Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1970 » Pagina 33-34

Hoorn 1960-1970 de start van een nieuw begin? (4/8)

Lagere Technische School
Lagere Technische School

En hoewel Hoorn geen vrije vestiging toestond, daalde door al deze faktoren het aantal woningzoekenden minder snel dan mocht worden verwacht en wel van ± 910 naar 542.
Versnelling van de woningbouw is en blijft dan ook in de komende jaren een eerste vereiste. Per januari 1970 waren dan ook ruim 500 bouwvergunningen afgegeven tot een bedrag van ruim ƒ 18.000.000 en werden plannen ontworpen voor de bouw van een paar duizend woningen.
De schoonheid van de oude stad werd daarbij niet vergeten. Vooral in het havenkwartier werden door particulieren fraaie restauraties uitgevoerd van een 12-tal percelen waarvoor tezamen ruim ƒ 1.200.000,- werd geïnvesteerd. Sommige monumenten kregen een nieuwe bestemming en er werd o.a. begonnen met de restauratie van 't St.Pietershof. Voor andere zijn de plannen klaar en had vooruitlopend op de definitieve restauratie een eenvoudig herstel plaats teneinde verder verval te voorkomen, b.v. de Hoofdtoren, de Waag, de Oosterpoort, het huis 'Verloren', de Boterhal en het Timmermansgildehuisje. Zij kregen ook een nieuwe bestemming.

TABEL I: Overzicht van de woningbouw in de periode 1960-1970

Vermeerdering Vermindering
Aantal nieuwe woningen
aange-
vangen 
opge-
leverd 
onbe- 
woonbaar
verklaard
gesloopt  veranderd 
van be-
stemming
brand  ontsplitst  bouwkosten
1960 111 37 1 1 - 1 - ƒ 1.857.860,-
1961 112 125 12 4 2 1 - 2.122.522,-
1962 90 93 10 - 4 - - 1.748.650,-
1963 207 77 - 5 - 1 - 3.528.848,-
1964 130 70 1 4 1 - - 2.252.400,-
1965 134 216 2 3 - - - 2.376.800,-
1966 240 122 22 - - - - 2.592.900,-
1967 255 278 11 7 - - - 3.027.520,-
1968 236 213 42 11 - - 28 7.377.765,-
1969 117 221 15 12 4 2 - 3.688.647,-
----
1632
----
1452
----
116
----
47
----
11
----
5
----
28
---------------
ƒ 30.573.912,-
-----------------------------------------------------
totaal 207

TABEL II: Industriële arbeidsplaatsen gemeente Hoorn

1960 1961 1962 1963 1964
m v m v m v m v m v
Graf. nijverheid 187 27 191 31 229 47 236 56 193 48
Hout 40 4 40 4 36 3 36 3 26 2
Kleding en reiniging   26 131 24 132 25 165 28 179 33 183
Kunststoffen 23 1 25 2 25 3 27 5 38 8
Metaal *) 407 23 587 50 759 83 766 103 901 140
Voedings- en
genotmiddelen
169 67 167 65 174 70 197 105 190 73
852 263 1034 284 1249 371 1290 451 1371 454
Totaal 1015 1318 1620 1741 1825

1965 1966 1967 1968 1969
m v m v m v m v m v
Graf. nijverheid 160 23 158 25 158 25 158 25 153 26
Hout 9 1 9 1 9 1 8 - 9 -
Kleding en reiniging   35 167 32 171 34 173 34 173 39 139
Kunststoffen 40 6 44 6 55 5 55 5 49 9
Metaal *) 896 178 1001 170 993 189 1029 171 1140 186
Voedings- en
genotmiddelen
204 84 208 73 198 75 210 71 209 75
1344 459 1352 446 1447 468 1484 445 1599 436
Totaal 1803 1798 1915 1929 2035

*) excl. garagebedrijven

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.