Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1996 » Pagina 215-220

Jaarverslag 1995 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 63e bundel, pagina 215-220.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1996.
Auteur: J.P.M. Groot.

Ook in 1995 heeft de toekomst voor een groot deel de werkzaamheden van het Westfries Genootschap bepaald. Er is vooruit geblikt naar het 75-jarig bestaan in 1999. Er is gewerkt aan een cursus streekgeschiedenis, die door leden van het bestuur reeds is gegeven in het wijkcentrum Kersenboogaerd te Hoorn. De door de provincie aangekondigde stopzetting van de subsidie per 1 januari 1996 kon door een intensieve lobby in ieder geval voor één jaar worden tegengehouden. De in 1995 aangenomen beleidsnotitie was ook in 1995 leidraad van diverse discussies binnen het bestuur van het genootschap.
In 1995 nam Frans Brieffies afscheid als lid van het bestuur. Sinds 1989 was hij secretaris en onder zijn leiding is de beleidsnotitie geschreven. Tevens heeft hij leiding gegeven aan de automatisering van het secretariaat. Het bestuur wenst hem hiervoor nogmaals te bedanken. In zijn plaats werd benoemd J.P.M. Groot, gemeentesecretaris van Wognum.

De leden
Het ledenbestand is als volgt gewijzigd:

ingeschreven per 31-12-1994 bij af per 31-12-1995
gewone leden 2911 168 140 2939
gemeenten en waterschappen 22 2 3 24
bedrijven, verenigingen, andere instellingen 83 6 7 82
ruilleden 46 0 0 46
----- ----- ----- -----
totaal 3062 176 147 3091

Na een aantal jaren van afname stijgt het aantal leden sinds 1996 weer. In 1995 is een speciale actie van start gegaan, om de leden aan te sporen nieuwe leden aan te brengen. Onder het motto "Werf een lid, verdien een boek" is door onze achterban een groot aantal nieuwe leden aangemeld. Het bestuur is de leden hiervoor zeer dankbaar.

In 1995 en begin 1996 moesten wij ook een aantal leden door overlijden verliezen. Van de volgende leden heeft het secretariaat bericht van overlijden ontvangen:
A. Rootjes (Oudkarspel), P.C.M. Willebrands (Hoorn), mevrouw A.C. Schuyt-Snoeck (Enkhuizen), de heer en mevrouw Valkonet (Zuid-Scharwoude), G. de Vries (Nieuwe Niedorp), T.J. de Beer (Krommenie), P.A. Dekker (De Goorn), P. Nieuwenhuis (Bussum), R.Th. Luycks (Den Helder), P. Smit (Enkhuizen), W. Jonker (Berkhout), M. Kroon (Bergen), M. Deen (Den Helder), J.T. Balk (Amsterdam), M.G. van Ree-Nobel (Hoorn), G.A. Zwaan (Opperdoes), G. Blom (Aalsmeer), G.N. Wijma-Blauw (Markelo), Hr. de Leeuw (Schoorldam), G. Groot (Twisk), C.W.D. Denijs (Nieuw Loosdrecht), M. Sepers (Nieuwe Niedorp), J.G. Hofstee (Hoorn), J. van Diepen (Limmen), C.F. Schrieken-Ockers (Oudkarspel), J. Vos (Enkhuizen), B. Hartog-Berghorst (Hippolytushoef), Mevr. T. Mantel (Utrecht), J. Pereboom (Heerenveen), G. Vet (Schellinkhout), C. Does (Hoogwoud), Jac. van Diepen (Avenhorn), R. de Hart (Hoorn), M.D. Bakker-Nopper (Driehuis), J. van Baar (Bergen), H. Raat (Zeisr), P. Braakman (Opmeer), H. Tuytel (Hem), Mevr. A. Smiers (Wognum), T. Groot-Bouter (Venhuizen), L. Koster (Schellinkhout), G. Houtman (Hoorn), P. van Breemen (Alkmaar), G.J. Jonkheid-Beemster (Heemstede), Ir. P.J. ter Hofstede ('s-Gravenhage).

