Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1982 » Pagina 23

De Breebaarts en de Waard- en Groetpolder (3/4)

Vier geslachten Breebaart, vier dijkgraven van de Waard- en Groetpolder.

Vier geslachten Breebaart, vier dijkgraven van de Waard- en Groetpolder. Zittend; rechts Klaas Breebaart Jzn. (overleden 1899), links Jan Breebaart Kzn. (overleden 1913). Staande; achter Klaas Breebaart Jzn. (overleden 1931), voor Jan Breebaart Kzn. (overleden 1958)

Jan Breebaart werd op 11 september 1833 als zoon van Klaas Breebaart en Dieuwertje Hoorns te Andijk geboren. Op 10-jarige leeftijd werd hij reeds van school gehaald: om thuis te kunnen helpen. Toen zijn vader in 1848 naar Winkel verhuisde - 'vier uuren gaans ten noorden van Alkmaar' - bleef Jan, 15 jaar jong, met een knecht en een meid op de boerderij te Andijk achter. Twee jaar later, in 1850, trok hij achter zijn ouders aan naar Winkel, waar zijn vader inmiddels een boerderij in het 'nieuwe land' had gekocht.
Bij zijn huwelijk (op 7 mei 1854 met Aaltje Beers) betrok Jan deze boerderij in de Groetpolder. Eén jaar later exploiteerde hij het bedrijf voor eigen rekening en daarnaast trad hij óók nog op als aannemer van publieke werken. In die kwaliteit hield hij zich vooral bezig met de aanleg van spoorlijnen.
In 1865 deed Jan Breebaart zijn intrede in de gemeenteraad van Winkel. In 1896 werd hij wethouder. Hij werd voorts hoofdingeland van de polder 'Waard en Groet' en dijkgraaf van de polder 'Waard-Nieuwland' op Wieringen. In 1871 stond hij mede aan de wieg van de 'Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier', waarvan hij meteen de eerste voorzitter werd. In 1872 werd hij benoemd in het hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en in de in september 1903 in Naaldwijk gehouden algemene vergadering werd hij als erelid uitgeluid. Zijn plaats in het hoofdbestuur werd meteen ingenomen door zijn zoon Klaas: geboren op 7 augustus 1861.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.