Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1977 » Pagina 202-203

Bibliografie van West-Friesland 1976

Economische geschiedenis

zie ook boven onder Langedijk, Wervershoof.

ASAERT,G./PH. M. BOSSCHER/J. R. BRUYN/W. J. VAN HOBOKEN: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, deel I, 1976, 400 blz. geïll.
Deel I: Prehistorie tot en met de 16e eeuw.

BERKHOUT, J. G.: Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal.
Alkmaar (1976),28 blz., geïll.

DEKKER, P.: Ruilhandel met de Groenlanders,
in: WFON, 34 (1976), blz. 103-111, geïll.

FRUITHOF, TH.: Schuitenmakerij in West-Friesland,
in: Het Peperhuis, 1976, blz. 20-39, geïll.

FRUITHOF, TH.: De zeilen en hun makers,
in: Het Peperhuis, 1976, blz. 40-45, geïll.

DE VISTUIGEN van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen,
in: Het Peperhuis, mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1976, nr. 2, blz. 6-7.

VRIES, J. DE: The Dutch economy in the Golden Age, 1500-1700.
New Haven/London, 1974.
N.B. Bespreking door D. J. Noordam in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 8 (1976) blz. 281-283.

Archeologie

zie ook boven onder: Andijk, Medemblik, Niedorp, Texel, Wieringen.

DEKKER, L. W./M. D. DE WEERD: Bodemvondsten en bodemopbouw in Midden-Westfriesland,
in: Boor en Spade, 19 (1975)

HALLEWAS, D. P.: Vier Noorderkoggen,
in: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 6e serie, 75, 258.

WOLTERING, P. J.: Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1975,
in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 8 (1976),235-261.

Klederdrachten

BING, V. & BRAET VON UEBERFELDT: Nederlandsche Klederdragten en Zeden en gebruiken, naar de natuur getekend. Amsterdam 1857; heruitgave met inl. van J. Duyvetter,
Utrecht/Alphen a.d. Rijn, 1976, 56 blz. en 18 afb. met tekst.

NIEUWHOFF, C.: Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland, Wageningen, 1975, 96 blz. geïll.

NIEUWHOFF, C.: Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland, met foto's van W. Diepraam en C. Oorthuys.
Amsterdam, 1976, 128 blz. geïll.

Waterschapsgeschiedenis

BERGERMEER
ZEILER, F. D.: De Viaan 'een Sypschen molen anno 1579 op den Bergermeer opgericht'.
Alkmaar, 1976, 72 blz. geïll.

BRAAKPOLDER
SMIT, J.: De molen van de Braakpolder onder Lutjewinkel en zijn molenaars,
in: WFON,43 (1976) blz. 23-40, geïll.

GROOTSLAG
zie boven onder Andijk, Wervershoof.

WOGMEER
APPELMAN, J.: De polder Wogmeer en zijn bewoners,
in: WFON, 43 (1976) blz. 115-125, geïll.

NOBEL, V. J.: Enkele grepen uit de ruim 363-jarige geschiedenis van de zelfstandige polder Wogmeer,
in: WFON, 43 (1976) blz. 126-132, geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.