Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1979 » Pagina 141

Een verkoping in 1838 in Andijk, na een cholera-besmetting (2/2)

In 1817 woedde een cholera-epidemie aan de oevers van de Ganges en verbreidde zich vandaar snel over Azië en Europa: met duizenden doden. In 1832 bereikte de cholera Nederland. Over het aantal slachtoffers is mij niets bekend, maar het bleek me wel dat de overheid toch maatregelen tot tegenweer heeft genomen. Ik vond in een archief namelijk de navolgende door notaris Pool opgemaakte acte:

Op heden den achttienden October des jaars acbttienhonderd acht en dertig, voormiddags ten negen ure, ten verzoeke van den Heer Maarten van der Meer, Burgemeester der gemeente Andijk en aldaar woonachtig, wordt door mij Cornelis Pool, openbaar notaris in het arrondissement Hoorn, provincie Noord Holland, residerende te Grootebroek, in tegenwoordigheid van Andries Zwaan, grutter, wonende te Grootebroek en Jacob Aaij, arbeider, te Bovencarspel woonachtig, getuigen ten deze verzocht, ten Raadhuize te Andijk overgegaan tot den publieken Verkoop van de navolgende Cholera medicamenten en goederen aan de gemeente behoorende op de navolgende conditiën,' enz.

Volgen de geveilde goederen met namen en prijzen, alsmede de namen van de kopers. De goederen bestonden uit: krebben, dekens, lakens, hemden, linnen, schuifpot en andere po's. Van de medicijnen worden geen speciale namen genoemd. Hier volgen nog enkele namen van kopers en hun gekochte waar. genoemd. Hier volgen nog enkele namen van kopers en hun gekochte waar.

Een kreb aan Maarten van der Meer, Burgemeester te Andijk voor ƒ 2,40
Schuifpot aan denzelfden voor ƒ 3,50
Tinnen pot aan Pieter Burger, verver te Andijk voor ƒ 0,65
Laken aan Jan Jonker, landman te Andijk voor ƒ 2,20
Idem aan Gerrit Zagerman, arbeider te Andijk voor ƒ 2,50
Kist aan Dirk Groot, landman te Andijk voor ƒ 1,50
Kan aan Anna Maria Heiman (vroedvrouw) ƒ 0,65

Het hele geval bracht ƒ 86,60 op, waarvan ƒ 14,- voor de medicijnen. Bernardus Imming, heelmeester te Andijk, kocht daarvan voor ƒ 13,50 en Klaas Zinger, bouwman, voor ƒ 0,50. De verkoping geschiedde zes jaar nadat de cholera op Andijk was gekomen en men achtte het gevaar nu wel geweken! Of er toen in Andijk mensen aan deze ziekte zijn bezweken is mij niet bekend.
Zo af en toe keerde nadien de cholera nog in ons land terug, gewoonlijk de lichte soort: cholera nostras, d.w.z. onze cholera of 'cholerine'. In september 1899 overleed te Andijk Aafje Schuurman Cd. op 19-jarige leeftijd nog aan deze ziekte.

Piet Kistemaker

Andijk, voorjaar 1979

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.