Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1986 » Inhoud

Jaarboek 1986 (53)

Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 15
Jhr. mr. Pieter van Akerlaken (1792-1862), een Tweede-kamer-voorzitter uit West-Friesland ... drs. Tj. P. Talsma ... 19
De doik en de zee ... Theo Braakman ... 28
De dorpsschool van Sijbekarspel ... Bert C. Mantel ... 30
Gij zult mannen ontmoeten ... mr. F. J. Kranenburg ... 39
De slag op de Zuiderzee ... Charl Lavell ... 43
Koekvenster ... Peter Ruitenberg ... 69
De harde strijd om 't bestaan in 'die goeie ouwe tijd' ... Cor Oudendijk ... 70
Katholiek Hoorn in de achttiende eeuw ... drs. J. M. M. Leenders ... 76
Gerrit en Gertje ... Klaas Zwier ... 93
Landmaten in Noord-Holland boven 't IJ omstreeks 1740 ... J. P. Geus ... 94
Herinneringen aan Westfriese herbergen, kasteleins en balmuzikanten (1915-1950) ... Joh. M. Ridderikhoff ... 96
Muzikanten trekken voorbij ... N. J. (Koos) Groot ... 105
De Wogmeer rond 1930 ... Piet Keuning ... 115
Allegaar weer skôon ... Gert Glas ... 126
Hoorns laatste windmolen werd in 1950 prooi van het vuur ... dr. A. J. Kölker ... 128
Het gruwelijke verhaal van Wabe Douwes ... J. T. Bremer ... 146
Opzetters ... Peter Ruitenberg ... 155
Het museum meer Westfries ... R. J. Spruit ... 156
Verzamelen op z'n Westfries ... H. W. Saaltink ... 156
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1985 ... Evert C. de Vries ... 162
Bibliografie van West-Friesland 1985 ... Saskia Baarda/Piet Boon ... 173
Uit het Genootschap
Bestuur en Commissies ... 187
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 189
Jaarverslag 1985 van het secretariaat ... 209
Jaarverslag 1985 van de penningmeester ... 214
Jaarverslag 1985 van de diverse commissies ... 219
Westfriese Oudheden XXV (1986)
Archeologische afdeling van het Westfries Museum in het zilver ... drs. T. Y. v. d. Walle-v. d. Woude ... 225
Verborgen historie in de bodem van West-Friesland ... Aat Wit ... 226


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1986 (53)

[Voorkant jaarboek]
[Blanco schutbladpagina's ... I-III]
[Pagina's met advertenties ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[Blanco pagina ... 10]
[Titelpagina ... 11]
[Herkomst van de afbeeldingen ... 12]
[Inhoud ... 13]
[Blanco pagina ... 14]
Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 15, 16, 17, 18
Jhr. mr. Pieter van Akerlaken (1792-1862), een Tweede-kamer-voorzitter uit West-Friesland ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
De doik en de zee ... 28, 29
De dorpsschool van Sijbekarspel ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Gij zult mannen ontmoeten ... 39, 40, 41, 42
De slag op de Zuiderzee ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Koekvenster ... 69
De harde strijd om 't bestaan in 'die goeie ouwe tijd' ... 70, 71, 72, 73, 74, 75
Katholiek Hoorn in de achttiende eeuw ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Gerrit en Gertje ... 93
Landmaten in Noord-Holland boven 't IJ omstreeks 1740 ... 94, 95
Herinneringen aan Westfriese herbergen, kasteleins en balmuzikanten (1915-1950) ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Muzikanten trekken voorbij ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
De Wogmeer rond 1930 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Allegaar weer skôon .. 126, 127
Hoorns laatste windmolen werd in 1950 prooi van het vuur ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Het gruwelijke verhaal van Wabe Douwes ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Opzetters ... 155
Het museum meer Westfries ... 156
Verzamelen op z'n Westfries ... 156, 157, 158, 159, 160, 161
Kroniek van West-Friesland 1985 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Bibliografie van West-Friesland 1985 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Uit het Genootschap ...185
[Blanco pagina ... 186]
Bestuur en Commissies ... 187, 188
Ledenlijst ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Jaarverslag 1985 van het secretariaat ... 209, 210, 211, 212, 213
Jaarverslag 1985 van de penningmeester ... 214, 215, 216, 217, 218
Jaarverslag 1985 van de diverse commissies ... 219, 220, 221, 222, 223, 224
Westfriese Oudheden XXV (1986)
Archeologische afdeling van het Westfries Museum in het zilver ... 225, 226
Verborgen historie in de bodem van West-Friesland ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
[Blanco schutbladpagina's ... 233-235]
[Achterkant jaarboek met een advertentie ... 236]

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.