Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1973 » Pagina 198

Bibliografie van West-Friesland, 1972

Waterschapsgeschiedenis

BALG ZAND
BOON, J.: Het Balgzand nu,
in: Waddenbulletin 7 (1972) af!. 6, blz. 34-36.

SMIT, P.: Middeleeuwse bewoningsresten op het Balgzand,
in: Westerheem, 21 (1972) 3-18.

NOORDZEEDIJK
JONGENELEN, J. G. en P. RAAT: De Hollandse Noordkaap. De Helderse zeewering als deltaobject,
in: Land en water 15 (1971) 2e afl. blz. 16-24, geïll.

JONGENELEN, J. G. en P. RAAT: Oud bolwerk in nieuw kleed. De verbetering van de Pettemer zeewering,
in: Land en Water, 15 (1971) 1e afl. blz. 16-24, geïll.

PURMER
NIESSEN, M. G.: Fluweelmooie stoommachine maakt plaats voor een electromotor. 350 jaar Purmerpolder,
in: De Koppeling. Maandblad van het gemeente-energiebedrijf Amsterdam, 27 (1972) 186-191, geïll.

SCHERMER
GERRITSE, P.: De 'Koninklijke Droogmakerij'. Prins Claus bezocht incognito de Schermeer,
in: WFON, 39 (1972) 79-80, geïll.

ZUIDERZEE
BESCHOUWINGEN over de Markerwaard. Nota nr. 276, Rijkswaterstaat, Dienst Zuiderzeewerken.
's-Gravenhage, okt. 1972, 40 blz. geïll. en 7 losse bijlagen.

NOBEL, J. C. Le: Deuren in de dijk. De sluizen in de noordelijke afsluiting van de Markerwaard (tegenover Enkhuizen),
in: Land en Water, 15 (1972) 3e afl. blz. 28-43, geïll.

THYSSE, J. TH.: Een halve eeuw zuiderzeewerken, 1920-1970.
Groningen, 1972, X en 470 blz. geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.