Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1939 » Inhoud

Jaarboek 1939 (13)

Voorkant Jaarboek 1939 (13e jaargang) Voorrede ... 3
Doel ... 4
Commissie landelijk schoon ... 5
Beschermers ... 5
Leden ... 6
Redactie van den bundel ... 16
Jaarverslag ... K. Ruyterman ... 17-19
31 Januari 1938 ... Dr. J. W. Wicherink ... 20-21
Een vreugdedag ... Annie de Hoog-Nooy (in «Rott. Nwsbld.») ... 22
Hensbroek en Opdam in de 16e eeuw/Hensbroek en Obdam in de 16e eeuw ... Chr. S. Dessing (te Amsterdam) ... 23-50
De geschiedenis van Hoogwoud (gedeeltelijk ontleend aan door wijlen den Heer W. VETTER verzamelde gegevens) ... D. Breebaart ... 51-75
Mijn vrije vaderland ... 76
Nog iets uit de geschiedenis van West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey/Koelemeij (te Westwoud) ... 77-89xxxv
Amor met vacantie ... Jac. Broersen ... 90
De Oostzeevaart van West-Friesland ... D. Brouwer ... 91-98
Jerusalemvaarders uit West-Friesland ... Dr. W. Lampen ... 99-103
Hollandsch Land ... 103-104
Economische toestand van noordelijk West-Friesland in de eerste helft en in de tweede helft van de 18e eeuw in het bijzonder te Aartswoud en Hoogwoud ... P. Bossen (te Alkmaar) ... 105-114
Kerstmystiek ... Elwen (in «Opr. Hrl. Crt.») ... 114
De Ursemmervaart en de Mijzerkade/De Ursemmer vaart en Mijzer kade ... P. Schuurman Wz. ... 115-121
Boeren voorheen en thans ... Jac. Broersen ... 121-122
De Groote Kerk te Hoorn ... K. Ruyterman ... 123-131
Gemiddelde landprijs in het jaar 1818/Gemiddelde landprijs in jaar 1818 ... J. S. Visser ... 132
Reinier Claessen op 7 Oct. 1660/Reinier Claeszen op 7 Oct. 1606 ... H. J. Busé ... 133-140xxxvi
De Enkhuizer Watergeus Ellert Jansz. Vliechop ... F. Vogels (te Den Haag) ... 141-150
Westfriezen van naam. Van Lichtmatroos tot Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië (Jacob Mossel) ... D. Brouwer ... 151-163
"Alkmaar" ... Nico Splinter ... 163
'n Sprookje ... Jac. Broersen ... 164
Wat is het verband tusschen de begrippen Zaansch en Westfriesch? ... zonder auteursvermelding ... 165-170
Voorjaar ... Siebe de Jong ... 170
Polder Wogmeer ... (H.L. [= H. C. Leemhorst] in het «Noord-Hollands Dagblad») ... 171-174xxxvii
Levensblijheid ... Annie de Hoog-Nooy (in «Rott. Nbld.») ... 174
Uit de poortersrolle van Hoorn ... A. Merens (te Amsterdam) ... 175-178
Een paar notities uit de Historische Geschiedenisse van Vrieslant, beschreven door Dr. PIERUM WINSEMIUS. Gedruckt tot Franeker 1622/Een paar notities uit de Historische Geschiedenis van Friesland van Winsemius ... D. Brouwer ... 179-181
Het jaar is om ... Jac. Broersen ... 181-182
Een merkwaardig verzoekschrift [A. Merens (te Amsterdam)] ... 183-184
Een operatie van hazenlip in de achttiende eeuw ... G. C. van Balen Blanken ... 185xxxviii
De herfst van het leven ... Paul Hugenholtz ... 186
Piet op de helling of zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens ... A. C. ter Horst-Hoekstra (te Zeist) ... 187-192
[Twee foto's van «HET GESLOOPTE HUIS VAN GRIETJE RIKES» «UIT WINKEL» ... tussen p. 192 en 193]
Een Hoornsche Jongen op reis [namelijk Jan Martenszoon Merens] ... [Uit «De Tijd» van maart e.v. 1938] ... 193-207
Verbeelding ... J. Pool-Smit ... 208-210
Op voordeel uit ... J. Smit-Pool of J. Pool-Smit ... 211-217xxxix
De afbraak van den Westfrieschen dijk ... D Pijper ( te Opmeer) ... 217-218
Als Jaap uit de molen pandoorders had ... Griet van de Schousplaas ... 219-222
Herontwaking/Her-ontwaking ... 222-224
Sunterklaas-surprise. Schets in Westfriesch dialect door Nico Splinter ... 225-229xxxx
Het Paard ... A. van der Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 229
Kerk- en Schoolreglement [te Andijk, vastgesteld Lutjebroek 12-07-1751 - of 1795?] ... 231-235xli
Foste Dina/Foste-Dina [met op p. 237 een foto van boerderij Foste-Dina te Twisk]... D. Pijper (te Opmeer) ... 236-240
De schat van Etersheim ... P. Schuurman Wz. ... 241-243
Afscheid ... Elwen [in «Rott. Nwsbl.»] ... 244
Het huis aan den Koepoortsweg ... D. Pijper ... 245-248
Afschrift/Een verzoekschrift ... 249
Een oud Westfriesch rijmpje ... 254
Tais ... Nico Splinter ... 255xlii
't Vriest graag op 'n oud schossie ... 260
De Gouden Engel van Koedijk ... [N.N. (= zonder auteursvermelding)] ... 261
De Langedijker dorpen ... G. C. van Balen Blanken ... 264
Minnend paar ... 266
Reisbestemmingen/Reisstemmingen ... Sonja ... 267xliii
Een oud kinderspel ... M. Zwaagdijk ... 277
100 jaar oud ... 281
Beurtzang nachtegaal en jongeling ... 285

xxxiv Bepaaldelijk p. 73-75: D. Breebaart, Extract (brief van Edewairt die bastairt) d.d. 1429.
