Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1973 » Pagina 195

Bibliografie van West-Friesland, 1972

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 40e bundel, pagina 195.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1973.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Dr. A. J. Kölker

Zoals vorig jaar beloofd geeft deze bibliografie ook enige aanvullingen over de jaren 1970 en 1971. Vandaar dat de titel niet helemaal volledig is.
De opzet van deze bibliografie is wel gelijk gebleven aan die van het vorig jaar, zij het dat ik enige nieuwe rubrieken heb ingevoerd. Dit leek mij noodzakelijk voor de vele titels onder de rubriek Kunst en Folklore, waaronder ook de catalogi van en de artikelen over het Westfries Museum te Hoorn en het Zuiderzee Museum te Enkhuizen. Voor de rubriek Openbaar Vervoer beschikte ik vorig jaar niet over gegevens.
Voor Alkmaar verwijs ik weer naar de bibliografie in het Alkmaarse Jaarboekje.
Dank is de samensteller verschuldigd voor de verschillende tips met name van de heren D. Breebaart en C. Koeman.
Gaarne houd ik mij aanbevolen voor verdere aanwijzingen, speciaal voor de publikaties op gebied van de Belletrie en de Flora en Fauna die mij van uit mijn werk niet zo gauw onder ogen komen.
Op uitdrukkelijk verzoek van velen heb ik de titelbeschrijving van diverse tijdschriften iets uitvoeriger gegeven. Overigens zijn bijna alle weergegeven titels op het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem gratis ter inzage.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.