Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1973 » Pagina 91-92

Reuring in de Zoip

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 40e bundel, pagina 99-92.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1973.
Auteur: Jan van der Wijzend.

Jan van der Wijzend

D'r was zô maar puur reuring in de Zoip, reuring en trammelant, en dat allegaâr om Arie Kos. Wat was 't geval? Arie had op de wurf van z'n boerepiaas 'n stik of wat kampeerders die bái en in hulle tentje of kérreven zatte te genieten van de Zoiper lucht, echte frisse lucht zonder stinkstankerighoid, en dát voor 'n heêl zacht proisie.
Arie vond 't best; hai had teugen z'n wurfwarskippers zoid: "Je kenne hier staan, lêgge of hange, as je móin maar niet om m'n biene loupe en gien rotzoôd make, aars kè je zôvoors weer opkrassefiole."
Alles ging goed en best, tot op 'n eivend Piet de Leêuw, de durpspliesie, bai Arie bedaarde met de bôskip:
"De kompelemente van de burrie en murgen moet al dat vreemde volk met hulle hêle anhang uitverdan weze, want jij hewwe gien vergunning voor kampeerderaai en zok en zok."
Arie verbreêuwde er niet van en zee loizig:
"Oh, zônet ... ja, ja, aârs nag nuws, me knecht?"
Piet de Leêuw most efkes onder de klap van z'n pet kreêuwe, toe de aâr zô oizig bleef; hai bremde 'n keer of wat puur stoer en vervolgde puur minder gerizzeleveerd:
"Ja, koik Arie, je voele vezèlf wel, ik doen enkeld maar wat m'n opdroegen is; wat moin anbelangt vraag je heêl de Boilmermeer te warskip of om de thee, maar wet is wet, 't mág nou ienmaal niet, dat déérvan ..."
"Zônet," knikte Arie weer.
"Dat ... ik ken teugen de burrie zegge, dat de kermis hier oproôd wordt en datte ..."
Toe wier Arie poestig en hai blafte:
"Je zegge maar teugen de burrie dat ie de riebelderambam kroige ken en dat deus persoôn z'n oigen nag van gien honderd burries op z'n kop skoite leit. Ik bén en bloif baas op m'n oigen wurf, dat déérvan ..."
"Ja maar, de raad het er nag inkort over stemd en de raad het ..."
"De raad ken van moin ók z'n broek strooie en 't heen-en-weer geniete, zeg dát er maar bai, met de harteleke komplemente van Arie Kos."
Pliesie Piet was toe maar de woiste, skuddelde met z'n houfd, stapte weer op z'n dienstbrommerd en zee nag bai 't wegraaien:
"'t End zel de laste dreige, je hore d'r wel méér van, 't wordt vezèlf 'n persès."
Nou, 't wier 'n persès, eerst 'n persès-verbaal, toe ien voor de rechtbank in Alkmaar en ... Arie wier veroordeeld: hai kon an de kat of an de keis: duzend gulden boete of twei weke zitte.
"Die duzend golden kenne jolle nei fluite," had Arie zoid, "dén maar 'n week of wat bai jolle in de kost."
En zô kwam 't, dat Arie voor 't eerst van z'n leven 'n gevangenis an de binnenkant te zien kreeg.
Dat ie koud 'n paar uur in z'n roikslezeérkamertje zat te niksen, knerpte 'n sleutel in 't swere slot en kwam de bewaarder met de boskip:
"Meneer Kos, tijd om te luchten."
"Watte?" dee Arie onnôzel, "om te luchten ...? weerán ...?"

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.