Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1940 » Inhoud

Jaarboek 1940 (15)

Voorkant Jaarboek 1940 (15e jaargang) De West-Friezen ... D. Pijper ... 3
Openingsrede algemeene vergadering 1940 ... G. Nobel ... 4
Programma Genootschap ... 6
Naamlijst Bestuursorganisaties en leden ... 7
Korenmolen te Benningbroek ... 9
Jaarverslag ... 19
Rekening 1939-'40 ... 23
Rekening Claes Barentsfonds ... 24
Verslag Commissie Landelijk Schoon ... 25
Korte notulen algemeene vergadering Hoorn ... 29
In Memoriam S. Lootsma en D. Pijper ... 32
In Memoriam S. Lootsma † 12 Mei 1940 ... 32
In Memoriam D. Pijper † 24 Juli 1940 ... 33
De historische ontwikkeling van West-Friesland (Verslag der rede op de algemeene vergadering) ... U. G. Dorhout ... 35
Lijst van Uitgaven ... 39
Korenmolen te Medemblik ... 41
Over West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey ... 41-61xliv
Een request uit de 18de eeuw ... D. B. [= D. Brouwer] ... 62
West-Friezen van naam (Dr. F. Maelson) ... D. Brouwer ... 68
Grepen uit West-Friesland's verleden (Vrede maken) ... J. Roselaar ... 85
Hoorn's Verleden in vogelvlucht ... R. [=J. Roselaar] ... 92
Uit Hoornsche archieven [betreft onder meer Merens, Thaemsz, enz.] ... A. Merens ... 98
Een West-Fries[,] een der eerste drukkers in Italië ... Dr. W. Lampen ... 106
Plateelbakkerij te Enkhuizen ... Mr. J. de Vries van Doesburgh ... 108
Andijkers vóór 1700 ... P. Kistemaker ... 110xlv
De gelijkenis van den verloren zoon (in Andijker dialect) ... K. Kooiman Az. ... 124
Van een klokkemaker en nuuwerwiskighaidjes ... Klaas Langenberg ... 127
Een jeugdige brandstichtster en Een zwaar onweder ... M. Porte ... 132
Van een losgebroken bul ... R. [= (vermoedelijk) J. Roselaar] ... 140
Kinderspelen in verband met volksdansen ... M. Zwaagdijk ... 143
Boutade ... J. Roselaar ... 152
Bij Moeder's graf/Bij Moeders graf ... Bels [= ..........] ... 154
Verloren luister ... J. Roselaar ... 160
Drink je kop boeljon ... J. Roselaar ... 164
Gedichtjes ... Jannie Blom ... 165
De Dooi ... Jannie Blom ...
Zingend korenveld ... Jannie Blom ...
Herfstchrysantjes ... Jannie Blom ...
Najaar ... Jannie Blom ...
Kerkelijk-politieke kwestie (Different tusschen Enkhuizen en Medemblik) ... D. Brouwer ... 168
De plastiek van het West-Friesch dialect ... W. Hart ... 178
De Levensboom ... K. F. Oortgijsen/Oortgijzen ... 180
Een merkwaardig testament van een merkwaardig man ... J. Roselaar ... 183
Pinksterraie ... F. Houter ... 187
De Tijdgeest ... D. Pijper ... 190
Levenservaringen van een Plattelandsdokter: III. Uitgehaald ... Dr. Scherpenzeel (= G. C. van Balen Blanken) ... 192
Slecht weer ... Mej. IJ. Pool ... 199
Molens in West-Friesland ... Bestuur 't Historisch Genootschap ... 202
Perikelen 1940 ... Hans [= ..........] ... 203
De Ned. Herv. Kerk te De Rijp ... K. F. Oortgijzen/Oortgijsen ... 204
Huismerken ... K. F. Oortgijzen/K. F. Oortgijsen ... 207
Repertorium op den inhoud der Bundels I tot en met XV ... 210xlvi
[A. Geschiedenis ... 210-212]
[B. Plaatsbeschrijvingen ... 212-213]
[C. Gebouwen ... 213]
[D. Dijken en waterschappen .. 214]
[E. Grafschriften, gevelsteenen, enz. .. 214
[F. Personalia ... 214-215]
[G. Tooneelstukken ... 215]
[H. Etymologie ... 216]
[I. Folklore ... 216]
[J. Vertellingen en schetsen. (D = Dialectisch.) ... 217-219]
[K. Verscheidenheden 219-221]
[L. Poëzie ... 221]

