Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1956 » Inhoud

Jaarboek 1956 (23)

Voorwoord [... G. Nobel te Lutjewinkel] ... 3
Bestuur en Commissies ... 5
Ledenlijst ... 7
Jaarverslagen ... 15
[Jaarverslag over het verenigingsjaar 1955 ... R. P. Goettsch te Schoorl ... 15]
[Financieel jaaroverzicht van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... R. Sasburg ... 17]
[Jaarverslag over 1955 van de Commissie voor Landelijk Schoon uit het Historisch genootschap "Oud West-Friesland" ... P. Nooteboom te Hoorn ... 19]
[Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep West-Friesland van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland (8 sept. 1954-31 dec. 1955) ... J. Ottenbros te Alkmaar ... 22]
[Jaarverslag over het eerste jaar van de Commissie Westfriese Genealogie en Namenkunde van het Genootschap Oud West-Friesland ...C. Koeman te Blokker ... 25]
Verslag Commissie voor Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier ... 27
In memoriam J. C. Kerkmeijer [... G. J. Stins] ... 28
Over de betekenis van plaats-, veld- en waternamen ... P. Noordeloos ... 31
Over woud- en broeknamen in West-Friesland ... Dr. A. W. Edelman-Vlam en Prof. Dr. C. H. Edelman ... 46-51
Graaf Willem II ... D. Breebaart ... 52-57
West-Friesland en de graven van Holland ... P. Noordeloos ... 58
Voorjaar over West-Friesland ... Gré de Reus ... 66
Hoogwoud en Aartswoud in de 18e eeuw ... F. J. C. Speets ... 67
Een Westfriese boereninboedel uit 1591 ... R. C. Hekker ... 78
Een schouw in West-Friesland ... Dingeman Korf ... 89
West-Friesland; variaties in volksaard ... Jac. Broersen ... 98
De Wijdenesser dansgroep ... C. Mol ... 102
Opeens ... Gré de Reus ... 105
Onze Friese familie ... Dr. Jo Daan ... 106
Iets over volksliederen en -rijmen ... B. Veurman ... 111l
De kampioen ... Jaap Stroikoizer ... 123
Hoogwouder allerlei ... D. Breebaart ... 128li
Lijst van Westfriese uitgaven ... 136
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816 Oudkarspel» ...]

l B. W. E. Veurman was leraar aan het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, blijkens F. P. Huygens en B. W. E. Veurman, Zicht en inzicht (J. M. meulenhoff), Amsterdam 1969, zesde druk, 2e oplage (de eerste oplage was van 1967).
li Bepaaldelijk p. 128: «Fraaie Ornamentiek. De Willemshoeve te Hoogwoud, genoemd naar de Hollandse Graaf Willem II, heeft een met fraai houtsnijwerk versierde voordeur. Volgens overlevering is deze deur tijdens de 80-jarige oorlog aangebracht, toen de boer bereidwillig zijn paarden ter beschikking had gesteld voor de strijd tegen Alva. Als dank daarvoor werden de trouwe viervoeters in fraai houtsnijwerk vereeuwigd. Het verhaal klinkt goed, al lijkt het wat onwaarschijnlijk. Het komt aannemelijker voor, dat men hier te maken heeft met een in ons land zeldzame, doch in Scandinavië veelvuldig weergegeven voorstelling van Sint Stefanus, de beschermheilige van de paarden, die in de Achterhoek en mogelijk ook in andere streken van ons land nog in onze tijd als Sint Steffen in ere gehouden en op zijn dag, de tweede kerstdag gevierd wordt. Drie details zijn in de gereproduceerde foto te onderscheiden, waardoor dit Noordhollandse houtsnijwerk een frappante gelijkenis vertoont met de afbeeldingen van Sankt Staffan op wandkleden en tafellopers, die men omstreeks Kerstmis in de meeste huizen en hoeven in Zweden kan vinden. Er zijn vijf paarden weergegeven; één ervan is grijs, terwijl de vier andere twee aan twee verschillend van tint schijnen te zijn; slechts één van de vijf paarden is bereden. Op al die vaak primitieve en naïeve Zweedse voorstellingen vindt men deze details terug en in een van de in de kersttijd meest gezongen Zweedse liedjes, het Staffansliedje, heet het ook, dat Staffan een paardeknecht was, die zijn vijf paarden drenkte; twee er van waren rood, twee andere zwart, het vijfde was een appelschimmel en daar zat Sankt Staffan zelf op. In een variant wordt zingend verhaald, dat Sint Steffen zijn paarden om beurten bereed om ze niet te zeer te vermoeien, maar steeds is er sprake van vijf paarden, waarvan er één bereden werd en daarom moet men naar alle waarschijnlijkheid in het houtsnijwerk op de deurbalk van de Willemshoeve een voorstelling van Sint Steffen en zijn paarden zien.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.