Drs. Take Rudolf (Taco) Mulder overleed op 6 april, na een langzaam verval van krachten, in een verpleeghuis in Katwijk: In de jaren vijftig en zestig was hij archivaris van de gemeente Hoorn, alsmede conservator van het Westfries Museum. Van 4 augustus 1954 tot 14 juni 1963 maakte hij deel uit van het bestuur van het genootschap. Voorts was hij actief in de Archeologische Werkgroep en in de Redactiecommissie. Bij zijn vertrek werd hij tot erelid benoemd. Na het afsluiten van zijn actieve loopbaan in dienst van de gemeente Hoorn vertrok hij naar Drenthe en verdween langzaam uit (het Westfriese) beeld. Taco Mulder was ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed één week voor zijn 87e verjaardag.

Trijntje Maartje Stam-Rol overleed op 29 mei in haar woonplaats Alkmaar. In 1954 werd de commissie voor Westfriese Klederdracht opgericht en 'Tante Tine' werd meteen tot voorzitster benoemd. Gedurende ruim 33 jaar bleef zij zich actief bezig houden met het doorgeven van kennis omtrent het Westfries kostuum. Ook bij de Schermer Dansers speelde zij, tussen 1948 en 1994, een zeer actieve rol. Op 3 september 1988 werd zij tot lid van verdienste van het genootschap benoemd. Voorts was zij draagster van de eremedaille in goud van de orde van Oranje Nassau. Tante Tine werd 85 jaar.

Gerrit Nes Pzn. overleed op 27 december. Van 1962 tot 1969 diende hij de commissie voor Westfriese Genealogie – de voorloper van de Stichting Westfriese Families – als penningmeester. Voorts was hij – veehouder in Oostwoud -– actief als gemeente- en waterschapsbestuurder. Van 1962-1994 maakte hij, namens de VVD, deel uit – ook als wethouder – van de gemeenteraden van resp. Midwoud en Noorder-Koggenland. Ruim 20 jaar, tot de opheffing per 1 april 1993, diende hij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier als hoogheemraad. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en onderscheiden met de Thorbecke-penning. Een reeks van jaren was hij voor het genootschap actief als bezorger van de bundel in Midwoud en Oostwoud. Gerrit Nes werd 69 jaar.

In het jaarverslag over 1994 van de secretaris stond tot onze spijt en ten onrechte de heer B.J. Kalb bij de overleden leden van het genootschap.

Ledenbijeenkomsten
De leden hebben ook in 1995 weer de gelegenheid gehad drie ledenbijeenkomsten bij te wonen.
De Voorjaarsstreekmiddag werd gehouden in De Doele te Purmerend. Na de gebruikelijke korte Algemene Ledenvergadering waarin de behandeling van de jaarstukken werd uitgesteld tot 2 september 1995 was het woord aan de Beemster architect Cornelis de Jong, kenner bij uitstek van de Noordhollandse stolp. Hij toonde de leden van het genootschap twee nieuwe diaseries. De eerste behandelde de Top Tien van Noordhollandse stolpen; de tweede het hergebruik van de stolp. Na de pauze waren drie excursies georganiseerd: een wandeling door Broek in Waterland, een bustocht door de Zeevang en een bezoek aan de Beemster. Tijdens deze drie excursies werden de leden van het Westfries Genootschap opgevangen door de plaatselijke historische verenigingen.