xliv Bepaaldelijk p. 56: Baarsdorpermeer=Bartropsmeer: "Bartropsmeer zal dan beteeken, het meer, gelegen bij de terp (trop), waarop de Fries Barte zijn woning indertijd had." Bepaaldelijk p. 57: Dr. F. Pijper uit Hoogwoud (geboortig) hoogleraar kerkgeschiedenis te Leiden: over Wulfram.
xlv Bepaaldelijk p. 111: (over Andijk): «Mede door het dure onderhoud van den zeedijk liet men betrekkelijk veel land buiten den dijk liggen, dat natuurlijk iederen winter ondervloeide en in waarde achteruitging. Daarom werd in 1448 bij handvest bepaald, dat het buitenland "bezomerkaad" moest worden.» [...] «Zulke zomerkaden lagen er binnendijks ook. De landeigenaren lieten die leggen om het ondervloeien van hun land te voorkomen, want met de bemaling was het toendertijd treurig gesteld. Het zeewater dat bij een doorbraak binnenkwam, bleef staan, tot het bij een gunstige wind weer gespuid kon worden.»
xlvi In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Een operatie van hazenlip in de 18e eeuw.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1940 (15)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Sluitzegel ... 2
De West-Friezen ... D. Pijper ... 3
Openingsrede algemeene vergadering 1940 ... G. Nobel ... 4, 5
Programma Genootschap ... 6
Naamlijst Bestuursorganisaties en leden ... 7, 8
Foto: KORENMOLEN TE BENNINGBROEK
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Jaarverslag ... 19, 20, 21, 22
Rekening 1939-'40 ... 23
Rekening Claes Barentsfonds ... 24
Verslag Commissie Landelijk Schoon ... 25, 26, 27, 28
Korte notulen algemeene vergadering Hoorn ... 29, 30, 31
In Memoriam S. Lootsma ... 32
In Memoriam D. Pijper ... 33, 34
De historische ontwikkeling van West-Friesland (Verslag der rede op de algemeene vergadering) ... U. G. Dorhout ... 35, 36, 37, 38
Lijst van Uitgaven ... 39, 40
Foto: KORENMOLEN TE MEDEMBLIK
Over West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Een request uit de 18de eeuw ... D. B. [= D. Brouwer] ... 62, 63, 64, 65, 66, 67
West-Friezen van naam (Dr. F. Maelson) ... D. Brouwer ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Grepen uit West-Friesland's verleden(Vrede maken) ... J. Roselaar ... 85, 86, 87, 88, 89, 60, 91
Hoorn's Verleden in vogelvlucht... R. [=J. Roselaar] ... 92, 93, 94, 95, 96, 97
Uit Hoornsche archieven[betreft onder meer Merens, Thaemsz, enz.] ... A. Merens ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Een West-Fries[,] een der eerste drukkers in Italië ... Dr. W. Lampen ... 106, 107
Plateelbakkerij te Enkhuizen ... Mr. J. de Vries van Doesburgh ... 108, 109
Andijkers vóór 1700... P. Kistemaker ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
De gelijkenis van den verloren zoon (in Andijker dialect) ... K. Kooiman Az. ... 124, 125, 126
Van een klokkemaker en nuuwerwiskighaidjes ... Klaas Langenberg ... 127, 128, 129, 130, 131
Een jeugdige brandstichtster en Een zwaar onweder ... M. Porte ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Van een losgebroken bul ... R. [= (vermoedelijk) J. Roselaar] ... 140, 141, 142
Kinderspelen in verband met volksdansen ... M. Zwaagdijk ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Boutade ... J. Roselaar ... 152, 153
Bij Moeder's graf/Bij Moeders graf ... Bels [= ..........] ... 154, 155, 156, 157, 158, 159
Verloren luister ... J. Roselaar ... 160, 161, 162, 163
Drink je kop boeljon ... J. Roselaar ... 164
Gedichtjes ... Jannie Blom ... 165, 166, 167
Kerkelijk-politieke kwestie(Different tusschen Enkhuizen en Medemblik) ... D. Brouwer ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
De plastiek van het West-Friesch dialect ... W. Hart ... 178, 179
De Levensboom ... K. F. Oortgijsen/Oortgijzen ... 180, 181, 182
Een merkwaardig testament van een merkwaardig man ... J. Roselaar ... 183, 184, 185, 186
Pinksterraie ... F. Houter ... 187, 188, 189
De Tijdgeest ... D. Pijper ... 190, 191
Levenservaringen van een Plattelandsdokter: III. Uitgehaald ... Dr. Scherpenzeel (= G. C. van Balen Blanken) ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Slecht weer ... Mej. IJ. Pool ... 199, 200, 201
Molens in West-Friesland... Bestuur 't Historisch Genootschap ... 202
Perikelen 1940 ... Hans [= ..........] ... 203
De Ned. Herv. Kerk te De Rijp ... K. F. Oortgijzen/Oortgijsen ... 204, 205, 206
Huismerken ... K. F. Oortgijzen/K. F. Oortgijsen ... 207, 208, 209
Repertorium op den inhoud der Bundels I tot en met XV ...
A. Geschiedenis ... 210
, 211
B. Plaatsbeschrijvingen ... 212
C. Gebouwen ... 213
D. Dijken en waterschappen ... E. Grafschriften, gevelsteenen, enz. ... F. Personalia ... 214
G. Tooneelstukken ... 215
H. Etymologie ... I. Folklore ... 216
J. Vertellingen en schetsen. (D = Dialectisch.) ... 217, 218
K. Verscheidenheden 219, 220
L. Poëzie ... 221
Inhoud: ... 222, 223

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.