Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1950 » Pagina 21-22

Tijdens de verslagjaren 1948-1949 (11/16)

Door de zorgen van mejuffr. Ruyterman verwierf het bestuur een stel sieraden, bestaande uit:

bloedkoralen ketting met boot van zilver, met diamant;
2 gouden zijnaalden;
2 kapspelden }
2 „veertjes” } zilver met opaal en parels.
2 oorbellen }

Het voor de aanschaffing nodige bedrag (groot ca. ƒ 400.-) kon met enig beleid worden geput uit het Claes Barentsz-fonds, dat in 1930 te Hauwert gefundeerd werd, ter nagedachtenis van een 17de eeuwse voorloper van het genus der amateur-geschiedschrijvers, die niet moe werden hun „Velius”, of hun „Winsemius” na te pluizen en te excerperen. Gefinancierd uit dit Claes Barentszfonds, werden bovengenoemde sieraden namens het „Historisch Genootschap Oud West-Friesland” aan het Landelijk Comité aangeboden.

Ook aan het défilé op 2 Sept. 1948 in het Amsterdamse Stadion ter gelegenheid van de troonsafstand van H.M. Koningin Wilhelmina namen enige dames-leden in volledig Westfries costuum deel.

Nog kon de aanschaf gefinancierd worden van een voor onze streek-cultuur representatieve antiquiteit: een echte Speelwagen, een der voornaamste requisieten in de pastorale mode-romans van de Gouden Eeuw, de vele Arcadia's; en dan nog tientallen jaren later — cultuur-1bezinksel uit oude, hoofse levensvormen — pronk en gerief van de boerenstand. De verschillende oudheidkundige verenigingen in Noord-Holland boven 't IJ, ook het Westfries Genootschap, brachten indertijd gelden bijeen in een „cliché- en redactiefonds” ten behoeve van hun gezamenlijk maandblad „De Speelwagen”. Dit fonds was tot nu toe onaangetast gebleven. Na samenspraak tussen de betrokken verenigingen werd goedgevonden deze gelden te besteden voor de aankoop van een mooi specimen dezer antieke voertuigen. Het is de bedoeling, dat deze Speelwagen het eigendom van de genoemde verenigingen blijft, en gebruikt wordt voor de propaganda, zowel van het maandblad, als van het culturele werk der gewestelijke en stedelijke organisaties. Zo verscheen de Speelwagen reeds hij de Jubileumfeesten van het Genootschap te HOORN, daarna op het „Kaasfeest” te EDAM.

In 1949 hadden onder auspiciën van het Genootschap opgravingen plaats in het terrein der grafheuvels van GROOTEBROEK. Ons bestuurslid, de heer P. Noordeloos, gemeentesecretaris van Grootebroek, heeft niet alleen een gelukkige hand bij het ondernemen van archiefonderzoek, hij blijkt ook flair te bezitten voor het aanwijzen van terreinen, waar oudheidkundig en geologisch onderzoek een rijke wetenschappelijke oogst aan gegevens kan opleveren. De vondst van een zestiental vuurstenen sikkels in de omgeving was voor de heer Noordeloos een reden te meer, om de aandacht van Prof. van Giffen te vestigen op de grafheuvels aan de zuidzijde van de spoorlijn, even ten westen van de Raadhuislaan te Grootebroek. In de zomer van 1949 hebben hier belangrijke opgravingen plaats gevonden, waarvan te zijner tijd, als alle vondsten en gegevens een juiste plaats in het geheel hebben gevonden, een rapport bij het Genootschap zal worden ingediend, zoals onze lezers dit kennen van het onderzoek bij Zwaag.

De „vondsten” in zulk grondig en minutieus bodemonderzoek gedaan. bevatten weinig of niets, dat een ongeschoold oog zou kunnen boeien, laat staan de hebzucht van een normaal mens prikkelen. Bij deze opgravingen ging het om een periode in de geschiedenis, die zeker een duizendtal jaren vóór de tijd der legendarische Caninefaten van Egmond en Dorregeest moet worden geplaatst. Geschreven overblijfselen uit die tijd zijn er niet, en geen enkele naam kan onze romantiserende fantasie enig voedsel geven, zoals dat met „Brinio de Caninefaat” tenminste nog het geval is. Hier moet men zelf namen vormen met behulp van de meest opvallende eigenschappen van het in de bodem gevonden materiaal. Een volk b.v., dat fragmenten of gave exemplaren van klokvormig gebakken bekers, zonder draaischijf gevormd en van zacht aardewerk, achterliet, krijgt in deze geschiedschrijving de naam „klokbekervolk”. Zo worden de bewoners van de nederzetting op die verre uitloper van het oude duinlandschap, die in 1929 te ZANDWERVEN, ook onder leiding van Dr van Giffen werd onderzocht, tot een voor-historisch volk gerekend, dat men aanduidt als het „touwbeker-volk”. Men vond de paalgaten van hun hutten in de bodem.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.