Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1959 » Pagina III

An de Lede

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel, pagina III.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1959.
Auteur: D. Breebaart.

't Was in de jare rond negentien twuntig, dat verskaidene Westfrieze veulvuldig prate en dochte over hullie's geskiedenis, folklore, dialekt en wat nag al niet meer. Die gesprekke werde meistal voerd op winterse Nutseivende in de durrepe en veerder las je in de streekkrante regelmatig baidrage in 't Westfries over 't ien of 't aar van ons gewest; de bedoeling was belangstelling onder de lezers te wekke voor 't streekeigen. Tenslotte kenne de meiste zich nog wel erinnere de merakel goed geslaagde Westfriese boerebrulleft in die jare nei afloup van de Opmeerse landbouwtentoonstelling.
In Hauwert werde geloiktoidig planne beraamd om 'n vereniging op te richte, die zich zou okkupere met de Westfriese kleiding, de zede en gewoonte van ons gebied, 't dialekt en de geskiedenis en dut brocht een viertal manne op de gedachte konvokate te sture an allerlai belangstellende persone, weerin ze uitnodigd wiere bai mekaar te komme in 'De Roskam' te Hoorn en wel in de zeumer van 1924. De planne kwamme uit de doeke, d'r wiere spoikers met koppe sloegen en de nuwe vereniging werd opricht. Een maand dernei werde de statute vaststeld en 't bestuur kon met de werkzaamhede beginne.
In de voif en dertig jare, die nouw verbai binne, is er veul door deuze oudhoidkundige vereniging dein, denk maar an de jaarlijkse Westfriezedage en in de leste jare ok aan de streekbaiienkomste en vergeet ok niet de verskaining van de kollektie jaarboeke, die veul wetenswaardighede bevatte en altoid graag geziene kost benne voor onze lede. We hewwe dut jaar de 26e bundel samensteld, die grotendeels slaat op Memelik en omgeving en we magge eerlik bekenne, dat al de artikels 't lezen dubbel en dwars waard benne.
Op 30 april van dut jaar stond ons genooskip wel in de belangstelling van de hele natie, want toen had de anbieding plaats van de zgn. 'Abraham' an onze geëerbiedigde Koningin Juliana, ter ere van Heur voiftigste verjaardag.
Van 't jaar worde de lede uitnodigd nei Memelik, de oudste historische stad in Westfriesland, te gaan voor de voifendertigste Westfriezendag en 't moet zoid worre, dat 't nodig toid werd, dat we in deuze stad weer ders samenkomme, want de leste keer, dat we deer weest benne, was in 1934.
We houpe, dat het lezen van dut jaarboek voor jullie alle anlaiding mag weze dut jaar in grôte getale op te trekke nei de vergaderplaas met z'n historische kasteel Radboud an de rand van 't Oisselmeer.

Breebaart, Presedent.

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.