Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1980 » Pagina 194-197

Bibliografie van West-Friesland 1979

Lokale geschiedenis

ALKMAAR
BELONJE, J.: Drie schilderijen van Pieter Aertzen,
in: Amstelodamum, jrg. 66 (1979), nr. 2. p. 41-43, ill.

CORDFUNKE, E. H. P.: Alkmaar: leven en wonen in een Hollands stadje omstreeks 1300,
in: Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw, (Den Haag, 1979), p. 32-41, ill.

FASEL, W. A: Alkmaar in het drijfzand.
Alkmaar, 1979, 123 p., ill.

FASEL, W. A: De omgeving van het Hofplein,
in: P.B.C.-kroniek: kontaktblad van de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland, 6 (1979), nr. 3, ill.

GYMNASIUM flos Alcmariae: uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan Murmellius Gymnasium Alkmaar.
Alkmaar, 1979, 176 p., ill.

KENNEMER contouren: uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
Zutphen, 1979, 144 p., ill. [Alkmaarse historische reeks III).

OOSTVEEN, AD: De opvoedelingen van het 'Huis van verbetering en opvoeding' voor jongens te Alkmaar 1857 t/m 1874 (scriptie voor het bijvak Nieuwe Geschiedenis V.D.).
Amsterdam, 1979, 57 p.

PIJPER, W. en H. KOOLWIJK: Oktober 1979: een eeuw Alkmaarse vrijwillige brandweer.
Alkmaar, 1979, 103 p., ill.

ROMBACH, J. H.: Hollandse Heren in Den Haag,
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), nr. 2, p. 118-122, ill.

ROMBACH, J. H.: Register op het Alkmaars jaarboekje I - X (1965-1974).
Alkmaar, 1979, 69 p.

SELLEGER, S.: Bello: vijftig jaar railverbinding Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee.
Schoorl, 1979, 132 p., ill.

VEER, A. A.: Inventaris van het archief van de Alkmaarse Vrijwillige Brandweer 1879-1949.
Alkmaar, 1979, 53 p., ill.

WORTEL, Th. P. H.: Alkmaar in oude ansichten, dl. 1 (3e druk).
Zaltbommel, 1979, 160 p., ill.

ANDIJK
KISTEMAKER, PIET: Een verkoping in 1838 in Andijk, na een cholerabesmetting,
in: WFON, 46 (1979), p. 140-141.

AVENHORN
BOSMA, ONNO: Drie dorpsscholen: openbaar onderwijs in Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in de 19e en 20e eeuw.
Grosthuizen, 1979, 72 p., ill.

OLY, K.: Gemeentehuis van Avenhorn miste het eeuwfeest op een haar na,
in: WFON, 46 (1979), p. 27-31, ill.

BERGEN
zie onder Alkmaar, S. Selleger.

BINNENWIJZEND
IJZEREEF, G. F.: Archeologisch nieuws. De Ark (Zwaagdijk) en Binnenwijzend (gem. Westwoud),
in: Bulletin KNOB, jrg. 78 (1979), nr. 3, p. 140, ill.

BOVENKARSPEL
VOETS, B.: Een kijkje in de geschiedenis van de Stede Broec (Bovenkarspel-Grootebroek).
Hoorn, 1979, 134 p., ill.

VIJFTIG jaar Crescendo harmonie en drum/showband.
Bovenkarspel, 1979, 36 p., ill.

CASTRICUM
JAARBOEKJE 1978 van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.
Castricum, 1978, ill.

EGMOND
RENTENAAR, ROB: Topografische structuur en toponymische ontwikkelingen in middeleeuws Egmond,
in: Naamkunde, 10 (1978), p. 332-353, ill.

ENKHUIZEN
zie ook onder Algemeen: H. de Feyfer en onder Alkmaar: J. H. Rombach.

HEIDE, GERRIT VAN DER en JAN HEUFF: De watersteden Enkhuizen-Hoorn-Medemblik.
's-Gravenhage, 1979, 48 p., ill.

JANSE, H.: Het geslacht Vennecool, bouwmeesters en handelaren in bouwmaterialen,
in: Bulletin KNOB, 78 (1979), no. 1, p. 39-40.

