Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1938 » Inhoud

Jaarboek 1938 (12)

Voorkant Jaarboek 1938 (12e jaargang) [Voorkant ... I]
[Advertentie op achterzijde voorkant, van de «Noord-Holl. Brandwaarborg-Mij. van 1816 te OUDKARSPEL» ... II]
[Titelpagina ... 1]
[Illustratie ... (gemaakt door) Dirk de Leeuw ... 2]
Voorrede ... RED. [=De REDACTIE] ... 3
[Uitnodiging «tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap» ... 4]
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5-16
[Redactie voor den jaarlijks te verschijnen bundel ... 16]
Jaarverslag ... K. Ruijterman (Secretaris-Penningmeester, te Hauwert) ... 17-22
Hensbroek en Obdam in de 16e eeuw ... Chr. S. Dessing (te Amsterdam) ... 23-52
Het bestuur van den polder Wieringerwaard van 1597-1795 [Scriptie voor het tentamen in de Geschiedenis van onze Rechts- en Staatsinstellingen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam bij Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn] ... H. Jonker Hz. (te Anna Paulowna, Jurisch Student en Journalist] ... 53-92
"OP DE STOEL." ... Nico Splinter ... 92
Bijdrage tot de geschiedenis van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud ... P. Bossen (te Alkmaar) ... 93-122
Serenade ... R. IJmer (te Groningen) ... 123-124
Een en ander over het Westfriesch/Een en ander over het West-Friesch ... J. de Vries Az. ... 125-132
Concurrentie ... Kakatoe ... 132
De bevolking van West-Friesland in 1795 en 1936 ... D. Brouwer ... 133-139
Vlaggen ... 140
Heerlijkheden in Holland's Noorderkwartier ... Mr. J. Belonje (te Alkmaar) ... 141-144
Oude waterwegen/De Wijzend van het Grootslag ... P. Schuurman Wz. ... 145-152
Uit het kerkelijk archief te Wijdenes. De benoeming van een schoolmeester ten plattelande in de 17e eeuw [namelijk in 1642] ... 153 of 151-159
Verdwijnende molens ... Henriette Vermeer (te Brummen) ... 160 [met tussen p. 160 en p. 161 een blad waarvan op de eerste zijde twee zwartwitfoto's van achtereenvolgens vier molens van Lutjewinkel en de meelmolen van Winkel zijn afgebeeld].
Een onuitputtelijke mijn ... S. Lootsma ... 161-162
Opgravingen ter plaatse van het voorm. klooster "Nieuwlicht" te Blokker in 1932 ... K. Komen ... 163-168
Verzoening ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 168-171
Vroege lente ... Henriette Vermeer (te Brummen) ... 172
Bestuursinrichting van Westfriesche dorpen, 18e eeuw ... D. Brouwer ... 173-181
Pinksteren voorheen en thans ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 182-183
Het lied van de vlag ... 183-184
De voormalige binnenpolder onder Hoogwoud, Aartswoud en Opmeer ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 185-190
In lente-verwachting ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 190-191
Wie willen wij! ... 192
De polder Lagehoek ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 193-199
Spaanse vluchtelingen naar Nederland ... Held. Crt. ... 200
Huishoudelijke bepalingen van een Westfriesch Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen omstreeks 1840 ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 201-203xxxi
Avondlicht. Bij het 10-jarig bestaan. ... Jac. Broersen ... 204
De slag op de Zuiderzee ... D. Pijper ... 205
De stede Grootebroek voor twee eeuwen/De stede Grootebroek vóór twee eeuwen ... D. Brander Tz. ... 209
U dacht ... 217
Gezegende tijd ... 218
Een en ander over West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey ... 219
Bruidspaar ... 227
Gulle menschen ... 228
Een kloin brokkie uit het verleden ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 229
Een Stichtingsbrief ... 235
Radboud ... Groenveld ... 237
Ien halve slag aarsom ... [= J. Visser-Roosendaal] ... 265
'n Moordgeschiedenis ... [= J. de Vries Az.] ... 271
Vrouwen gevraagd ... 275
De eerste rippetisie ... Nico Splinter ... 277xxxii
Herdenkingsrede Jan Pietersz. Coen ... Dr. H. Colijn ... 282
Vergelijkelijk examen te Lutjebroek in 1760 ... 299xxxiii
Een Bisschopszegel uit Schotland gevonden te Nieuwe Niedorp/Een Bisschopszetel uit Schotland, gevonden in N. Niedorp ... J. S. Visser ... 301-308 [met tussen p. 300 en p. 301 een blad waarvan op de eerste zijde twee zwartwitfoto’s van achtereenvolgens het exterieur en het interieur van de kathedraal van Dunblane zijn afgebeeld].
Jamboree ... 308

xxxi In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Huishoudelijke bepalingen van een W.-F. Departement der Maatschappij tot Nut van 't algemeen ± 1840.
xxxii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat ten onrechte dat De eerste rippetisie en zeven andere gedichten geschreven zijn door Nico Slinter.
xxxiii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Vergelijkend examen te Lutjebroek in 1760.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.