Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1950 » Pagina 1-2

Tijdens de verslagjaren 1948-1949 (1/16)

Eerder verschenen in een tussentijdse vervanging voor WFON.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1950.

HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD WEST-FRIESLAND


BESTUUR

G. NOBEL, Lutjewinkel, Voorzitter.
H. GALIS, Hauwert, Vice-voorzitter.
Th. P. H. WORTEL, Emmastraat 85, Alkmaar, Secretaris.
R. SASBURG, Koepoortsweg 56, Hoorn, Penningmeester.
G. KÖHNE, Wouter Sluislaan 12, Z.O.-Beemster, 2e Secretaris.
Mejuffr. C. RUYTERMAN, Hauwert, 2e Penningmeesteresse.
Mejuffr. NELIE BLOKKER, Opperdoes.
D. BREEBAART, Hoogwoud.
Mevr. M. BUISHAND-MOLEN, Hoorn.
J. C. KERKMEYER, Hoorn.
J. L. LUTJEHARMS, Schagen.
P. NOORDELOOS, Grootebroek.
P. SYBRANDY, Enkhuizen.


COMMISSIE TOT BEVORDERING VAN HET LANDELIJK SCHOON IN WEST-FRIESLAND

J. C. KERKMEYER, Hoorn, Voorzitter.
P. NOOTEBOOM, Achterom 3, Hoorn, Secretaris.
H. O. J. DE RUYTER DE WILDT, Hoorn, Penningmeester.
JAC. GROOT, Hoorn.
H. GALIS, Hauwert.
G. NOBEL, Lutjewinkel.
C. RUITENBEEK, Hoorn.


BESTUUR CLAES BARENTSFONDS

G. NOBEL, Lutjewinkel.
G. J. HONIG, Zaandijk.
Mejuffr. C. RUYTERMAN, Hauwert.
R. SASBURG, Hoorn.
Th. P. H. WORTEL, Alkmaar.


COMMISSIE „DE NOORDHOLLANDSE KAP”

Mevr. T. BLOKKER-HOUTER, Hauwert, Erelid.
Mevr. M. BUISHAND-MOLEN, Hoorn.
Mejuffr. C. RUYTERMAN, Hauwert.
Mejuffr. N. BLOKKER, Opperdoes.
J. ROSELAAR, Hoorn.


REDACTIE VAN HET JAARBOEK

E. KROESKOP, Alkmaar, Tel. nr. K 2200-5396.
P. NOORDELOOS, Grootebroek.
J. ROSELAAR, Hoorn.


BESCHERMERS

Dr W. J. M. BRANTJES VAN RIJN, Helmstraat 1, Scheveningen.
Dep. Hauwert van de Mij. tot Nut van 't Algemeen.
Prof. Ir J. KLOPPER, Lyceumplein 60, Den Haag.
D. NIEUWPOORT, Loosduinseweg 1085a, 's-Gravenhage.
B. ROEP, N.O.I.
Mr Dr P. G. VAN TIENHOVEN, Heerengracht 540, Amsterdam-C.
Mr J. DE VRIES VAN DOESBURGH, Villa „Nuova”, Velp.
Mevr. C. M. WALLER ZEPER-BON, „Sinne Sate”, Militaire weg, Overveen.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.