xxxv Bepaaldelijk p. 79: Harderwijk bij Abbekerk: Deense samenstellingen met -wick enz. Bepaaldelijk p. 84: de oude Heineman Entink van Hoogwoud, vergezeld van zijn zoon Diedrik (1289). Ze kwamen een dag te laat op Torenburg aan. Bepaaldelijk p. 89: P.A. de Lange brengt, in zijn 1e nummer van de serie-uitgave "Noordhollandse Gemeentezegels" over het zegel van Medemblik, het eerste deel van de naam Medemblik in verband met de "meden", belasting op in cultuur gebrachte gronden en het jachtrecht. Denk aan meetland.
xxxvi Bepaaldelijk p. 133-140: H.J. Busé, Reinier Claeszen op 7 October 1606, bepaaldelijk p. 135-139 over de rol van Willem de Zoete, Heer van Hautain (zoon van Philips). Conclusie op p. 139 (van Busé): Hautain liet zijn strijdmakker in de steek.
xxxvii Dat het om H. C. Leemhorst gaat, blijkt uit Marc Hameleers, West-Friesland in oude kaarten (Inmerc BV), Wormer 1987, ISBN 9071123057, p. 140. Leo Hoogeveen en Arie van Zoonen, Twee eeuwen Stadsbestuurders van Hoorn. De samenstelling van municipaliteiten, vroedschap, stedelijke raden en gemeenteraden van 1795 tot 2002 (Uitgave van de Publicatiestichting Bas Baltus in opdracht van het Gemeentebestuur van Hoorn), Hoorn 2002, ISBN 9076385033, Hoornse Historische Reeks 3, p. 496: «Leemhorst, mr. Hendrik Carel burgemeester 15-6-1933 / 1-8-1949 [ondergedoken 13-7-1942 / 8-5-1945] geboren 30-7-1884 Amsterdam overleden 4-1-1974 Hilversum adres Rode Steen 15, Veermanskade 13». Over H. C. Leemhorst, burgemeester van Hoorn, is gepubliceerd in Louis Groen, Interview met mevr. Annie Ursem-de Boer, in: Erik Mooij, Herinneringen aan de bezettingstijd (uitgave van Stichting Hoochhoutwout), Hoogwoud (mei) 1995, p. 20-22, en in Oud Hoorn 11 (1989) 2 , p. 60 (met foto): «8 Mei. Tegen 12 uur is Burgemeester Leemhorst met zijn vrouw teruggekomen! Per auto uit Soest. Hij kwam vanmiddag op het Stadhuis, waar Kroon hem de ambtsketen omgehangen heeft. Mijn man was er en is mij ook komen halen».
xxxviii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Een operatie van hazenlip in de 18e eeuw.
xxxix In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat dat Op voordeel uit is geschreven door J. Pool-Smit.
xl In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat ten onrechte dat Sunterklaas- surprise en zeven andere gedichten geschreven zijn door Nico Slinter.
xli In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Kerk- en schoolreglement te Andijk 1795.
xlii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat ten onrechte dat Tais en zeven andere gedichten geschreven zijn door Nico Slinter.
