Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1977 » Pagina 202-203

Bibliografie van West-Friesland 1976

Economische geschiedenis

zie ook boven onder Langedijk, Wervershoof.

ASAERT,G./PH. M. BOSSCHER/J. R. BRUYN/W. J. VAN HOBOKEN: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, deel I, 1976, 400 blz. geïll.
Deel I: Prehistorie tot en met de 16e eeuw.

BERKHOUT, J. G.: Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal.
Alkmaar (1976),28 blz., geïll.

DEKKER, P.: Ruilhandel met de Groenlanders,
in: WFON, 34 (1976), blz. 103-111, geïll.

FRUITHOF, TH.: Schuitenmakerij in West-Friesland,
in: Het Peperhuis, 1976, blz. 20-39, geïll.

FRUITHOF, TH.: De zeilen en hun makers,
in: Het Peperhuis, 1976, blz. 40-45, geïll.

DE VISTUIGEN van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen,
in: Het Peperhuis, mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1976, nr. 2, blz. 6-7.

VRIES, J. DE: The Dutch economy in the Golden Age, 1500-1700.
New Haven/London, 1974.
N.B. Bespreking door D. J. Noordam in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 8 (1976) blz. 281-283.

Archeologie

zie ook boven onder: Andijk, Medemblik, Niedorp, Texel, Wieringen.

DEKKER, L. W./M. D. DE WEERD: Bodemvondsten en bodemopbouw in Midden-Westfriesland,
in: Boor en Spade, 19 (1975)

HALLEWAS, D. P.: Vier Noorderkoggen,
in: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 6e serie, 75, 258.

WOLTERING, P. J.: Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1975,
in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 8 (1976),235-261.

Klederdrachten

BING, V. & BRAET VON UEBERFELDT: Nederlandsche Klederdragten en Zeden en gebruiken, naar de natuur getekend. Amsterdam 1857; heruitgave met inl. van J. Duyvetter,
Utrecht/Alphen a.d. Rijn, 1976, 56 blz. en 18 afb. met tekst.

NIEUWHOFF, C.: Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland, Wageningen, 1975, 96 blz. geïll.

NIEUWHOFF, C.: Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland, met foto's van W. Diepraam en C. Oorthuys.
Amsterdam, 1976, 128 blz. geïll.

Waterschapsgeschiedenis

BERGERMEER
ZEILER, F. D.: De Viaan 'een Sypschen molen anno 1579 op den Bergermeer opgericht'.
Alkmaar, 1976, 72 blz. geïll.

BRAAKPOLDER
SMIT, J.: De molen van de Braakpolder onder Lutjewinkel en zijn molenaars,
in: WFON,43 (1976) blz. 23-40, geïll.

GROOTSLAG
zie boven onder Andijk, Wervershoof.

WOGMEER
APPELMAN, J.: De polder Wogmeer en zijn bewoners,
in: WFON, 43 (1976) blz. 115-125, geïll.

NOBEL, V. J.: Enkele grepen uit de ruim 363-jarige geschiedenis van de zelfstandige polder Wogmeer,
in: WFON, 43 (1976) blz. 126-132, geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.