Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1982 » Inhoud

Jaarboek 1982 (49)

[Pagina's met advertenties ... I-VI]
[Herkomst van de afbeeldingen ... VII]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 3-6
[Koedijk: korenmolen/maalderij van de fam. Bos ... 3]
[Kolhorn ... 4]
[Midwoud ... 5]
[Wervershoof: R. K. kerk ... 6]
Oudorp ... Bernard Nuyens ... 7
Een schoolonderzoek in Venhuizen ... Rem ter Hofstede (te Amstelveen) ... 8-12
Het Niedorper Verlaat ... S. P. Borst (te Heerhugowaard) ... 13-20
De Breebaarts en de Waard- en Groetpolder ... D. Breebaart ... 21-24
Van klompe tot pet ... Gert Glas (te Lisse) ... 25-27
Vroeger ... Siem de Haan ... 28
Zeger Davidson: gefussilleerd op 26 september 1799 in Sint Pancras ... Outjert Visser (te Amsterdam) ... 29-46
'Klessebessen' ... Jaantje/Jeanne Vos-Hartog (te Oosthuizen) ... 47-48
Kloin Engeltje ... Toos van Ophem-Kappelhof (te Alkmaar) ... 49
Het internationale damspel is van Westfriese bodem ... Arie van der Stoep (te Rockanje) ... 50-54
De bovenheerd in 'n ouwe Wieringer boerderij ... A. Pruimboom (te Hippolytushoef) ... 55-57
Zingend Wognum. Een verhaal verteld door Dirk Saal Wzn. ... N. J. Groot (te Hoorn) ... 58-108
Eene gebeurtenis voorgevallen in de Langedijk tijdens het heerschen der veeziekte in de 18e eeuw. Volksverhaal door Laures Bos, opgeschreven door Simon Singer, oud 9 jaar, de 9 November 1879 ... Laures Bos † ...109-116
Anthoni Claasz, schout en chirurchijn op Marken ... J. H. A. Ringeling (te Amsterdam) ... 117-123lxxxii
Urte en bône zoeke ... Peter Ruitenberg (te Bovenkarspel) ... 124-125
Oudste oorlogsmonument in ons land uit de jaren 1940-'45 staat in Medemblik ... Volkert J. Nobel (te Alkmaar) ... 126-135
Zo gaat het ... Siem de Haan (te Heerhugowaard) ... 136-137
Het afscheid van den Oosthuizerkoogerwatermolen ... A. M. Constandse † ... 138-139
Langedijkers in het leger van keizer Napoleon ... Jan Zeeman (te Langedijk) ... 140-141
"Schermer en Zoon b.v." twee eeuwen in "'t natte" aan het Kleine Noord te Hoorn ... Hans Rijswijk (te Hoorn) ... 142-153
De doik ... H. Schoenmaker (te Alkmaar) ... 154-155
De neutralisatie van de Nederlandse walvisschepen in de periode 1796-1798 en de oorzaken van de uiteindelijk mislukte vaart onder neutrale vlag ... P. Dekker (te Schipluiden) ... 156-179
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1981 ... Evert C. de Vries ... 180-193
Bibliografie van West-Friesland 1981 ... Piet Boon ... 194-202
Uit het genootschap/Uit het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 203-240
Bestuur en commissies ... 203-204
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 205-222
Jaarverslag van de secretaris over 1981 [... H. J. Avis (te Berkhout)] ... 223-229
Jaarverslag van de penningmeester [... P. A. van der Lee (te De Goorn)] ... 230-234
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 235-240
[Reiscommissie (Commissie voor buitenlandse excursies) ... dr. A. J. Kölker ... 235]
[Commissie voor Westfriese klederdracht ... Annie G. Peetoom-Nobel ... 235-236]
[Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 236]
[Filmcommissie ... M. Schagen-Zwaan ... 236-237
[Commissie voor Westfries dialect ... V. J. Nobel ... 237]
[Stichting 'De Westfriese Molens' ... W. Schouten ... 237-238]
[Commissie voor Landelijk Schoon ... Pieter van den Berge ... 238-240]
[Stichting "Westfriese Families" ... A. J. Wit ... 240]
[Westfriese Oudheden XXI (1982)]
Geologische geschiedenis van de Heerhugowaard en haar omgeving ... Dr. E. F. J. de Mulder (te Alkmaar, district-geoloog, district West van de Rijks Geologische Dienst) ... 241-248
[Blanco schutbladpagina's ... 249-251]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «noordhollandsche van 1816» ... 252]

