Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1969 » Inhoud

Jaarboek 1969 (36)

Ongepagineerde voorkant ... I
Ongepagineerde, met advertenties gevulde, achterkant van de voorkant ... II
Ongepagineerde blanco schutbladpagina's ... III-IV
Titelpagina ... 1
Opgave van de «INHOUD» ... 2-3
Inhoudsopgave van «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 3
Op gave van de «Herkomst der afbeeldingen» ... 3
Foto van toren van de Ned.-Herv. Kerk te Schagen, gezien vanuit het zuiden, vanaf het kasteelterrein ... 4
Schagen, gewoon een fijne, gezellige plaats ... Volkert J. Nobel (te Alkmaar) ... 5-11
Het ontstaan van de gemeente Anna Paulowna ... Mr. dr. H. J. Jonker Hzn./Mr Dr H. JONKER Hzn. (te Anna Paulowna) ... 12 en 13-22 met op p. 12 een afbeelding van een schilderij, waarvan het nevenschrift op p. 13 luidt: «Koningin Anna Paulowna»
Schager messen ... 22-23
Brandbestrijding in de loop der tijden ... R. P. Goettsch (te Schoorl) ... 24-36
't Is krimineel ... H. Schoorl (te Hillegom) ... 37-44
De zuidwestelijke grenzen van Friesland tussen 600 en 1150 ... Dr. G. Bakker (te IJsbrechtum) ... 45-57
De natuurmonumenten in het Noorderkwartier ... W. J. Resoort (te Alkmaar) ... 58 en 59-73
Johannes Martinus Messchaert ... Mieke Canneman (te Hoorn) ... 74 en 75-95
Rederijkers in West-Friesland ... J. Stapel (te Sijbekarspel) ... 86-108
Oude stadsimpressies ... H. A. Drost (te Haarlem) ... 109-112
Zô is 't net ... Jannie Ham-Dekker (te Wijdenes) ... 113-115
'De Snorrelhof' ... Jac. Bruin Kzn. (te Amsterdam) ... 116-121
Op verkenning in de Westfriese taaltuin ... Jan Pannekeet (te Alkmaar) ... 122-131
De Hervormde Kerk van Schermerhorn ... W. J. Driessen en D. P. van Wigcheren (te Groot-Schermer en Oudorp) ... 132 en 133-136
Diamanten jubileum in Opmeer ... M. Baks-King (te Opmeer) ... 137-138
Te gast bij ons genootschap: Openluchtmuseum 'De zeven Marken' te Schoonoord ... 139-142lxix
Kroniek van West-Friesland Van 1 januari tot en met 31 december 1968 ... C. N. Tuender-Nobel ... 143-152lxx
WESTFRIESE OUDHEDEN XII (1969): Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 153-192 met een kaartbijlage bevestigd aan p. 189
Titelpagina «WESTFRIESE OUDHEDEN XII (1969)» ... 153
Veenontginningen in West-Friesland ... Dr. J. K. de Cock ... 154-171
Geestmerambacht II ... A. Schermer ... 172-190 met een kaartbijlage bevestigd aan p. 189
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' over het jaar 1968 ... 191-192
UIT HET GENOOTSCHAP ... 193
Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 193
An de lede ... Breebaart (presedent = voorzitter) ... 194
Bestuur en commissies ... 195-197
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 198-214
Jaarverslag van de secretaris over 1968 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... 215-220
Westfriezendag in de Wieringermeer, 17 augustus 1968 ... F. Omta («Burgemeester van de Wieringermeer») ... 221-224
Jaarverslag van de penningmeester over 1968 ... W. A. van Doorninck (te Amsterdam) ... 225-229
Lijst van publicaties ... 230-231
Data en plaatsen van de 'Streekmiddagen': Plaats en jaar van de Streekmiddagen van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', die sedert 1951 geregeld in het voor- of najaar worden gehouden ... 232-233
Jaarverslag van de commissie voor Landelijk Schoon over 1968 ... J. J. Visman ... 234-235
Jaarverslag van de Hoofdtooicommissie over 1968 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 236
Jaarverslag v. d. commissie Westfriese klederdracht over '68 ... T. A. Stam-Rol (voorzitster, te Stompetoren) ... 237-239
Jaarverslag v. d. commissie voor Westfriese genealogie over 1968 ... K. A. Visser-Molenaar (te Hem, secretaresse) ... 240
Met 'Oud West-Friesland' naar Normandië ... C. N. Tuender-Nobel (te Amsterdam) ... 241-242
Met 'Oud West-Friesland' naar Angers ... C. N. Tuender-Nobel (te Amsterdam) ... 243-244
Jaarverslag van de stichting 'De Westfriese Molen' ... W. J. Eek (secretaris-penningmeester) ... 245-246
Ongepagineerde, blanco, pagina's ... 247-248
Pagina's met advertenties ... 249-253
Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 254

lxix West-Frieslands Oud en Nieuw 36 (1969) p. 140-141: «Plaggenhut in Schoonoord».
lxx C. N. Tuender-Nobel, Kroniek van West-Friesland Van 1 januari tot en met 31 december 1968, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 36 (1969) 143-152, bepaaldelijk p. 146 waar staat: «29 april» «Alkmaar bij zijn afscheid als pastoor en deken van Alkmaar wordt Mgr. J. Th. M. Kraakman benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau en tot geheim Kamerheer van Paus Paulus VI.»

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.