skooljare vroeger en nouw of skooljare om er de bai 1895 ... Maartje uit de Biemster ... 172-177
Slechte tijden voor mijn geboorteplaats: Abbekerk ... H. Langedijk Hz. (te Spierdijk) ... 178-183
Westfriezen van verdienste. (Wouter Sluis.) ... H. B. Hijlkema/H. B. Hylkema (oud-Rijkszuivelconsulent te Soestduinen) ... 184-196
Verzen van Westfriezen ... 197
[Ploegen in herfst ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 197-199]
[De slaap ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 199-201]
[Het lied van de hamers ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 201-204]
[Stille visscher ... A. Renooij (te Berkhout) ... 204-205]
[Bloeiende clyvia ... A. Renooij (te Berkhout) ... 205-206]
[Waarom....? ... Jac. Broersen ... 206-207]
[Het graf van den onbekenden middenstander (een zinnebeeldig drama.) ... Jac. Broersen ... 207]
[Boerenwijsheid - Lentemaand 1932 ... Siebe de Jong ... 208]
[Soort bai soort ... Dr. Rempt (te R. = Rotterdam) ... 208-209]
[An Trienke ... Dr. Rempt (te R. = Rotterdam) ... 209]
[De zwarte poes ... D. van Heezen (te Hoorn) ... 210-211]
['t Het er klozen ... Jan Roselaar (te Hoorn) ... 212-214]
Op je stoel door West-Friesland ... [G. C. van Balen Blanken] ... 215-243
[Titelpagina van «Op je stoel door West-Friesland:» ... 215]
[Blanco pagina ... 216]
[Hensbroek ... 217-219]
[Obdam ... 219-221]
[Wester- en Ooster-Blokker ... 221-227]
[Wadwaai (=Wadway) ... 228-229]
[Wognum ... 229-232]
[Hauwert ... 232-234]
[Midwoud en Oostwoud ... 235-237]
[Benningbroek en Sijbekarspel ... 237-243]
Inhoud: ... 244


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.