Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1935 » Inhoud

Jaarboek 1935 (9)

Voorkant Jaarboek 1935 (9e jaargang) Voorrede ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 3
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 4
Jaarverslag ... K. Ruijterman (Secretaris-Penningmeester, te Hauwert) ... 16
Dr. Theodorus Velius (genealogie) ... Dr. F. Wijdenes Spaans ... 20
Eenige merkwaardige acten betreffende een Hoornschen straatvaarder, die in 1636 door de Barbarijsche zeeroovers genomen werd ... J. Ph. de Monté Ver Loren/J. Ph. Monté Verloren ... 35xxiv
Vrijstelling onderhoud der Schardammersluis aan Oosthuizen e. a./De Schardammer sluis ... P. Schuurman [Wz.]... 45
Admiraal Pieter Fredericksz. Burgemeester van Hoogkarspel ... D. Brouwer ... 62
Zandwerven ... J. Butter ... 66
Twee bijzondere landkaarten ... Mr. J. Belonje ... 70-76
Een oude gevelsteen ... 77-78
De kerk van Sinte Lazarus te Hoorn ... Dr. Willibrord Lampen ... 79-79
Zalig zijn de zachtmoedigen ... Juil Roggeveen [= Juul Roggeveen (te Naarden)] ... 80xxv
Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittichie ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 99xxvi
De eendenkooi/De Eendenkooi ... D. Pijper/D. Brouwer ... 113
Voor de radio ... [H. Visscher] ... 121
De slag te Opmeer in 1799 ... H. Langedijk ... 131
Uit de geschiedenis der parochie Spierdijk ... 133
Uit de notarieele protocollen van De Rijp ... [S. Lootsma] ... 134
Om een "Kanne Biers"/Om een kanne biers ... D. B. [= D. Brouwer] ... 137
De Post Galei ... D. Pijper (te Opmeer) ... 141
De Notweg te Hauwert ... K. Ruijterman/K. Ruyterman ... 144
Dijkbloemen ... [S. Buisman] ... 148
Om de thee ... [V. V. van de Moerbeek] ... 152
Uit de dagen der Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ... D. Brouwer ... 167
Verknoeiïng van plaatsnamen ... D. Brouwer ... 171
Dr. C. J. K. van Aalst ... 172
De fam. Commandeur 100 jaar Burgemeester van Wognum ... [= G. C. Van Balen Blanken] ... 177
Vrouwelijke barbier te Enkhuizen/'n Vrouwelijke barbier te Enkhuizen ... 185
Trekke zonder pain ... [= J. de Vries Az.] ... 188
Waarom ik van West-Friesland hou ... [= Jac. Broersen] ... 193
Verzen van Westfriezen ... 196
[Herdenking ... J. Weebis ... 197]
Op je stoel door West-Friesland ... 227

xxiv Het gaat hier om de Hoornse burger en schipper Claas Jacobs Verlooren.
xxv In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat dat Zalig zijn de zachtmoedigen is geschreven door Juil Roggeveen.
xxvi Wordt vervolgd in de volgende jaargang.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1935 (9)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Afdruk van het sluitzegel der Vereeniging ... 2
Voorrede ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 3
L. S. ... 4
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Jaarverslag ... K. Ruijterman (Secretaris-Penningmeester, te Hauwert) ... 16, 17, 18, 19
Dr. Theodorus Velius (genealogie) ... Dr. F. Wijdenes Spaans ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Eenige merkwaardige acten betreffende een Hoornschen straatvaarder, die in 1636 door de Barbarijsche zeeroovers genomen werd ... J. Ph. de Monté Ver Loren/J. Ph. Monté Verloren ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Vrijstelling onderhoud der Schardammersluis aan Oosthuizen e. a./De Schardammer sluis ... P. Schuurman [Wz.]... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Admiraal Pieter Fredericksz. Burgemeester van Hoogkarspel ... D. Brouwer ... 62, 63, 64, 65
Zandwerven ... J. Butter ... 66, 67, 68, 69
Twee bijzondere landkaarten ... Mr. J. Belonje ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Een oude gevelsteen ... 77, 78
De kerk van Sinte Lazarus te Hoorn ... Dr. Willibrord Lampen ... 79
Zalig zijn de zachtmoedigen ... Juil Roggeveen [= Juul Roggeveen (te Naarden)] ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittichie ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
De eendenkooi/De Eendenkooi ... D. Pijper/D. Brouwer ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 110
Voor de radio ... [H. Visscher] ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
De slag te Opmeer in 1799 ... H. Langedijk ... 131, 132
Uit de geschiedenis der parochie Spierdijk ... 133, 134, 135, 136
Om een "Kanne Biers"/Om een kanne biers ... D. B. [= D. Brouwer] ... 137, 138, 139, 140
De Post Galei ... D. Pijper (te Opmeer) ... 141, 142, 143
De Notweg te Hauwert ... K. Ruijterman/K. Ruyterman ... 144, 145, 146, 147
Dijkbloemen ... [S. Buisman] ... 148, 149, 150, 151
Om de thee ... [V. V. van de Moerbeek] ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Uit de dagen der Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ... D. Brouwer ... 167, 168, 169, 170
Verknoeiïng van plaatsnamen ... D. Brouwer ... 171
Dr. C. J. K. van Aalst ... 172, 173, 174, 175, 176
De fam. Commandeur 100 jaar Burgemeester van Wognum ... [= G. C. Van Balen Blanken] ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Vrouwelijke barbier te Enkhuizen/'n Vrouwelijke barbier te Enkhuizen ... 185, 186, 187
Trekke zonder pain ... [= J. de Vries Az.] ... 188, 189, 190, 191, 192
Waarom ik van West-Friesland hou ... [= Jac. Broersen] ... 193, 194, 195
Verzen van Westfriezen ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Op je stoel door West-Friesland: (titelpagina) ... 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Inhoud ... 248

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.