lxxxii J. H. A. Ringeling, Anthoni Claasz, schout en chirurchijn op Marken: West-Frieslands Oud en Nieuw 49 (1982), p. 117-123, bepaaldelijk p. 121-122 waar vanaf onderaan p. 121 tot en met bovenaan p. 122 staat: «Rev. H. J. Roemelé wijdt in hoofdstuk 2 van zijn manuscript over het eiland Marken11, dat zich thans in de bibliotheek van het Zuiderzeemuseum bevindt, een aantal pagina's aan de gecombineerde functie van schout en chirurgijn. Daarbij verdedigt hij de stelling, dat de ambten van chirurgijn (te benoemen door burgemeesteren en vroedschappen) en schout (te benoemen door de baljuw van Waterland) steeds verenigd waren in één persoon, die niet van het eiland afkomstig was.» In noot 11 onderaan p. 121 staat: «11 J. H. A. Ringeling: 'Pater Hendrik Jan Roemelé: Het eiland Marken voorheen en thans'.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1982 (49)

[Voorkant jaarboek]
[Pagina's met advertenties ... I, II, III, IV, V, VI]
[Herkomst van de afbeeldingen ... VII]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 3, 4, 5, 6
Oudorp ... 7
Een schoolonderzoek in Venhuizen ... 8, 9, 10, 11, 12
Het Niedorper Verlaat ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
De Breebaarts en de Waard- en Groetpolder ... 21, 22, 23, 24
Van klompe tot pet ... 25, 26, 27
Vroeger ... 28
Zeger Davidson: gefussilleerd op 26 september 1799 in Sint Pancras ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
'Klessebessen' ... 47, 48
Kloin Engeltje ... 49
Het internationale damspel is van Westfriese bodem ... 50, 51, 52, 53, 54
De bovenheerd in 'n ouwe Wieringer boerderij ... 55, 56, 57
Zingend Wognum ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Eene gebeurtenis voorgevallen in de Langedijk tijdens het heerschen der veeziekte in de 18e eeuw. (Volksverhaal) ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Anthoni Claasz, schout en chirurchijn op Marken ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Urte en bône zoeke ... 124, 125
Oudste oorlogsmonument in ons land uit de jaren 1940-'45 staat in Medemblik ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Zo gaat het ... 136, 137
Het afscheid van den Oosthuizerkoogerwatermolen ... 138, 139
Langedijkers in het leger van keizer Napoleon ... 140, 141
"Schermer en Zoon b.v." twee eeuwen in "'t natte" aan het Kleine Noord te Hoorn ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
De doik ... 154, 155
De neutralisatie van de Nederlandse walvisschepen in de periode 1796-1798 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
Kroniek van West-Friesland 1981 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Bibliografie van West-Friesland 1981 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Uit het genootschap
Bestuur en commissies ... 203, 204
Ledenlijst ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Jaarverslag van de secretaris ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Jaarverslag van de penningmeester ... 230, 231, 232, 233, 234
Jaarverslagen van de diverse commissies
[Reiscommissie (Commissie voor buitenlandse excursies) ... 235]
[Commissie voor Westfriese klederdracht ... 235]
[Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... 236]
[Filmcommissie ... 236]
[Commissie voor Westfries dialect ... 237]
[Stichting 'De Westfriese Molens' ... 237]
[Commissie voor Landelijk Schoon ... 238, 239, 240]
[Westfriese Oudheden XXI (1982)]
Geologische geschiedenis van de Heerhugowaard en haar omgeving ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «noordhollandsche van 1816» ... 252]

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.