Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1960 » Pagina III

An de Lede

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 27e bundel, pagina III.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1960.
Auteur: D. Breebaart.

We benne amper thuis van de zesde streekmiddag, die deuze keer houwen is in de van ouds bekende skole- en hoffiesstad Haarlem, of de samenstellers van 't jaarboek vrage een inlaidend stikkie te skraiven voor de zeuven-en-twuntigste bundel, die voor een groot deel woid is an Purmerend.
Ja, deer in Haarlem ware weer veul lede en belangstellende bai mekaar in 't prachtige stadhuis, weer meheer Phaff ons heel veul interessante bizonderhede verteld het van dat ouwe gebouwen in 't bezonder van de deur Wullem de Tweide 'stichte gravenzaal, die ten toide van de Hollandse grave as jachthuis 'bruikt wier voor z'n gaste en onderdane.
In die gravenzaal hange panele met levensgrote portrette van de Hollandse grave en gravinne.
Neidat we verskaiene lanteernplaatjes zien hadde is 't gezelskap nei de voif eeuwe ouwe St. Bavo kuierd, weer ok veul moois te zien was en weer we 't orgelspel hoorde van Piet Kee. Vandeer kwamme de honderdzeuventig mense samen voor een broodtafel bai Brinkman. De dag wier 'sloten met 'n bezoek an 't historisch Frans Halsmuseum bai keerslicht.
Weerom 't bestuur nou Purmerend uitkozen het voor de jaarlijkse Westfriezedag is jullie bekend, want om de Zuid viere ze weldrei 'n groot feist, iensdeels ter ere van 't voifhonderd-voiftig jarig bestaan van de stad en an de are kant omreden 't vleejaar vierhonderd voif-en-zeuventig jaar lejen was, dat de markt deer opricht is, da's dus twei vliege in ien klap en voor 'n feissie is de Westfries te porren.
't Is al jare lejen, dat we voor 't lest met de lede van ons genooskip in Purmerend weest benne, om precies te zeggen was 't de eerste en leste keer in 1943, midden in de bezettingstoid, toe 'n paar honderd mense samenkwamme in 'Amicitia'. Dut getal was groter 'weest as de roisgelegenhoid beter 'weest was, maar dat liet toe net as veul are dinge heel veul te wensen over.
't Wier toid, dat we weer d'rs an deuze stad dochte en deur 't opstelde feistprogram zien d'r nou veul lede roikhalzend uit nei de twaalfde juli, de dag weerop we de jaarvergaring houwe en weer we in de middagure vergast worre op boeredanse uit de Skermer, ja zelfs uit Volendam en Marken; een bezoek an Purmerend is 't ien en 't aar wel waard, want ons hart zal wel woid opengaan bai 't zien van 'n brokkie Westfriese folklore.
Deuze bundel bevat baidrage over 't verleden en de teugenwoordige toid van Purmerend en bovendien benne we bar bloid, dat ok de jeugd meewerkt en d'r 'n artikel skreven is over de drougmaking van de Purmer.
Nei 't lezen van dut nuwe jaarboek benne we al in gedachte in de stad, die de lede op dinsdag 12 juli in grote getale bezoeke zelle: Purmerend.

Breebaart, Presedent.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.