Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1999 » Pagina 233-235

Jaarverslag 1998 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 66e bundel, pagina 233-235.
Uitgave: Westfries Genootschap, 1999.
Auteur: J.P.M. Groot.

In 1998 heeft het bestuur van het Westfries Genootschap veel aandacht besteed aan het naderende jubileum. Het opzetten van een cluster-werkwijze binnen het bestuur leidde tot een nieuwe taakverdeling, die ook een weerslag had op het functioneren van het Timmermansgildehuis. Aan een aantal zaken heeft het bestuur speciale aandacht gegeven. Genoemd kunnen worden:
- het werk binnen het bestuur
- de financiën van de vereniging en het jubileum
- de uitgave van Aangekleed gaat uit
- het tot stand komen van Ach Lieve Tijd West-Friesland ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1999
- de uitstraling van het genootschap.

De leden
Op 1 januari 1998 had het genootschap 3011 leden. Een jaar later stonden 3074 leden geregistreerd. Een winst van 63. Het werven van nieuwe leden blijft één van de belangrijkste activiteiten. Het bestuur ontving bericht van het overlijden van twintig leden.

Ledenbijeenkomsten
Ook in 1998 werden door het bestuur de drie traditionele bijeenkomsten georganiseerd. Voor de tweede keer werd een bijeenkomst voor nieuwe leden gehouden. De voorjaarsstreekmiddag was op 9 mei in de Morgensterkerk in Heemskerk. De 74e Westfriezendag werd op 5 september gehouden in Den Helder. Op 12 oktober kwamen ruim 50 nieuwe leden in restaurant Cosy in Hoorn bijeen voor een nadere kennismaking met de vereniging. Op 14 november werd in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker de najaarsstreekmiddag gehouden.
Via het Mededelingenblad bent u over deze bijeenkomsten geïnformeerd. Wel dient te worden geconstateerd dat de opkomst, zowel in Heemskerk als in Den Helder, aan de lage kant was.

Leden van verdienste
Op de Westfriezendag werden twee leden tot lid van verdienste benoemd. De heer C.S. Vis te Eefde wegens zijn jarenlange inzet voor de Reiscommissie. De heer N.J. (Koos) Groot te Hoorn vanwege zijn vele werk voor de Stichting 'De Westfriese Molens'.

Westfrieslandprijs 1998
Voorzitter Klaas Bant reikte op de najaarsstreekmiddag de Westfrieslandprijs 1998 uit aan mevrouw Nel van Laren-Zwuup te Wijdenes vanwege haar grote bijdrage aan het instandhouden van het Westfriese dialect.

Aangekleed gaat uit
Op 16 mei ontving cultuur-gedeputeerde H. Meijdam het eerste exemplaar van Aangekleed gaat uit: een standaardwerk over streekkleding en cultuur in Noord-Holland, geschreven door Marianne Havermans-Dikstaal. Onder haar bezielende leiding is deze bestseller door het Westfries Genootschap, in samenwerking met Waanders Uitgevers te Zwolle, op de markt gebracht. Van het boek is inmiddels een tweede druk verschenen. Het geldt als voorbeeld voor uitgaven, die zijn gewijd aan klederdracht en volkscultuur.

Op de drempel van 1999
Veel werkzaamheden stonden reeds in het teken van het jubileumjaar 1999: voor de vereniging èn voor West-Friesland een erg belangrijk jaar. Reeds op 29 oktober werd in het Zuiderzeemuseum het eerste exemplaar van de serie Ach Lieve Tijd door voorzitter Klaas Bant overhandigd aan provincie-commissaris dr.J.A. van Kemenade. Achttien maanden lang verschijnt op initiatief van het genootschap deze serie, gewijd aan het rijke verleden van West-Friesland. De serie is een uitgave van Waanders Uitgevers te Zwolle. Verschillende commissies en stichtingen, die onder de paraplu van het genootschap opereren, zullen in 1999 een aantal activiteiten op de rails zetten. Er zijn twee papierknipwedstrijden gehouden. Tot 6 september kon een bijdrage worden opgestuurd voor het logo van het genootschap. Een commissie van wijze vrouwen koos het knipsel van mevr. Visser-Schermer uit De Rijp tot winnaar. Op diverse uitgaven van het genootschap is het knipsel al te bewonderen. Onder leiding van Klaas Bant is een speciale commissie opgericht om op de verjaardag van het genootschap – 6 augustus 1999 – een jubileumbijeenkomst te organiseren.

De uitstraling van het genootschap
Op vele manieren heeft het genootschap in 1998 zijn gezicht aan de buitenwereld laten zien. Genoemd kunnen worden:
• De uitgave van Aangekleed gaat uit;
• De presentatie van het eerste nummer van de serie Ach Lieve Tijd West-Friesland;
• Het verzorgen van twee cursussen streekgeschiedenis: voor het Wijkcentrum Kersenboogerd en voor het Vrouwenberaad Andijk;
• De uitgave van de 65e bundel van het genootschap;
• Het tot stand komen van de nieuwe verenigingsfolder;
• Het verzorgen van een cursus landbouw- en boerderijgeschiedenis, in samenwerking met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland;
• Deelname aan de discussie over de toekomst van het platteland: een initiatief van de provincie;
• De uitzendingen van het programma Zegge en Skroive van Westfriesland Radio.

Het bestuur
Op de Westfriezendag is afscheid genomen van mevr. Nel Hemke-Speets, die 12 jaar zitting heeft gehad in het bestuur. Via haar werk in enkele commissies blijft zij nog actief binnen de vereniging. Op de najaarsstreekmiddag zijn mevr. G. Helder-Dekker (Berkhout) en mevr. N. Zander (Hoogwoud) tot bestuurslid benoemd. Zij nemen de plaatsen in van de heer H. Smit, die in 1997 aftrad en van mevr. Hemke.

De werkwijze van het bestuur
Om de effectiviteit te vergroten en de bestuurlijke samenwerking tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur beter op elkaar af te stemmen zijn er vier clusters van start gegaan. Onder leiding van de vier leden van het Dagelijks Bestuur zijn alle werkzaamheden verdeeld.
De leden van het Algemeen Bestuur hebben in de verschillende clusters zitting genomen. Ook niet-leden zijn in de verschillende clusters actief.
De vier clusters zijn grofweg als volgt te onderscheiden:
cluster 1 concentreert zich op de structuur en de uitstraling van het genootschap;
cluster 2 is verantwoordelijk voor diverse ledenbijeenkomsten en co├Ârdineert diverse activiteiten betreffende uitgaven van de vereniging;
cluster 3 geeft leiding aan het secretariaat en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid;
cluster 4 heeft tot taak het financieel beheer en beleid, alsmede het opzetten van (deel)begrotingen en jaarrekening.

Het Timmermansgildehuis
Door de veranderde werkwijze van het bestuur is ook het werk van het secretariaat gewijzigd. Natuurlijk blijft het Timmermansgildehuis het aanspreekpunt voor de leden. Maar daarnaast dient het secretariaat – meer dan in voorgaande jaren – het bestuur, de clusters en de commissies van informatie te voorzien. Ook het uitvoeren van diverse besluiten zal via het Timmermansgildehuis worden verricht. De automatisering van de werkzaamheden in het Timmermansgildehuis is verder doorgevoerd. Het bestuur heeft gekozen voor een Mededelingenblad in een eenvoudiger uitvoering.

J.P.M. Groot, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.