Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1941 » Inhoud

Jaarboek 1941 (16)

Voorkant Jaarboek 1941 (16e jaargang) Titelpagina ... 1
Illustratie ... (gemaakt door) Dirk de Leeuw ... 2
Inleiding ... 3-5
Aanmelding leden en begunstigers ... 6
Lijst van bestuur, leden, enz. ... 7-19
Korte notulen van de algemeene vergadering van het Historisch Genootschap (16e Westfriezendag), gehouden 30 Juli 1941 in café Blokdijk te De Rijp ... De 2e Secr., D. Brouwer ... 20-23
Openingsrede door den Voorzitter, den heer G. Nobel, van de Algemeene Vergadering te De Rijp op 30 Juli 1941 ... G. Nobel ... 24-25
Het Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1940-'41 ... 26-33
Jaarverslag van de Commissie voor Landelijk Schoon, over het jaar 1940-1941 ... H. Galis, secretaris ... 34-40
Hulde aan de nagedachtenis van Dirk Pijper te Opmeer ... H. Langedijk (te Spierdijk) ... 41-43
Verslag van de Jury naar aanleiding van de inzendingen op de prijsvragen van het Historisch Genootschap Oud-West-Friesland (1941) ... IJ. S. E. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken ... 44-52
Prijskamp 1941, van het Historisch Genootschap, "Oud West=Friesland" ... 52
"De Gastdag" Vroolijk spel in één bedrijf uit het West-Friesche dorpsleven ... Z. a. [Mevr. G. J. Loevens-Jongejan] ... 53-79
De Voetbalwedstraid ... Z. a. [P. Kroon Jr.] ... 80-86
Over West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey (te Westwoud) ... 86-110
Landelijk Schoon ... J. Roselaar ... 111-113
Historie en Stemming in oude Dorpen. Lezing gehouden op de Westfriezendag te De Rijp ... G. Köhne (te Castricum) ... 114-131
Een verklaring der Wapens van Wormer en Marken ... Z. a. (zonder auteursvermelding) ... 132-146
Wormer ... 133-138
Marken ... 138-146
De Waterwolf dreigde! ... Dr. A. Zijp ... 147-152
Tegenvallers bij de bedijking van de Zijpe ... 153-156
Etsen en schetsen, levenservaringen van een dokter ten plattelande, door Dr. SCHERPENZEEL (Dr. G. C. van Balen Blanken.) IV. 't Goede hart ... Dr. G. C. van Balen Blanken ... 157-160
Van een Oud-strijder ... [informatie betreffende Krijn Brands te Ooster-Blokker, 14-02-1874, meegedeeld door J. Portegijs (te Nibbixwoud)] ... 161-162
NIEUWJAARS-WENSCH ... [foto/fascimilé van een nieuwjaarswensch, Hoorn 1805] ... 163
Onze oude school ... J. Schuitemaker Cz. ... 164-177
Van een boozen koster ... Piet Kistemaker ... 178-180
Een kint uyt de Mosseltuyn ... Piet Kistemaker ... 181-184
De invloed van het nieuwe land op het oude ... Vrije West-Fries [= ....] 185-188
Gedichten van J. Roselaar e. a. ... 189-194
Morgen ... J. Roselaar ... 189
Droom ... J. Roselaar ... 190
Roes ... J. Roselaar ... 191
Aan West-Friesland ... Janny Bom ... 192
Westfriesch Volkslied ... Mevr. de Wed. T. Koeman-Groot ... 193-194
Roode rozen ... Mevr. de Wed. T. Koeman-Groot ... 194
Aanteekeningen uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Hem (1637-1812.) ... A. van Straten (te Utrecht) ... 195-196
Wat een Enkhuizer schipper in de 16e eeuw durfde te riskeeren ... D. B. [= D. Brouwer] ... 197-198
Moeilijkheden van een Enkhuizer scheepsbouwer ... D. Brouwer ... 199-201
Hevige brand te Kolhorn op 15 September 1788, waarbij 25 huizen en 2 kerken in de asch gelegd werden. ... S. Blom (te Maassluis) ... 202-203
Een Westfriesch "Heldendicht" ... J. Roselaar ... 204-208
Een recensie over "Jacob Kwast" anno 1910 uit een Londensch blad ... Z. a. [zonder auteursvermelding, met vertaling op p. 210-211] ... 209-211
Het Protestantsche Kerkzegel ... Dr. J. J. Woldendorp ... 212-220xlvii
Vragenlijst ... Redactie Jaarboek ... 218-220
Rommeling bij de poort ... J. Roselaar ... 221-223
Boerenwagenrijmen ... [Overgenomen door J. Roselaar] ... 223
Lijst van uitgaven van het Historisch Genootschap ... D. Brouwer [De Bibliothecaris] ... 224-225
Mededeeling over de Bibliotheek ... D. Brouwer [De Bibliothecaris] ... 225
Inhoudsopgave ... 226

xlvii Op 2 mei 1064 geeft koning Heinrich IV aan de Kerk te Utrecht de goederen terug, haar door graaf Dirk III en zijne opvolgers ontnomen, waaronder de kerk te Velsen, aldus blijkens Dr. J. J. Woldendorp, Het Protestantsche Kerkzegel, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 16 (1941) 212-220, bepaaldelijk p. 217; als bron van deze informatie wordt hier genoemd: Liber Caten, fol. 102 V, in het archief van S. Salvator te Utrecht.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.