Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Archivering » WFON » 1950 » Pagina 1-2

Tijdens de verslagjaren 1948-1949 (1/16)

Eerder verschenen in een tussentijdse vervanging voor WFON.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1950.

HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD WEST-FRIESLAND


BESTUUR

G. NOBEL, Lutjewinkel, Voorzitter.
H. GALIS, Hauwert, Vice-voorzitter.
Th. P. H. WORTEL, Emmastraat 85, Alkmaar, Secretaris.
R. SASBURG, Koepoortsweg 56, Hoorn, Penningmeester.
G. KÖHNE, Wouter Sluislaan 12, Z.O.-Beemster, 2e Secretaris.
Mejuffr. C. RUYTERMAN, Hauwert, 2e Penningmeesteresse.
Mejuffr. NELIE BLOKKER, Opperdoes.
D. BREEBAART, Hoogwoud.
Mevr. M. BUISHAND-MOLEN, Hoorn.
J. C. KERKMEYER, Hoorn.
J. L. LUTJEHARMS, Schagen.
P. NOORDELOOS, Grootebroek.
P. SYBRANDY, Enkhuizen.


COMMISSIE TOT BEVORDERING VAN HET LANDELIJK SCHOON IN WEST-FRIESLAND

J. C. KERKMEYER, Hoorn, Voorzitter.
P. NOOTEBOOM, Achterom 3, Hoorn, Secretaris.
H. O. J. DE RUYTER DE WILDT, Hoorn, Penningmeester.
JAC. GROOT, Hoorn.
H. GALIS, Hauwert.
G. NOBEL, Lutjewinkel.
C. RUITENBEEK, Hoorn.


BESTUUR CLAES BARENTSFONDS

G. NOBEL, Lutjewinkel.
G. J. HONIG, Zaandijk.
Mejuffr. C. RUYTERMAN, Hauwert.
R. SASBURG, Hoorn.
Th. P. H. WORTEL, Alkmaar.


COMMISSIE „DE NOORDHOLLANDSE KAP”

Mevr. T. BLOKKER-HOUTER, Hauwert, Erelid.
Mevr. M. BUISHAND-MOLEN, Hoorn.
Mejuffr. C. RUYTERMAN, Hauwert.
Mejuffr. N. BLOKKER, Opperdoes.
J. ROSELAAR, Hoorn.


REDACTIE VAN HET JAARBOEK

E. KROESKOP, Alkmaar, Tel. nr. K 2200-5396.
P. NOORDELOOS, Grootebroek.
J. ROSELAAR, Hoorn.


BESCHERMERS

Dr W. J. M. BRANTJES VAN RIJN, Helmstraat 1, Scheveningen.
Dep. Hauwert van de Mij. tot Nut van 't Algemeen.
Prof. Ir J. KLOPPER, Lyceumplein 60, Den Haag.
D. NIEUWPOORT, Loosduinseweg 1085a, 's-Gravenhage.
B. ROEP, N.O.I.
Mr Dr P. G. VAN TIENHOVEN, Heerengracht 540, Amsterdam-C.
Mr J. DE VRIES VAN DOESBURGH, Villa „Nuova”, Velp.
Mevr. C. M. WALLER ZEPER-BON, „Sinne Sate”, Militaire weg, Overveen.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.