xliii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat dat Reisstemmingen geschreven zijn door Sonja.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1939 (13)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Sluitzegel ... 2
Voorrede ... 3
L. S. ... 4
Commissie landelijk schoon ... Beschermers ... 5
Leden ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Redactie van den bundel ... 16
Jaarverslag ... K. Ruyterman ... 17, 18, 19
31 Januari 1938 ... Dr. J. W. Wicherink ... 20, 21
Een vreugdedag ... Annie de Hoog-Nooy (in «Rott. Nwsbld.») ... 22
Hensbroek en Opdam in de 16e eeuw/Hensbroek en Obdam in de 16e eeuw ... Chr. S. Dessing (te Amsterdam) ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
De geschiedenis van Hoogwoud (gedeeltelijk ontleend aan door wijlen den Heer W. VETTER verzamelde gegevens) ... D. Breebaart ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Mijn vrije vaderland ... 76
Nog iets uit de geschiedenis van West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey/Koelemeij (te Westwoud) ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Amor met vacantie ... Jac. Broersen ... 90
De Oostzeevaart van West-Friesland ... D. Brouwer ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Jerusalemvaarders uit West-Friesland ... Dr. W. Lampen ... 99, 100, 101, 102
Hollandsch Land ... 103, 104
Economische toestand van noordelijk West-Friesland in de eerste helft en in de tweede helft van de 18e eeuw in het bijzonder te Aartswoud en Hoogwoud ... P. Bossen (te Alkmaar) ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Kerstmystiek ... Elwen (in «Opr. Hrl. Crt.») ... 114
De Ursemmervaart en de Mijzerkade/De Ursemmer vaart en Mijzer kade ... P. Schuurman Wz. ... 115, 116, 117, 118, 119, 120
Boeren voorheen en thans ... Jac. Broersen ... 121, 122
De Groote Kerk te Hoorn ... K. Ruyterman ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Gemiddelde landprijs in het jaar 1818/Gemiddelde landprijs in jaar 1818 ... J. S. Visser ... 132
Reinier Claessen op 7 Oct. 1660/Reinier Claeszen op 7 Oct. 1606 ... H. J. Busé ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
De Enkhuizer Watergeus Ellert Jansz. Vliechop ... F. Vogels (te Den Haag) ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Westfriezen van naam. Van Lichtmatroos tot Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië (Jacob Mossel) ... D. Brouwer ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
"Alkmaar" ... Nico Splinter ... 163
'n Sprookje ... Jac. Broersen ... 164
Wat is het verband tusschen de begrippen Zaansch en Westfriesch? ... zonder auteursvermelding ... 165, 166, 167, 168, 169
Voorjaar ... Siebe de Jong ... 170
Polder Wogmeer ... (H.L. [= H. C. Leemhorst] in het «Noord-Hollands Dagblad») ... 171, 172, 173
Levensblijheid ... Annie de Hoog-Nooy (in «Rott. Nbld.») ... 174
Uit de poortersrolle van Hoorn ... A. Merens (te Amsterdam) ... 175, 176, 177, 178
Een paar notities uit de Historische Geschiedenisse van Vrieslant, beschreven door Dr. PIERUM WINSEMIUS. Gedruckt tot Franeker 1622/Een paar notities uit de Historische Geschiedenis van Friesland van Winsemius ... D. Brouwer ... 179, 180
Het jaar is om ... Jac. Broersen ... 181, 182
Een merkwaardig verzoekschrift [A. Merens (te Amsterdam)] ... 183, 184
Een operatie van hazenlip in de achttiende eeuw ... G. C. van Balen Blanken ... 185
De herfst van het leven ... Paul Hugenholtz ... 186
Piet op de helling of zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens ... A. C. ter Horst-Hoekstra (te Zeist) ... 187, 188, 189, 190, 191, 192
[Twee foto's van «HET GESLOOPTE HUIS VAN GRIETJE RIKES» «UIT WINKEL» ... tussen p. 192 en 193]
Een Hoornsche Jongen op reis [namelijk Jan Martenszoon Merens] ... [Uit «De Tijd» van maart e.v. 1938] ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Verbeelding ... J. Pool-Smit ... 208, 209, 210
Op voordeel uit ... J. Smit-Pool of J. Pool-Smit ... 211, 212, 213, 214, 215, 216
De afbraak van den Westfrieschen dijk ... D Pijper ( te Opmeer) ... 217, 218
219, 220, 221
Herontwaking/Her-ontwaking ... 222, 223, 224
Sunterklaas-surprise. Schets in Westfriesch dialect door Nico Splinter ... 225, 226, 227, 228, 229, 230
Kerk- en Schoolreglement [te Andijk, vastgesteld Lutjebroek 12-07-1751 - of 1795?] ... 231, 232, 233, 234, 235
Foste Dina/Foste-Dina [met op p. 237 een foto van boerderij Foste-Dina te Twisk]... D. Pijper (te Opmeer) ... 236, 237, 238, 239, 240
De schat van Etersheim ... P. Schuurman Wz. ... 241, 242, 243
Afscheid ... Elwen [in «Rott. Nwsbl.»] ... 244
Het huis aan den Koepoortsweg ... D. Pijper ... 245, 246, 247, 248
Afschrift/Een verzoekschrift ... 249, 250, 251, 252, 253
Een oud Westfriesch rijmpje ... 254
Tais ... Nico Splinter ... 255, 256, 257, 258, 259
't Vriest graag op 'n oud schossie ... 260
De Gouden Engel van Koedijk ... [N.N. (= zonder auteursvermelding)] ... 261, 262, 263
De Langedijker dorpen ... G. C. van Balen Blanken ... 264, 265
Minnend paar ... 266
Reisbestemmingen/Reisstemmingen ... Sonja ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Een oud kinderspel ... M. Zwaagdijk ... 277, 278, 279, 280
100 jaar oud ... 281, 282, 283, 284, 285, 286
Inhoud: ... 287, 288

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.