Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » WFON » 1964 » Pagina 207-208

Alfabetische lijst van namen van auteurs van wie in de bundel en/of in de overdrukken artikelen zijn verschenen

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 31e bundel, pagina 207-208.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1964.

Alfabetische lijst van namen van auteurs van wie in de bundel en/of in de overdrukken artikelen zijn verschenen
Naam
van de auteur
Titel van het werk Verschenen in
Bundel
No.
Westfriese
Oudheden
No.
Pagina
Achterop, S. H. Een stenen strijdhamer uit Sijbecarspel 27 (1960) III (1960) 129-132
Altena,
J. F. van Regteren
Nieuwe opgravingen van de Neolitische
nederzetting te Zandwerven,
gem. Spanbroek. I.
25 (1958) I (1958) 144-159
-- Nieuwe opgravingen van de Neolitische
nederzetting te Zandwerven,
gem. Spanbroek. II.
26 (1959) II (1959) 149-150
-- Opgravingen te Hoogkarspel, I. 26 (1959) II (1959) 158-190
Clason, Mej. A. T. Nieuwe opgravingen van de Neolitische
nederzetting te Zandwerven,
gem. Spanbroek. III
29 (1962) V (1962) 210-219
Ente, Ir P. J. Enkele opmerkingen naar aanleiding van
het artikel van J. J. Wensink betreffende
de bodemgesteldheid nabij de grafheuvels
te Grootebroek.
27 (1960) III (1960) 120-124
Ente, Ir P. J. Sporen van oude sloten in oostelijk
West-Friesland.
30 (1963) VI (1963) 230-233
Giffen,
Prof. Dr A. E. van
Grafheuvels te Zwaagdijk,
gem. Wervershoof.
17 (1944) 121-130
-- Onderzoek van drie bronstijd
grafheuvels bij Grootebroek
(voorlopig verslag).
20 (1953) 34-40
-- Onderzoek van drie bronstijd
grafheuvels bij Grootebroek
(vervolg verslag).
21 (1954) 104-118
-- Onderzoek van drie bronstijd
grafheuvels bij Grootebroek
(eindverslag).
20 (1953) 34-40
-- Grafheuvels uit de midden-
bronstijd met nederzettingssporen
van de klokbekerkultuur bij Oostwoud.
29 (1962) V (1962) 194-209
Haalebos, J. K. Germaanse bewoning rond Eenigenburg. 27 (1960) III (1960) 148-153
van der Heiden, G. D. Over de wording en bewoning
van Wieringen.
29 (1962) V (1962) 187-198
Kwaad, F. J. P. M. Rapport morfogenetisch
veldonderzoek 1958.
26 (1959) II (1959) 157
-- Een onderzoek naar de morfogenese
van Midden West-Friesland.
28 (1961) IV (1961) 6-51
L. Th. Lehmann Het partiële onderzoek van
tumulus I in de gem. Enkhuizen.
30 (1963) VI (1963) 234-242
Noordeloos, P. Eenigenburg-Nuwendoorn. 27 (1960) III (1960) 133-147
Pons, L. J. Wieringen; hoe het eiland
met zijn bodem werd en is.
29 (1962) V (1962) 159-186
Waals, J. V. van der De zool van tumulus XIII bij
'de Ark', gemeente Wervershoof.
28 (1961) IV (1961) 53-96
Wensink, Drs J. J. Enkele opmerkingen over
grafheuvels ten zuiden van
Grootebroek, voornamelijk in
verband met de bodemgesteldheid.
26 (1959) II (1959) 148-154
Westenbergh, J. Transgressie en waterkering
in het verleden van de kop van
Noord-Holland.
30 (1963) VI (1963) 207-228
Wiese, W. F. G. De verspreiding van de
archeologische gegevens in
West-Friesland in verband
met de morfogenese.
23 (1956) Overdruk van het
Tijdschrift van het K.N.A.G.
-- Verslag van een bezoek aan
de Ringpolder in verband met
het egaliseren van terp 29.
27 (1960) III (1960) 125-128

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.