Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1975 » Pagina 187

Bibliografie van West-Friesland 1974

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 42e bundel, pagina 187.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1975.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Getracht is zo volledig mogelijk te zijn zoals de vorige jaren. Ook nu geef ik tevens enige aanvullingen over 1973 en 1972. Een bijzonder woord van dank gaat uit aan het rijksarchief te Haarlem met name aan de heer J. Persman als ook naar ons oudste lid de heer ir. C. Koeman voor de vele inlichtingen en hulp bij de samenstelling.

Algemene werken

APPEL, L.: De slag op de Zuiderzee.
Zutphen, 1973, 88 blz. geïll.

BESSELAAR, H.: Kerkscheepjes in kerkschepen,
in: Spiegel Historiael, 8 (1973) 502-504.

BOSSCHER, Ph. M. e. a.: Het hart van Nederland, steden en dorpen rond de Zuiderzee.
Bussum, 1974, 2e dr. 240 blz. geïll.

BREEBAART, D.: Vijftig jaar genootschap in vogelvlucht,
in: WFON, 41 (1974) 218-220.

DEKKER, L. W.: Duizend jaar modderen in West-Friesland,
in: WFON, 41 (1974) 235-250, geïll.

FÖLTING, H. P.: De Landsadvocaten en raadspensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland, 1480-1795. Een genealogische benadering,
in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 28, Den Haag, 1974, 242-267, geïll.

KAMPEN, P. Th. VAN: Bij het afscheid van onze voorzitter Dirk Breebaart, in: WFON, 41 (1974) 12-15, geïll.

KRAMER, J. A. M. en T. KAMPA: Het groot IJsselmeerboek.
Zaltbommel, 1974, 144 blz., geïll.

KRANENBURG, F. J.: Floris V en de dwangburchten in West-Friesland,
in: WFON, 41 (1974) 16-18.

MOOIJ, pater S. P. A.: Als je terugblikt.
Hoorn, 1974, 176 blz.

POEL, J. M. G. VAN DER: Scheepsmodellen in Nederlandse Kerken,
in: Uit het Peperhuis, 1974, afl. 3, 91 blz., geïll.

SCHUITEMA MEYER, A. T.: Te gast bij ons genootschap: Vereniging 'Stad en Lande',
in: WFON, 41 (1974) 182-185, geïll.

UREN-dagen.maanden-jaren. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Schagen.
in: WFON, 41 (1974) 4-11, geïll.

VOETS, B.: De zee in dienst van de prediking,
in: Uit het Peperhuis, 1973, nr. 3, blz. 4-6.

VRIES, E. C. DE: Kroniek van West-Friesland, 1 januari - 31 december 1973,
in: WFON, 41 (1974) 186-194, geïll.

WIESE, W. F. G.: De Westfriese munt,
in: WFON, 41 (1974) 33-63, geïll.
Ook afzonderlijk verschenen.

Bibliografie

KÖLKER, A. J.: Bibliografie van West-Friesland 1973,
in: WFON, 41 (1974) 195-199.

LITERATUUR betreffende Alkmaar,
in: Alkmaars Jaarboekje, 1973, nr. 9, blz. 164-165.

RENTENAAR, R.: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1973 (met aanvullingen uit voorgaande jaren),
in: Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift, 6 (1974) 127-146.

SCHEEPSTRA, A. C.: Medemblik vroeger en nu. Een bibliografie.
's-Gravenhage, 1974,38 blz. (Series Bibliographica nr. 2) gestencild.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.