Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1973 » Pagina 197-198

Bibliografie van West-Friesland, 1972

Ekonomische geschiedenis

BONTEKOE, F.: Het platteland krijgt een ander gezicht,
in: WFON, 39 (1972) 116-121, geïll.

DEKKER, P.: De ramp met de Oostindiëvaarder 'Vrouwe Elisabeth Dorothea' te St. Maartenszee. De geruchtmakendste stranding op onze kust,
in: WFON, 39 (1972) 37-68, geïll.

DEKKER, P.: Walvisvaarders aan het Marsdiep,
in: Zeewezen, 1972.

DORLEIJN, P.: Botterbehoud,
in: Uit het Peperhuis, 1972, nr. 3, blz. 19-21, geïll.

EVERDIJK, J. A.: Een postmeester,
in: Voorouders en hun werk, onder redactie van G. L. Meesters e.a. Amsterdam, 1971, 79-86.

JONG, C. DE: Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart.
I: Grondslagen, ontstaan en opkomst, 1612-1642.
Pretoria, 1972, XI en 430 blz. (diss.), offset, geïll.

NOBEL, V. J.: Noordhollands zuivelhistorie,
in: WFON, 39 (1972) 81-100, geïll.

TANGELDER, F. B. M.: Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing, 1585-1602.
's-Gravenhage, 1972, XXVII en 300 blz. (R.G.P.)

WOUDE, A. M. VAN DER: Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw.
Wageningen, 1972, 3 delen, 857 blz. (diss.); tevens in: A. A. G. Bijdragen 16 van de Landbouwhogeschool te Wageningen en in: Apparaat voor de geschiedenis van Holland, nr. 4.

Openbaar vervoer

F. V. D. G.: Feestelijke opening stoomtram Hoorn-Medemblik,
in: Op de rails. Maandblad van de vereniging van belangstellenden in het spoor- en tramwezen, 40 (1972) 186-187, geïll.

KOK, J.: De stoomtram Wognum-Schagen,
in: Op de rails, 40 (1972) 179-183, geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.