Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1958 » Pagina 16-17

Jaarverslag van de secretaris over de werkzaamheden in 1957

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 25e bundel, pagina 16-17.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1958.
Auteur: R. P. Goettsch.

De 32ste Westfriezendag werd op woensdag 10 juli 1957 in het paviljoen op het feestterrein van het jubilerend Hoorn gehouden, in tegenwoordigheid van 170 leden. Natuurlijk kon ons Genootschap op het verjaringsfeest van zijn eigen geboortestad niet ontbreken. Op deze vergadering mocht de voorzitter nog onze ere-voorzitter, de heer G. Nobel, het welkom toeroepen. In november 1957 ontviel de heer Nobel ons door de dood. Op een andere plaats in dit jaarboek worden de verdiensten van de overledene voor het Genootschap herdacht. De bestuursleden Breebaart, Van Kampen en Sasburg vertegenwoordigden „Oud West-Friesland” bij zijn uitvaart.
De jaarvergadering herkoos de aftredende bestuurders R. P. Goettsch, Drs. T. R. Mulder en D. Nieuwpoort, welke laatste thans als onder-voorzitter fungeert. De heer H. Galis stelde zich, vanwege zijn hoge leeftijd, niet meer voor het bestuur beschikbaar. Zijn plaats werd ingenomen door pater P. Th. van Kampen O.F.M. De vacature, ontstaan door de benoeming van de heer Nobel tot ere-voorzitter, werd vervuld door de heer W. A. van Doorninck. Deze nam het penningmeesterschap over van de heer Sasburg, die overigens wel bestuurslid bleef. De heer Galis, een der oprichters van het Genootschap, ontving op de Westfriezendag uit handen van de voorzitter het ere-diploma van het Genootschap en de heer Sasburg de ere-penning. De heer Sasburg is de zevende aan wie dit eremetaal werd geschonken. De Westfriezendag 1958 zal in Midden-Beemster worden gehouden. Het bestuur heeft aan een commissie, bestaande uit de heren J. A. Pesman, C. Sieswerda, K. Zijp Hzn., W. A. v. Doorninck en R. Middelburg verzocht plannen op te stellen voor een feestelijk verloop van de Westfriezendag na het huishoudelijk gedeelte.
De bestuursvergadering van 23 maart 1957 voerde in, dat de nieuwe leden voortaan een welkomstbrief en een folder, bevattend een uiteenzetting van doel en middelen van het Genootschap, zullen ontvangen. Daar werd ook besloten, dat alleen de leden, die hun contributie hebben betaald, de bundel zullen ontvangen.
Het bestuur wees in zijn vergadering van 21 september tot leden van de redactie-commissie van de Bundel-1958 aan de heren Goettsch, Mulder, Noordeloos, Nieuwpoort en De Jong.
Op deze hestuursvergadering bleek, dat er nog 250 leden achterstand in de contributie hadden. En dat in het najaar! Welke vereniging kan behoorlijk werken als haar leden zo slecht hun financiële verplichtingen nakomen!!
Het bestuur heeft in het najaar 1957 de streekdag voorbereid, die in april 1958 in Noordscharwoude werd gehouden.
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat het bestuur vier maal vergaderde.
Activiteiten van de commissies en werkgroepen zijn in dit verslag niet opgenomen, daar deze op andere plaatsen reeds worden vermeld.
Het Genootschap telde bij het opstellen van dit verslag 838 leden, waarvan 756 particulieren, 47 gemeenten, 11 waterschappen en 24 verenigingen en instellingen.

R. P. Goettsch, Secretaris.

Schoorl, april 1958.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.