Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1937 » Inhoud

Jaarboek 1937 (11)

Voorkant Jaarboek 1937 (11e jaargang) [Voorkant ... I]
[Advertentie in het Westfries op achterzijde voorkant, van de Noordhollandsche van 1816 uit Oudkarspel ... II]
[Titelpagina ... 1]
[Afdruk van het sluitzegel der Vereeniging ... 2]
Voorrede ... De REDACTIE ... 3
[Uitnodiging «tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap» ... 4]
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5-16
Redactie voor den jaarlijks te verschijnen bundel ... 16
Jaarverslag ... K. Ruyterman [=Ruijterman] (Secretaris-Penningmeester, te Hauwert) ... 17-21
Die Chronyck van Heensbreuck ... Chr. S. Dessing (te Amsterdam) ... 22-50
West-Friesland in den druk ...[MEMORIE van «De Gemeente Bestuuren der Zeven Steden van Noordholland en Westvriesland» uit 1805] ... D. Brouwer ... 51-58
Constitutie der regeering van Grootebroek[,] in de 18e eeuw ... D. Brouwer ... 59-68
Jan May van Schellinkhout en Willem Kat van Enkhuizen (Westeinde) ... J. Jonkman (te Hilversum) ... 69-75
De voormalige dorpen Gawijzend en Almersdorp, benevens een korte beschrijving van de bedijking in een gedeelte van Hollands Noorderkwartier in 1300 ... P. Bossen (te Alkmaar) ... 76-84
Nog iets over de vondsten bij Gawijzend ... D. Pijper (te Opmeer)/L. A. Roozen ... 85-86
[Brief over «den steen van Gawijzend» ... L. A. Roozen ... 85-86]
Kijkjes in het maatschappelijk leven onzer voorouders ... D. Brouwer ... 87-92
Varia van zeden en gebruiken ... P. Schuurman Wz. (te Graft) ... 93-103
Een wereldberoemde naam in een Hoornsch stuk ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 104-105
Vriendenzoen ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 106-107
De praktijken van een 16e-eeuws Schout/De praktijken van een 16de eeuwschen schout ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 108-109
Hoe ik West-Friesland en de Westfriezen zag ... E. Volgers Gz. (te Enkhuizen) ... 110-119
Nog iets over vogelkooien [Vervolg op De Eendenkooi in WFON 9 (1935)]... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 120-121
Een aanranding te Bovenkarspel/Aanranding te Bovenkarspel [blijkens getuigenverslag 17-02-1677] ... [S. Lootsma] ... 122-123
De regeeringskussens van Dirk Semeyns van Loosen ... [(Ingezonden door) Mr.] J. de Vries van Doesburgh ... 124-126
Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittigie (Vervolg van den 10den bundel blz. 138 [Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittichie]) ... A. C. ter Horst-Hoekstra ... 127-159
Uit de ouwe doos/Uit de oude doos. Een merkwaardige schoolmeestersbenoeming [te Hem 1694] ... 160-162
Brandspuit probeeren ... J. Visser-Roosendaal (te Venhuizen) ... 163-168
Stroomlain (Schets in Westfries dialect door Nico Splinter) ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 169-171
De brief ... (Westfriese schets door Nico Splinter) ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 172-175
Folklore ... V.B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 176-179
'n Ouwerwisse boerebaker. Folklorischtische voordracht. Mevrouw Maartje Bierman opgedragen ... Van Balen Blanken [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 180-183
Verzen van Westfriezen ... 184-193
[De Volkenbond ... D. Pijper (te Opmeer) ... 184-185]
[Rust u ten strijd! ... Jac. Broersen (Vrij naar Honigh) ... 185]
[Als 't kermis is.... ... Jac. Broersen ... 186]
[Precies pas ... Jac. Broersen ... 187]
["Zomer" 1936 ... Jac. Broersen ... 188]
[Lente in 't land ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 189]
[De oogsttijd is begonnen ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 190-191]
[September "Herfstmaand" ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 191-192]
['t Feist (Ter herdenking aan nu wijlen J. Nieuwland, indertijd boer op "Jagtrust" te Heerhugowaard) ... G. (=Dr. G. C. van Balen Blanken?) ... 192-193]
[Ongepagineerde, blanco, pagina ... 194]
Op je stoel door West-Friesland ... [G. C. van Balen Blanken] ... 195-214
[Titelpagina van «Op je stoel door West-Friesland:» ... 195]
[Ongepagineerde, blanco, pagina ... 196]
[ZUIDSCHARWOUDE/Zuid-Scharwoude [met op p. 201-202 een naschrift door D. Brouwer]... 197-203]
[NOORDSCHARWOUDE/Noord-Scharwoude ... 204-210]
[OUDKARSPEL ... 211-214]xxx
[Inhoud: ... 215
[Ongepagineerde, blanco, pagina ... 216]

xxx Floris van Teijlingen.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.