Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1965 » Inhoud

Jaarboek 1965 (32)

[Ongepagineerde voorkant ... 01]
[Ongepagineerde lichtgrijsgroene achterkant van de voorkant ... 02]
[Ongepagineerde lichtgrijsgroene schutbladpagina's ... 03-04]
[Titelpagina ... I]
[Inhoud ... II-III]
[Blanco pagina ... IV]
An de lede ... Breebaart (presedent = voorzitter D. Breebaart, te Hoogwoud) ... V-VI
Bestuur en commissies ... VII-IX
Ledenlijst ... X-XXIII
Jaarverslag van de secretaris over 1964 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... [XXIV en] XXV-XXX
[Zwartwitfoto van de «elf leden, die van de oprichting af lid zijn van het genootschap» ... XXIV]
In memoriam mevrouw T. Hittema-de Vet [met een zwartwitfoto waarop onder meer Dirk Schuijtemaker (3e van rechts) en mevr. Dekker uit De Weere (geheel rechts) te zien zijn] ... S. Metselaar-Bloothoofd ... XXXI
Jaarverslag van de commissie voor landelijk schoon over 1964 ... J. J. Visman (secretaris, te Hoorn) ... XXXI-XXXIII
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese genealogie over 1964 ... K. A. Visser-Molenaar (te Hem) ... XXXIV-XXXV
Jaarverslag van de hoofdtooi-commissie over 1964 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... [XXXVI en] XXXVII
Jaarverslag van de jongeren-commissie over 1964 ... XXXVIII
De vlag van ons genootschap ... XXXIX
Jaarverslag van de penningmeester ... W. A. van Doorninck (te Amsterdam) ... XL-XLIII
Pater van Kampen jubileert ... Br. [= Dirk Breebaart] ... XLIVlxv
[«Herkomst van de foto's en tekeningen» ... XLV]
[Blanco pagina ... XLI]
[Pagina met alleen de tekst «WEST-FRIESLAND OUD EN NIEUW» ... 1]
[Blanco pagina ... 2]
[Pagina die geheel gevuld is met een zwartwitfoto afkomstig van de «Rijks Tuinbouw Voorlichtingsdienst» ... 3]
[Blanco pagina ... 4]
JAN DUIM Aars om mit de wiele ... A. C. ter Horst-Hoekstra (te Zeist) ... 5-
[Titelpagina van «JAN DUIM Aars om mit de wiele» van A. C. ter Horst-Hoekstra ... 5]
[Opdracht aan K. Ruyterman» ... 4]
[Voorwoord ... De schrijfster (= A. C. ter Horst-Hoekstra) ... 5-8]
[«SPELLING» ... 101]
[«WOORDENLIJST» ... 101-106]
De Westfriese tuinbouw na 1880 ... P. Beemsterboer Az. (te Berkhout) ... 107-120
Voor 't eerst nei Hooren te koemarrekt ... Jac. Bruin Kz. ... 120-125
Over 'n ouwe herberg ... P. Schaper (te Westwoud) ... 126-127
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1964 ... C. N. Tuender-Nobel ... 128-138
[«Men kent des tijds waardij wanneer hij ons ontglijd» ... Joost van den Vondel ... 138]
[Blanco pagina's ... 139-140]
WESTFRIESE OUDHEDEN VIII (1965) Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 141-172
[«De inhoud van Westfriese Oudheden VIII handelt in hoofdzaak over» ... 142]
[Blanco pagina ... 143]
Een bijdrage tot de datering van het oppervlakteveen in Noord-Holland ... F. J. P. M. Kwaad, P. A. Riezebos en R. T. Slotboom ... 144-152
De N.H. Kerk te St. Maarten ... J. K. Haalebos ... 153-158
Roode Steen 1964 ... M. D. de Weerd ... 159-168
Een merkwaardig vuurstenen bijltje uit de Wieringermeer ... M. D. de Weerd ... 169
Jaarverslag van de archeologische werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1964 ... J. Ottenbros (secretaris) ... 170-171
[Blanco pagina ... 172]
WESTFRIES MUSEUM VERSLAG OVER HET JAAR 1964 ... 173-192
[Titelpagina met de tekst: «WESTFRIES MUSEUM VERSLAG OVER HET JAAR 1964 Uitgebracht aan Burgemeesters en Wethouders van Hoorn krachtens artikel 8 lid 3 van de instructie van de conservator» ... 173
Namen en adressen van beheerders, toezichthouders etc. ... 174
Jaarverslag 1964 ... Drs T. R. Mulder ... 175-192 (met bijlagen 183-192)
Bijlage I: Aanwinsten 1964 ... Drs T. R. Mulder ... 183-188
Bijlage II: Bruikleengeving ... Drs T. R. Mulder ... 188
Bijlage III: Bezoek en gebruik van het museum in 1964 ... Drs T. R. Mulder ... 188-189
Bijlage IV: De tazza van Medemblik ... Drs T. R. Mulder ... 190-192
[Ongepagineerde, blanco, pagina's ... 193-194]
[Vier advertenties ... 195]
[Vier advertenties ... 196]
[Drie advertenties ... 197]
[Drie advertenties ... 198]
[Blanco schutbladpagina ... 199]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 200]

lxv Met op p. XLIV een foto waarop pater van Kampen, zijn moeder, Breebaart enz. zijn afgebeeld.

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.