JELGERSMA, B. W.: Het verdronken Enkhuizen: de ligging en de weg ernaar toe,
in: WFON, 46 (1979), p. 7-23, ill.

KLEINE, DE, Kerk te Enkhuizen.
Enkhuizen, 1979, 2 p., ill.

LAFFRA, PIEY: Jouke Klein vertelt over de nadagen van de (grote) zeilvaart,
in: Spiegel der Zeilvaart, 3 (1979), nr. 2, p. 23-27, ill.

MOLEN, J. R. TER: 'Dat is 'et haakie, daar de kluwan hangt',
in: Antiek, jrg. 13 (1979), nr. 6, p. 408-415, ill.

STEEVAST 1979: jaaruitgave van de Vereniging 'Oud-Enkhuizen'.
Enkhuizen, 1979, 48 p., ill.

HARINGHUIZEN
JANSE, H.: De Hervormde Kerk te Haringhuizen,
in: Bulletin van de stichting Oude Hollandse Kerken, afl. 6 (1978), p. 1-8, ill.

GROOTEBROEK
zie onder Bovenkarspel: B. Voets.

GROSTHUIZEN
zie onder Avenhorn: Onne Bosma.

HOORN
zie ook onder Enkhuizen: Gerrit van der Heide.

BALTUS, J. M.: Geveltypen in Hoorn: een aanzet tot inventarisatie,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 4, p. 71-75, ill.

BALTUS, J. M.: Zuilen en pilasters te Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 2, p. 23-25, ill.

CATALOGUS van Hoornse drukken 1591-1718 in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
Amsterdam, 1979, 116 p., ill.

EKKART, R. E.O., J. A. GRUYS en C. DE WOLF: Wilt hooren 't woort: boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
's-Gravenhage, 1979, 55 p., ill.

ESTIE, P. en W. BLOK: De Lutherse Gemeente in Hoorn in de jaren 1628-1978,
in: WFON, 46 (1979), p. 89-98, ill.

GROOT, N. J.: Uit het leven van een zestigjarige [de concertvereniging 'Johan Messchaert'],
in: WFON; 46 (1979), p. 57-79, ill.

GRUYS, J. A. en C. DE WOLF: A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701.
Nieuwkoop, 1979, 122 p., ill.

GULIK, J. J. VAN DER en G. V.D. ZEL: Hoorn in oude ansichten deel 2.
Zaltbommel, 1979, 156 p., ill.

HOOGEVEEN, L.: Kerkplein 38: schoolgebouw uit 1911 valt onder slopershamer,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), no. 4, p. 58-62, ill.

KORPERSHOEK JR., K.: De lijnbanen van Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), no. 4, p. 63-66, ill.

KORPERSHOEK JR., K.: Om en in de Oosterkerk,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), no. 3, p. 43-46, ill.

ONSTENK, J. M.: Een cronyck van Klaas van Voorst,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 1, p. 9-10.

SAALTINK, H. W.: Eten in het Hoornse verleden,
in: Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn, Oud-Medemblik 1978, jrg. 2, p. 28-35.

SAALTINK, H. W.: Het Hoge Huis aan de rode steen,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 3, p. 51-54, ill.

[SAALTINK, H. W.]: Joden in Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn', 1e jrg. (1979), nr. 2, p. 28-32, ill.

SAALTINK, H. W.: De schutterij van Hoorn,
in: Spiegel Historiael, 14 (1979), nr. 5, p. 272-278, ill.

TERVOORT, G. J.: De rol van Joan Abbekerk Crap ... in de periode 1747-1751 ... (scriptie).
Castricum, 1978, 37 p.

VELIUS, THEODORUS: Chronijck van de stadt Hoorn (herdruk).
Hoorn, 1979, 217 p., ill.

VINGERHOED, WILLEM en TIM ZAAL: Een verhaal over de Noorderkerk.
Hoorn, 1979, 48 p., ill.

W[IELEN, J. E.] V[AN] D[ER]: Hoorn aan de slag,
in: Heemschut, no. 7/8, juli/augustus 1979, p. 159, ill.

