Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1960 » Pagina XVI-XVIII

Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1959/1960

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 27e bundel, pagina XVI-XVIII.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1960.
Auteur: R. P. Goettsch.

De Westfriezendag van 1959 in Medemblik bracht geen verandering in de samenstelling van het bestuur. De huishoudelijke vergadering in het oude kasteel Radboud had een prettig verloop. Maar over de wijze, waarop de gérant de koffietafel had verzorgd, konden we niet erg prijzend spreken.
De middagwandelingen en de boottocht werden door veel leden meegemaakt. De films, die aan het slot van de middag in 'Het Wapen van Medemblik' werden vertoond, waren zeer de moeite waard. Ten besluite namen een dertigtal dames en heren deel aan een zeer geanimeerde maaltijd in hotel 'Radboud'. Als geheel mochten we dus ook deze Westfriezendag geslaagd noemen.
Het bestuur vergaderde op de zaterdagmiddagen van 26 september, 30 januari en 21 maart en op donderdagavond 28 april. Tot de vele zaken, die ter sprake kwamen, behoorde allereerst de uitgave van het nieuwe boek van mevrouw Ter Horst-Hoekstra. Na lange en moeizame onderhandelingen schijnt thans een oplossing in gunstige zin te zullen komen. De redactie van de bundel onderzocht de mogelijkheid een levensbeschrijving van wijlen dr. Van Balen Blanken in de 27ste uitgave te doen opnemen. Dit kon niet slagen; doch er is wel een opdracht gegeven tot het schrijven van een biografie, die vermoedelijk apart zal uitkomen.
Het Genootschap trad toe tot de Bond Heemschut, terwijl deze lid van onze organisatie werd. Op 7 november 1959 bezochten enige afgevaardigden uit het bestuur een door de Culturele Raad Noordholland uitgeschreven bijeenkomst, waar de mogelijkheid onderzocht werd te komen tot een of andere vorm van bundeling der regionale geschiedbeoefening. Over een maand zal opnieuw deze zaak onderzocht worden. Het Genootschap stelt zich op het standpunt, dat wij te allen tijde bereid zijn onze diensten aan te bieden als deze gevraagd worden; echter met behoud van onze volledige zelfstandigheid. Zo dienden de heren Schilstra en Goettsch de secretaris van de Volkshogeschool, op diens verzoek van voorlichting bij de opzet van een cursus betreffende Kennemerland en West-Friesland.
De archivaris, de heer Mulder, hield een grondige opruiming in ons archief en verwijderde daaruit alle boeken en foto's, die niet tot ons werkterrein behoren.
De Streekmiddag op 9 april te Haarlem, werd door 170 leden meegemaakt en werd een groot succes. De gemeente-secretaris, mr. Phaff, was zo vriendelijk ons gezelschap, namens het gemeentebestuur, te ontvangen en het een kopje thee aan te bieden. Daarna hadden we het genoegen een rondwandeling door het stadhuis, onder zijn leiding, te mogen doen, die met een lezing en lichtbeelden over deze prachtige zetel van het gemeentebestuur besloten werd. Velen onzer bezochten daarna de oude Bavokerk en, na de uitmuntende koffietafel bij 'Brinkman', het door kaarsen verlichte Frans Hals museum.
Het bestuur deed, in samenwerking met de archeologische werkgroep, moeite de resten van 't opgegraven kasteel Nuwendoren voor de toekomst te bewaren.
Het Genootschap verloor in 't afgelopen jaar 13 leden door de dood, namelijk M. Bosstad te Alkmaar, mej. D. Dunnebier te Berkhout, H. Galis te Hoorn (een der mede-oprichters van het Genootschap en jarenlang bestuurslid), S. Heuvel te Haarlem, mevr. A. Hooiveld geb. Boeder te Enkhuizen, A. Joppe te Schiedam, D. Molen te Hoorn, mevr. A. Olie-Speets te Alkmaar, A. Over te Alkmaar, mevr. M. Over-Houter te Haarlem, D. Smit te Zwaag, C. G. Stapel te Sijbekarspel en mevr. N. Schenk-Houter te Zwaag. Er bedankten 54 leden (een terugslag door de contributieverhoging?), doch er traden 66 nieuwe toe. Met 43 instellingen en verenigingen, 15 waterschappen, 51 gemeenten en 799 particuliere leden, waarvan 12 in het buitenland, bereikten we het getal 908. Daarmee zijn we acht plaatsen boven het vorige jaar opgeschoten.
Een overzicht van onze werkzaamheden, voor zover die in de openbaarheid traden, is hiermee gegeven. Wij zwijgen dan echter van de vele overige contacten, die in een verenigingsjaar worden gelegd en tot een uitgebreide correspondentie aanleiding geven.
Met genoegen constateren we, dat ook dit jaar een viertal leerlingen van het Alkmaarse gymnasium en de R.H.B.S. een scriptie inzonden, ter opname in de jaarbundel.
Van harte hoop ik, dat het Genootschap, waarvoor ik hiermee mijn laatste jaarverslag als secretaris beëindig, ook in de toekomst steeds meer het bindend element moge zijn voor allen, die West-Friesland liefhebben.

De secretaris,  

R. P. Goettsch.

Schoorl, 10 mei 1960.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.