Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1970 » Pagina 35-36

Hoorn 1960-1970 de start van een nieuw begin? (5/8)

Aantal inwoners/woningen
Klik hier voor een grotere afbeelding

Voor het oude stadscentrum werd een voorlopig plan opgesteld, het z.g. Komplan, in samenwerking o.a. met de dienst van de monumentenzorg, met de bedoeling de sanering van de oude stad via deelplannen nader uit te voeren.
Het doel van dit Komplan is tweeledig n.l. een verdere ontwikkeling van de centrumfunktie van de oude binnenstad en het behoud van het oude stadskarakter.

Indeling van de gewone woningzoekenden

1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969

Gewone lijst

344

349

326

324

270

307

223

192

156
Werknemers (grotere industrieele bedrijven) 43 25 40 37 23 26 20 10 9
Ambtenaren 49 52 76 73 54 60 42 30 23
Duplex woningen 34 30 43 29 17 24 18 14 9
In onbewoonbaar
verklaarde woningen
gehuisveste gezinnen
26 24 20 13 12 23 21 16 6
Totaal 496 480 505 476 384 440 324 262 203

Woningbouw alleen is echter maar één facet van de stadsontwikkeling. De economische ontwikkeling en de groei van de werkgelegenheid dient zo ongeveer gelijke tred te houden met die woningbouw en komt tot uiting in de groei van handel en industrie.
In de periode 1960-1970 is de modernisering en uitbreiding van het toch reeds belangrijke winkel apparaat duidelijk waarneembaar. Natuurlijk verdwenen hier, evenals overal in Nederland, een groot aantal kleine middenstandsbedrijfjes.
Soms door kapitaalgebrek, soms omdat men de veranderingen in het moderne bedrijfsleven niet kon volgen en soms omdat reëele ontwikkelingsmogelijkheden ontbraken o.a. door gebrek aan bedrijfsopvolging.
Daarnaast kan men constateren, dat praktisch alle winkelbedrijven werden gemoderniseerd of verbouwd.
Deze verbouwingen geschiedden natuurlijk niet steeds uit de winst van het bedrijf, maar in een aantal gevallen uit de noodzaak de concurrentiepositie te handhaven. Maar om welke reden dan ook, men heeft in deze tien jaren vele miljoenen in het winkelapparaat geïnvesteerd.
Een globale berekening op basis van de verleende bouwvergunningen geeft reeds een totaal bedrag van rond ƒ 3.000.000,-. Taxeert men daarbij de inwendige verbouwingen en de modernisering van de winkelinventarissen, dan stijgt het bedrag van de totale investering tot ongeveer ƒ 8.000.000,-. De algemene situatie kan men ondanks of misschien dankzij deze modernisering zeker redelijk gunstig noemen.
De bedrijven in de binnenstad laten een iets andere ontwikkeling zien. Er is een duidelijke tendens tot verplaatsing uit de oude binnenstad bij de aan het vervoer gekoppelde bedrijven, zoals garage en transportbedrijven.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.