Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1987 » Pagina 117

Armenzorg in de tweede helft van de achttiende eeuw te Andijk (4/4)

De diakenen voerden een zuinig beheer. Ze waren 'puur op de penning zestien'. Ze zagen zelfs nog kans om geld over te houden: 1765 den 11 Maart heeft de diaconie 500 guldens uytgeset bij de regenten van Wervershoof tegen 2.10.0 percent des Jaars. Dat was toen de gangbare rente. Maar Gertje Bues moest voor de hem verleende hypotheek wel mooi 4,5 procent betalen!
Een flinke dreun in de diakoniekas veroorzaakte een legaat van Cornelis Pool, die duizend gulden aan de diaconie vermaakte! 28 april 1786 uyt de boedel van Cornelis Pool 1000.0.0.
Dat bedrag kwam goed van pas. Vooral in de jaren rond 1800 was er veel armoe en had de diaconie moeite om rond te komen. Aan het einde van het jaar 1800 lezen we: zijnde voorts de afgaande diacon Jacob Mooy voor zijn gehoudene en uitmuntende handelwijze met de overige diaconen vooral in moeilijke omstandigheden, wegens de diaconie door den jegenswoordigen drang der tijden, hartelijk bedankt geworden door de mond van den predikant J. B. van den Berg'. Dat was in de tijd van het Koninkrijk Holland van 'Lodewijk' Napoleon.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.