KOEDIJK
VEERTIG jaar vrijwillige brandweer Koedijk 1939-1979.
Koedijk, 1979, 40 p., ill.

LANGEDIJK
ZEEMAN, JAN: De Doopsgezinden te Langedijk,
in: WFON, 46 (1979), p. 36-45, ill.

LUTJEBROEK
GUIRAN, A. J.: Archeologisch nieuws. Lutjebroek (gem. Stede Broec),
in: Bulletin KNOB, jrg. 78 (1979), nr. 3, p. 141-143, ill.

MEDEMBLIK
zie ook onder Enkhuizen, Gerrit van der Heide.

BESTEMAN, J. C.: Medemblik in de vroege middeleeuwen: de opgravingen aan de Oude Haven 1970, 1975-1976,
in: WFON, 46 (1979), p. 209-231, ill.

BUMA, A: Stoomconservenfabriek 'Noord Holland': eens Medembliks grootste bedrijf,
in: WFON, 46 (1979), p. 46-51, ill.

KLAASSEN, M. J. C.: Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857.
Den Helder, 1979, 193 p., ill.

KRAMER, W.: Onder de pannen in een oud weeshuis,
in: Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn, Oud-Medemblik 1978, jrg. 2, p. 38-40.

LEVERINK, J. C. VAN: Schoolvakantie en de dijk,
in: Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn, Oud-Medemblik 1978, jrg. 2, p. 36-37.

MIDWOUD
GUIRAN, A. J. en D. P. HALLEWAS: Midwoud-Papenveersloot,
in: Bulletin KNOB, jrg. 78 (1979), no. 2, p. 98-99, ill.

ONDERDIJK
SCHAMINE, JAC. J.: Onderdijk onderweg: het samen kerk zijn in Onderdijk: een kijkje in en op de kerkelijke historie van een geloofsgemeenschap.
Onderdijk, 1979, 41 p., ill.

PETTEN
DEKKER, P.: Pieter Jansz Molenaar uit Petten: de schipper van de Hernhutters,
in: WFON, 46 (1979), p. 135-139.

SCHAGEN
DIEDERIK, FRANS: Een Romeinse munt uit Schagen,
in: WFON, 46 (1979), p. 206-208, ill.

WOLTERING, P. J.: Schagen,
in: Bulletin KNOB, jrg. 78 (1979), no. 2, p. 94.

SCHARWOUDE
zie Avenhorn: Onno Bosma.

SCHOORL
LEYSEN, ALPHONS en JOUKE MINKEMA: 't Is maar, dat je 't weet.
Schoorl, 1977, 120 p., ill.

SINT PANCRAS
BELONJE, J.: De kerk van Sint Pancras,
in: WFON, 46 (1979), p. 52-56.

STEDE BROEC
SIERKSMA, KL.: Het wapen van de nieuwe gemeente Stede Broec,
in: De Nederlandsche Leeuw, XCVI (1979), nr. 7/8, p. 284-286, ill.

't VELD
WIJK, G. VAN: Iets verteld over Zijdewind en 't Veld.
't Veld, 1979, 74 p., ill.

WAARLAND
ZUTT, A: Waarland van toen.
Waarland, 1979, 121 p., ill.

WARMENHUIZEN
WOLTERING, P. J.: Warmenhuizen,
in: Bulletin KNOB, jrg. 78 (1979), no. 2, p. 95-98, ill.

WESTER-KOGGENLAND
SCHUTTE, 0.: Het wapen van de nieuwe gemeente Wester-Koggenland,
in: De Nederlandsche Leeuw, XCVI (1979), no. 10-11, p. 367-368, ill.

WIERINGEN
BREMER, J. T.: De quarantaine-inrichting op Wieringen,
in: Waddenbulletin, jrg. 14 (1979), nr. 1, p. 21-22.

BREMER, J. T.: Wiringherlant, deel 1: hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen.
Schoorl, 1979, 184 p., ill.

ZWAAGDIJK
zie onder Binnenwijzend.

ZIJDEWIND
zie onder 't Veld.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.