Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » WFON » 1998 » Pagina 161-162

De Historische Vereniging Oud Stede Broec

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 65e bundel, pagina 161-162.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1998.
Auteur: Sijvert Laan.

Te gast bij ons Genootschap

In april 1991 ontstond bij het bestuur van 'Algemeen Belang Lutjebroek' het idee om zich ook structureel te werpen op de historie van Lutjebroek en daar een aparte groep voor op te richten. Motivatie daarbij was dat het hebben van een gezamenlijk verleden het zelfbewustzijn van een gemeenschap versterkt en dat dit de leefbaarheid weer ten goede komt.Oud Stede Broec

De leefbaarheidswedstrijd 'Een kern waar pit in zit' - een initiatief van de Koninklijke Heidemaatschappij - was de inspiratiebron om van start te gaan en later ook om door te zetten.
Allereerst volgde een oriëntatie op de mogelijkheden. Nog vóór de vakantietijd werden 20 historische verenigingen aangeschreven en gevraagd om statuten, jaarverslagen en goede tips. Tien verenigingen reageerden. Daarmee werden gesprekken gevoerd.
Al gauw werd besloten ons niet langer te richten op een historische vereniging Oud Lutjebroek, maar op een vereniging Oud Stede Broec: de hele gemeente omvattend.
In september/oktober werden, verspreid over de gemeente, tal van mensen benaderd en op 23 oktober kwam de oprichtingsgroep voor de eerste keer bijeen. Met gemotiveerde mensen werd 'een vliegende start' gemaakt. Want reeds op 9 november presenteerden wij ons op een genealogische dag, die in het gemeentehuis werd gehouden. Vooral om te ontdekken hoe de gemeenschap zou reageren. En dat was positief!

Op 26 mei 1993 werd in 'De Ark' te Grootebroek de eerste jaarvergadering gehoudenOp 26 mei 1993 werd in 'De Ark' te Grootebroek de eerste jaarvergadering gehouden, waarin ook het eerste jaarboek werd gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer A.P. de Boer: de man die tal van jaren als voorzitter leiding heeft gegeven aan de Provinciale Veilingbond. Achter de tafel voorzitter Sijvert Laan en Tiny Scholten-Keeman, de secretaresse van Oud Stede Broec. (Eigen foto)

Op 16 december werd een bestuur gekozen en voor het jaar 1992 werd een elf punten omvattend beleidsplan vastgesteld. Als nieuwe vereniging kregen we ook buiten de eigen gemeente bekendheid. Met name van mevrouw K. Bossaers, de consulent regionale geschiedbeoefening, mochten wij in onze beginperiode veel steun ontvangen.
De navolgende punten waren daarbij van belang:

De vereniging telt inmiddels rond 400 leden. Het archief reeds 140 nummers. Vaste aktiviteiten zijn: voorjaarsvergadering, najaarsbijeenkomst, een pinksterexpositie en het uitgeven van een jaarboek met als eindredacteur Peter Ruitenberg. In de voorjaarsbijeenkomst wordt de jaarvergadering afgewerkt.
Sinds Oud Stede Broec bestaat wordt er op Tweede Pinksterdag in en rond het gemeentehuis een jaarmarkt gehouden. Onze vereniging presenteert zich daarop met een expositie over een bepaald onderwerp. In 1995 was dat de Tweede Wereldoorlog, in 1996 de land- en tuinbouw en in 1997 stond de schilderkunst centraal. Een mooie manier om bekendheid te verwerven.
Ook met andere exposities treden wij naar buiten. Een tentoonstelling over de Pauselijke Zouaven kreeg zelfs een landelijke uitstraling. Een foto-expositie over het Broekerhavenpadje bracht in twee middagen enige duizenden inwoners binnen de muren van Het Roode Hert.

Op verzoek van de gemeente is een Monumentencommissie geformeerd, die alle min of meer monumentale gebouwen in onze gemeente heeft gefotografeerd en geïnventariseerd. Het leverde een gedegen werkstuk op, dat vervolgens het gemeentebestuur is aangeboden. Dat heeft er weinig of niets mee gedaan. Demotiverend!

We zijn ons er als bestuur van bewust dat er nog véél te doen is op het brede werkterrein, waarmee onze vereniging zich bezig dient te houden. Archeologie en dialect: twee onderwerpen, die wij óók graag zouden willen aanpakken. Maar op dit moment realiseren wij ons dat we even pas op de plaats moeten maken.
Groeien kan het beste langzaam gaan. Dan gebeurt dat gedegen en ontstaat er meer houvast. Er is honger naar het verleden. Het verleden heeft een grote toekomst!

Sijvert Laan, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

615. Een paar van die echte brakken (rakkers, deugnieten) van schooljongens hadden m'n fiets opgeknapt. Ik gaf ze 'n bogie ('n pluimpje) en wat bokkeneuten (pinda's, sausjes). Ze gingen bloid (blij) op huis an (naar huis).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.