Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1972 » Inhoud

Jaarboek 1972 (39)

[Advertenties op schutbladpagina's ... I-III]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Herkomst der afbeeldingen ... 3]
[uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 4-7
Bredero, Hooft en het hedendaagse Westfries ... Jan Pannekeet (te Alkmaar) ... 8-21
Kant kennen en herkennen ... M. M. Dufour-Daey Ouwens (restauratrice van oude weefsels, te Utrecht) ... 22-33
De Ket (Historisch voorval opgetekend door) ... Jb. Posch (te Stompetoren)... 34-36
De ramp met de Oostindiëvaarder 'Vrouwe Elisabeth Dorothea' te St. Maartenszee: De geruchtmakendste stranding op onze kust ... P. Dekker (te Delft) ... 37-68
Schoolmeesters en hun salarissen aan het eind van de zestiende eeuw ... J. R. Persman ... 69-78
De "Koninklijke Droogmakerij": Prins Claus bezocht incognito de Schermeer ... Peter Gerritse (te Schermer) ... 79-80
Noordhollands zuivelhistorie ... Volkert J. Nobel ... 81-100
Van Daan Pool tot Kees Stet ... Jac. Broersen (te Alkmaar) ... 101-105
Ererondje in Opmeer ... 106-107
Het bezoek van de Prins aan West-Friesland in 1577 ... Dr. H. A. van Vessem ... 108-115
Het platteland krijgt een ander gezicht ... Ir. F. Bontekoe ... 116-121
Raadsel rond stookplaats in Timmermansgildehuis ... S. de Jong ... 122-123
Ode van de 'kouwe kant' en ƒ 3575.- ... 124
Te gast bij ons Genootschap: Het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde ... Jhr. M. J. van Lennep (te Leeuwarden) ... 125-129
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1971 ... C. N. Tuender-Nobel ... 130-147lxxiii
Bibliografie van West-Friesland c.a. 1970-1971 ... Dr. A. J. Kölker ... 148-160
UIT HET GENOOTSCHAP ... 161-200
[Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 161]
An de lede ... D. Breebaart (presedent [=voorzitter]) ... 162
Bestuur en commissies ... 163-165
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 166-185
Jaarverslag van de secretaris over 1971 [... H. J. Avis (te Medemblik)] ... 186-191
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 192-193
[Commissie voor Landelijk Schoon ... J. J. Visman ... 192]
[Commissie voor Westfriese Klederdracht ... D. Schuijtemaker ... 192-193]
[Commissie voor Westfriese Genealogie ... K. A. Visser-Molenaar ... 193]
[Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 193]
Jaarverslag van de penningmeester [... W. A. van Doorninck] ... 194-197
Met 'Oud West-Friesland' naar Vlaanderen ... P. M. Heineken-Kaaskooper ... 198-200
[Advertenties op schutbladen ... 201-207]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 208]

lxxiii Met op p. 140 aandacht voor het Deense eiland Amager, waar op 10-09-1971 het 450-jarig jubileum werd gevierd van de daar door Hollandse boeren gestichte kolonie "Store Magleby". Zie over Amager ook het artikel van Cor Oudendijk in: Van Otterplaat tot Groenveldsweid (Uitgave van de Stichting Langedijker Verleden) 10 (2004) 1 (oktober 2004) en: Ko Boos, De prijs voor verse groenten bestond ruim vierhonderd jaar geleden uit... 'n eiland, in: Noordhollands Dagblad (einde augustus of begin september) 1971 waar onder meer staat: «Geruchten als zou het godshuis een copie zijn van het oude kerkje in Oterleek (Noord-Holland) worden door de schrijfster en Amagerdeskundige Anna William Rasmussen met grote beslistheid tegengesproken.» In het boek J. J. Schilstra, Schermerland. Mensen en molens, Wormerveer 1971, p. 128 staat immers onder een tekening van Oterleek «door J. de Winter in 1744»: «De kerk van dit dorp is het model geweest van de kerk van Amager bij Kopenhagen.» Zie ook: Bert Lever en Henrik Zip Sane, Hollænderbyen, Een Hollandse nederzetting in Denemarken, in: Genealogie 4 (1999) 2 (juni 1998, ISSN: 1381-6985), p. 33-37.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1972 (39)

[Voorkant jaarboek]
[Advertenties op schutbladpagina's ... I, II, III]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Herkomst der afbeeldingen ... 3]
[uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 4, 5, 6, 7
Bredero, Hooft en het hedendaagse Westfries ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Kant kennen en herkennen ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
De Ket ... 34, 35, 36
De ramp met de Oostindiëvaarder 'Vrouwe Elisabeth Dorothea' te St. Maartenszee ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Schoolmeesters en hun salarissen aan het eind van de zestiende eeuw ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
De "Koninklijke Droogmakerij" ... 79, 80
Noordhollands zuivelhistorie ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Van Daan Pool tot Kees Stet ... 101, 102, 103, 104, 105
Ererondje in Opmeer ... 106, 107
Het bezoek van de Prins aan West-Friesland in 1577 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Het platteland krijgt een ander gezicht ... 116, 117, 118, 119, 120, 121
Raadsel rond stookplaats in Timmermansgildehuis ... 122, 123
Ode van de 'kouwe kant' ... 124
Te gast bij ons Genootschap: Het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde ... 125, 126, 127, 128, 129
Kroniek van West-Friesland 1971 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Bibliografie van West-Friesland c.a. 1970-1971 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
[Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 161]
An de lede ... 162
Bestuur en commissies ... 163, 164, 165
Ledenlijst ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Jaarverslag van de secretaris ... 186, 187, 188, 189, 190, 191
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 192
[Commissie voor Landelijk Schoon ... 192]
[Commissie voor Westfriese Klederdracht ... 192]
[Commissie voor Westfriese Genealogie ... 193]
[Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... 193]
Jaarverslag van de penningmeester ... 194, 195, 196, 197
Met 'Oud West-Friesland' naar Vlaanderen ... 198, 199, 200
[Advertenties op schutbladen ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 208]

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.