Op 2 september 1995 werd de Westfriezendag gehouden in Schouwburg "Het Park" te Hoorn. Zo'n 500 leden bezochten de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Bant ging in zijn openingswoord in op het werk en het belang van de verschillende commissies en stichtingen, die onder de vlag van het genootschap werken. Hij noemde ook de toen zeer brandende kwestie van de woontorens op het Visserseiland te Hoorn. De vergadering werd geschorst voor de presentatie van "Zuks moet je opskroive" deel IV Stichting Creatief Westfries overhandigde het eerste exemplaar aan Jan Pannekeet. Herkozen werden de bestuursleden mevrouw M. Peetoom-Slooves en de heren W. Schagen en P.C. de Boer. F.P.M. Brieffies trad af als secretaris en bestuurslid. Frans Brieffies heeft als secretaris van het genootschap een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het beleidsplan van de vereniging. Ook was hij zeer nauw betrokken bij de modernisering en automatisering van het secretariaat. Als dank voor zijn werkzaamheden ontving de heer Brieffies een fraai herinneringsbord. In zijn plaats werd benoemd J.P.M. Groot, gemeentesecretaris van Wognum.
Aan het slot van de vergadering werd de videofilm 'Volkert J. Nobel, 20 jaar Genootschaps wel en wee' vertoond. Stichting Projector heeft deze gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Volkert Nobel in 1994 en laat o.m. door interviews en oude beelden zien, hoe het genootschap de laatste twintig jaar functioneerde.
Na de koffietafel konden de leden kiezen uit excursies naar Medemblik, Aartswoud, Hoogwoud, Heerhugowaard en De Zeevang. Ook werd er in het kader van de herdenking 1945-1995 een speciale bustocht georganiseerd langs bekende en onbekende monumenten, herinnerend aan de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte was er ook een stadswandeling onder leiding van Oud Hoorn. De Westfriezendag werd traditioneel afgesloten met het diner.

Ontmoetingscentrum Veerburg te Anna Paulowna was de lokatie voor de Najaarsstreekmiddag. Deze streek middag stond in het teken van 150 jaar polder en 125 jaar gemeente Anna Paulowna. De heer J.T Bremer uit Wieringerwaard hield een lezing over de geschiedenis van het land. Na de pauze werden hoogtepunten uit de revue 'Op naar 2000' opgevoerd. De Westfrieslandprijs 1995 ging naar drs. Piet Boon uit Wijdenes voor zijn jarenlange studie over het verleden van West-Friesland en vooral over de zeegeschiedenis van deze streek.
Het bestuur van het Westfries Genootschap kan terug kijken op drie geslaagde en goed bezochte bijeenkomsten in 1995.

Doel en middelen
De doelstellingen van het genootschap zijn in 1995 gewijzigd. Uitgangspunt hiervan was het accent van de werkzaamheden te verleggen van 'behouden en bewaren' naar 'beheren en ontwikkelen'. De consequentie is wel, dat het genootschap op bepaalde terreinen een aetievere rol dient te spelen. Zo heeft het bestuur in 1995 zijn goedkeuring gegeven aan het voorstel om de (belangrijke) uitgave van dr. Jan Pannekeet over het Westfriese dialect geldelijk te ondersteunen.
In 1995 werd al het drukwerk van het genootschap aangepast aan het nieuwe logo, dat op de Westfriezendag 1994 werd gepresenteerd. Ook de commissies hebben eigen briefpapier gekregen.
Het bestuur van het genootschap heeft het afgelopen jaar het verzoek ontvangen van het Wijkcentrum Kersenboogaerd om een cursus streekgeschiedenis te verzorgen voor inwoners van Hoorn. In september is deze cursus onder leiding van de heren Bant, Raat en Meijer van start gegaan. Samen met de deskundigheid van mevrouw Zweet-Donker en de heren De Haan en Spijker zijn zes lessen gegeven over vele aspecten van West-Friesland. Waarschijnlijk zal in 1996 deze cursus opnieuw worden gegeven. De Commissie Geschiedschrijving is bezig met onderzoek naar de leemtes in de geschiedschrijving over West-Friesland.
Het bestuur heeft in 1995 veel aandacht geschonken aan 1999: het jaar, waarin het Westfries Genootschap 75 jaar bestaat. Het bestuur heeft de afgelopen tijd zo'n zestig suggesties voor de viering binnengekregen, waarmee het op dit moment aan de slag gaat.
Halverwege 1995 verscheen de 62e bundel van ons genootschap. Dit jaar was er onder meer aandacht voor de geschiedenis van de onderlinge "De Veenhoop" en een episode uit het verleden van Abbekerk.
Net als in 1994 zijn er ook in 1995 geen publicaties in de Stolphoevereeks verschenen. De redactiecommissie zit zeker niet stil, want er is de afgelopen tijd wel het één en ander aangeboden, dat om verschillende redenen niet is opgenomen in deze serie. In de loop van het jaar verschenen de Mededelingenbladen 122 tot en met 125.

