Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1962 » Inhoud

Jaarboek 1962 (29)

Voorzijde
Vier advertenties ... ommezijde van de voorzijde
Titelpagina ... I
Inhoud ... II
An de Lede ... [D.] Breebaart, Presedent ... III-IV
Bestuur en commissies ... V-VII
Ledenlijst van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... VIII-XVIII
Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1961 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... XIX-XXIlv
Jaarverslag van de penningmeester: Financieel jaaroverzicht van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' over 1960 ... XXII-XXIII
Commissie voor Landelijk Schoon uit het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn Jaarverslag over 1961 ... J. J. Visman, Secretaris ... XXIV-XXV
Verslag veldnamencommissie ... J. J. Schilstra ... XXVI
Hoofdtooi-commissie ... C. N. Tuender-Nobel ... XXVII
P. Noordeloos 75 jaar ... XXVIII
Dank aan P. Noordeloos ... T. R. Mulder (te Hoorn) ... XXIX-XXX
Over de geschiedschrijver P. Noordeloos ... L. J. Rogier (te Nijmegen) ... XXXI-XXXIIlvi
Lijst van geschriften van P. Noordeloos ... XXXIII-XXXVIIIlvii
Het dorp Stroe op Wieringen ... Gravure door T. de Roode, naar een tekening van P. van Cuyck (1776) ... 1
Inhoud ... 2
Ten geleide ... C. J. Schellinger, Burgemeester van Wieringen ... 3
Blanco pagina ... 4
Veranderingen op en rondom Wieringen ... C. J. Schellinger ... 5-21lviii
De boerderijvormen op Wieringen in vergelijking met die in Noord-Holland ... H. A. de Reiger ... 22-37
Eendenkooien ... C. J. Schellinger ... 38-47
Over Wieringers uit de oude tijd en in het bijzonder over de oude doopsgezinden ... J. de Wit ... 48-59
Wierings, Westfries en Fries ... Jo Daan ... 60-64
Kienderleven op Wieringen, 'n vieftig jaar lêeden (Proeve van het Wieringer dialect) ... J. de Wit ... 65-70
De kerken van Wieringen ... Herma M. van den Berg ... 71-85
De oude namen van Wieringen ... D. P. Blok ... 86-96
Aries gehoim ... Jac. Bruin Kz. ...97-101
Noordhollandse akkerbouwwerktuigen, anderhalve eeuw geleden ... J. M. G. van der Poel ... 102-115
Gerrit Dirkse Spijker de schoolmeester van Oostwoud 1759-1841 ... C. Koeman (te Blokker) ... 116-124
De Vereniging 'Hendrick de Keyser' en haar bezittingen in West-Friesland ... C. Visser ... 125-136
Onze 'oudheidkamer' ... Jan en Dick Metselaar (te Twisk) ... 137-140
De luilakviering ... Erica Dedinszky (6e klas Gymnasium A R.K. Lyceum Petrus Canisius Alkmaar) ... 141-143
Voogdij en religie (De zaak Aaghje de Roeper, 1738) ... J. H. B. Bosma (Christelijk Lyceum - Alkmaar) ... 144-146
De Beemster gaat feestvieren ... G. Köhne ... 147-149
Kroniek van West-Friesland van 1 januari 1961 tot en met 31 december 1961 ... Mevr. C. N. Tuender-Nobel ... 150-156
WESTFRIESE OUDHEDEN V (1962) verzorgd door de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 157-222
Titelpagina ... 157
[Verantwoording ... 158]
Wieringen, hoe het eiland met zijn bodem werd en is ... L. J. Pons ... 159-186
Over de wording en bewoning van Wieringen ... G. D. van der Heide ... 187-198
Grafheuvel uit de midden-bronstijd en nederzettingssporen uit de klokbekercultuur bij Oostwoud ... A. E. van Giffen ... 199-209
De dierresten uit de neolitische nederzetting van Zandwerven ... A. T. Clason ... 210-219
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep "Westfriesland" over het jaar 1961 ... 220-222
[Drie advertenties ... 223]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816 Oudkarspel» ... 224]

lv Bepaaldelijk p. XX waar een foto is afgebeeld, waarop Adriaan Donker uit Hoogwoud lijkt te zien te zijn; het gaat om de man die achteraan staat en die, zoals de burgemeester, geen hoed op heeft.
lvi Prof. dr L. J. Rogier is auteur van L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw (Elsevier), Amsterdam en Brussel 1964, derde druk.
lvii In een exemplaar van dit jaarboek berustende in de museumboerderij West-Frisia te Hoogwoud ligt tussen p. XXXIV en XXXV een gedrukte brief uit juli 1962 van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'.
lviii Bepaaldelijk p. 21: ovaal zegel van Wieringen uit 1319.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.