Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » WFON » 1987 » Pagina 47

De erfenies

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 54e bundel, pagina 47.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1987.
Auteur: Klaas Zwier.

De band was altoid al wat lossig tussen de twei broers en de iene zuster. Ze lagge mekaar zommaar niet zô erg en deerom liepe ze, toe ze trouwd ware, over en weer de deur niet plat bai mekaar. Hullie vader had een ploegersbedroif en sochens as 't nag donker was hoorde je 'm over de weg mit twei span peerde nei de praam gaan, om de hêle dag op stikke te bloiven. Over z'n skouwer hong een zak haver voor de beiste en een stikkezak voor 'm zelf. De bouwers weervoor ie an 't werk most die zurgde altoid voor een koppie. 'k Ziem 'm nag loupen as ie an 't ploegen was met van die witte zakke boven z'n skoene. Bai honderde zeimeêuwe vloge d'r achter 'm an en as je wat teugen 'm zegge wouwe, most ie eerst met een kluit nei die veugels gooie, aars kon je mekaar niet verstaan. Meistal gong ie niet dieper as tien tot twaalf c.m. want, zaide ze vroeger: 'De eerd zit boven.'
De ouwe baas ploegde wel wat bai mekaar in z'n leven want hai hoorde bai de mense mit geld. Niet dat je dat an 'm merke zouwe, want hai was altoid heêl gewoon. Maar in 't dûrp werd er op alle terroine wel rekening met 'm houwen. Toe ie 't houfd neerlaid had nam ien van z'n joôs 't bedroif over. Jare later, toe ok moeder kwam te overlaien, most de boel verdeêld worre en toe begon 't gegooi in de glaze. Over 't huis en 't geld dat gong nag wel, maar toe kwamme de ouwe dinge van de familie an bod en de gezichte begonne al noidiger te staan. Toe op slot nei veul drokte toch allies verdeeld was zai ien van de drie: 'Jij hawe zeker de spreuk die an 't skot hong inpikt he?'
'Noh, die zel jij te pakke hawe,' zai de aar, 'want jij hawe al meer voor de toid wegsleept.'
Nommer drie zai: 'Vader het altoid teugen moin zaid: mejoôn, as we' d'r later alletwei gien meer binne is die spreuk voor jou. Ien van jolle twei moet 'm hawe en die moet en zel ik terug krogge want die is voor moin.'
Toe ze alle drie allies teugen mekaar zaid hadde wat lullijk was, gonge ze zonder 'gedag' zagen, nei huis.
De grote ruzie, die aigenlijk nooit meer goed maakt is omdat alle drie dochte dat de aar 't bordje inpikt had (en dat ok later nooit bai gienien van de drie an de wand hongen het), gong om een spreuk van maar twei woarde.
In gouwen letters stong er op een lapke van zwart verwiel: PLOEG VROEG.

Klaas Zwier

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.