Bestuur
Met het vertrek van secretaris F.P.M. Brieffies en de komst van J.P.M. Groot veranderde de samenstelling van het bestuur. De heer Groot volgde de heer Brieffies ook als secretaris van de vereniging op.
In 1995 kwam het bestuur 11 maal bijeen in het Timmermansgildehuis. Het Dagelijks Bestuur vergaderde 7 maal.
Naast deze maandelijkse bestuursvergaderingen bezochten de bestuursleden als vertegenwoordigers van het genootschap ook vele andere vergaderingen, bijeenkomsten, tentoonstellingen en exposities. Een kort overzicht.
De presentatie van de videoproductie Westfriese Omringdijk te Schellinkhout; de opening van het Koggehuis te Venhuizen; de eerste Westfriese marktdag van de Stichting Bevordering Westfriese Folklore te Schagen; de uitreiking van het lesprogramma Westfriese Omringdijk; de opening van de tentoonstelling "Voor de draad" in het Westfries Museum; de presentatie van de fietsroutes en toeristische informatieborden op de Westfriese Omringdijk; het symposium "De stolp te kijk" in Middenbeemster, georganiseerd door Boerderijenstichting "Vrienden van de Stolp".

In de bestuursvergaderingen zijn naast de jaarlijks terugkerende aktiviteiten, zoals de beide streekmiddagen en de Westfriezendag en onderwerpen als de financiën van de vereniging en de contacten met de commissies en stichtingen, ook aan de orde geweest: de beleidsnotitie, nieuwe aktiviteiten door het genootschap, de vervanging van bestuursleden, de Auroraprijs en de verhouding tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

Toekomst
1996 zal misschien nog wel méér dan 1995 een jaar van verandering worden: het Algemeen Bestuur zal minder frequent bijeenkomen, terwijl veel lopende zaken door het Dagelijks Bestuur zullen worden afgedaan. In de loop van 1996 wil het bestuur een eerste aanzet geven aan aktiviteiten voor het 75-jarig bestaan in 1999.
Maar bovenal zal het bestuur ook in 1996 zich blijven inspannen voor het culturele erfgoed van West-Friesland. Een inspanning, die altijd nodig blijft, want het streekeigene raakt meer en meer in de verdrukking. De kennis over West-Friesland moet behouden blijven. Het genootschap kan daar o.a. aan meewerken door zijn uitgaven, door het houden van bijeenkomsten en door het geven van een cursus streekgeschiedenis. Samen met de leden wil het bestuur van het Westfries Genootschap zich inzetten voor al datgene in West-Friesland, dat de moeite waard is en dat de moeite waard moet blijven.

J.P.M. Groot, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02


Zat

Voor een kloin vergroip most ie voorkomme bai de ketonrechter. Leite we maar zegge dat ie deur 't rooie licht reden had. De rechter wou vezelf wete of ie de goeie voor z'n hekkie had en deerom vroeg ie:
"Uw naam is Out en uw voornaam Piet, Piet Out dus en meer niet." Weerop Piet zee:
"Nei, ik vind 't zat."

Dirk Appel

Gauw klaar

Bai de ouwerebond op ons durp hewwe ze de gewoônte om an de deur te kommen as je voifenzestig worren benne. Den vrage ze of je ok lid worre wul. Je kenne den nei de soôs, biljarte, kaarte, handwerke, merakel gezellig allegaar.
Op een dag gaat bestuurslid Cor nei Huib, die net jarig weest is, om te vragen of ie ok bai de bond komme wul.
Cor belt an bai Huib. Huib doet open.
"Heui Cor."
"Heui Huib."
"Ik weet weer jij voor komme."
"Oh, en?"
"Deus komt niet!"

Vera Dekker-Karsten

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.