Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 2000 » Pagina 229-231

Jaarverslag 1999 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 67e bundel, pagina 229-231.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2000.
Auteur: Jur Mellema.

In 1999 heeft het 75-jarig jubileum van het Westfries Genootschap centraal gestaan bij het bestuur. De in 1998 ingevoerde clusterwerkwijze en de hiermee verband houdende nieuwe taakverdeling binnen het bestuur heeft goed gewerkt. De betrokkenheid van de leden van het Algemeen Bestuur is hierdoor sterk verhoogd, terwijl de medewerk(st)ers in het Timmermansgildehuis een andere rol zijn gaan vervullen, namelijk die van ondersteuning.
Aan een aantal zaken heeft het bestuur, naast het 75-jarig jubileum, speciaal aandacht geschonken.
• de uitstraling/promotie van het genootschap;
• de verdere uitwerking van de clusterwerkwijze;
• de productie van 'Ach Lieve Tijd West-Friesland';
• de expositie in het Westfries Museum t.g.v. het jubileum;
• de ledenwerfactie;
• de communicatie/informatie zowel in- als extern.

De leden
Op 1 januari 1999 telde het genootschap 3074 leden. Een jaar later stonden er 3064 geregistreerd. Het werven van nieuwe leden blijft één van de belangrijkste activiteiten, waarbij de leden zelf ook worden ingeschakeld.

Ledenbijeenkomsten
Er werden drie bijeenkomsten gehouden. De voorjaarsstreekmiddag werd geschrapt. In plaats hiervan stond op 6 augustus de 75e verjaardag van het Genootschap centraal: 's morgens in de Parkschouwburg in Hoorn en 's middags in Hauwert: het dorp, waar in 1924 de aanzet voor de oprichting van het Genootschap werd gegeven. Opmerkelijk was de grote opkomst van de leden op deze warme dag, midden in de zomervakantie. Op 2 september werd de Westfriezendag in de Parkschouwburg gehouden.
Met wederom een hoge opkomst van leden. De najaarsstreekmiddag was op 6 november in het Wapen van Nibbixwoud. In tegenstelling tot de voor- en najaarsstreekmiddag van 1998 was er een zeer goede opkomst. Het aangeboden programma (een scholenquiz en een toneelstuk) waren hier in positieve zin waarschijnlijk debet aan.

Leden van verdienste
Op de Westfriezendag werden de uit Enkhuizen afkomstige leden Suus Messchaert-Heering, Aaf de Vries-Lub en Evert C. de Vries (onze kroniekschrijver) vanwege hun grote verdiensten voor de gemeenschap en ons Genootschap tot lid van verdienste benoemd.

Westfrieslandprijs 1999
Voorzitter Klaas Bant reikte op de najaarsstreekmiddag de Westfrieslandprijs uit aan Frans Diederik en de Archeologische Werkgroep Schagen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Noord-Holland. Frans Diederik ontving de prijs vanwege zijn grote verdiensten op archeologisch gebied en de Archeologische Werkgroep vanwege het belangwekkende oudheidkundig bodemonderzoek in het gebied binnen de Omringdijk rond Schagen.

Het 'verjaardagsfeest'
Onder leiding van voorzitter Klaas Bant had een speciale commissie de verjaardag van ons Genootschap op 6 augustus voorbereid. Provinciecommissaris Jos van Kemenade was één van onze vele gasten. Het ochtendprogramma in de grote zaal van de Parkschouwburg bestond uit:
• feestredes;
• optredens in het Westfries;
• prijsuitreiking van de knipsel- en schrijfwedstrijd;
• een zeer geslaagd optreden van het Noordhollands Ouderenorkest.
Na de lunch stond een excursie naar onze 'geboorteplaats' Hauwert op het programma. Het was een geslaagde dag, waarop de leden met genoegen kunnen terugzien.

De uitstraling van het Genootschap
Op vele terreinen heeft ons Genootschap zich in dit jubileumjaar naar buiten toe gepresenteerd. Onder meer door:
• de knipselwedstrijd;
• de uitgave van de 66e bundel;
• het verzorgen van lezingen;
• de uitgave van 'Ach Lieve Tijd West-Friesland' met een niet verwachte grote afname;
• de 'Roime Route' van de Stichting Creatief Westfries;
• de presentatie van 'De hort op' door deze zelfde Stichting met telkens een volle zaal;
• de jubileumexpositie in het Westfries Museum;
• de jubileumrevue van de Stichting Projector en Ina Broekhuizen-Slot;
• de uitgave van een genealogisch overzicht van de oprichters van ons Genootschap door de Stichting Westfriese Families;
• de heruitgave van het boekje over de Nuwendoorn.

Het bestuur
Op de Westfriezendag is afscheid genomen van mevrouw Mieke Peetoom-Slooves en penningmeester Pé van der Lee, die een groot aantal jaren zitting hadden in het bestuur. Beiden werden benoemd tot erelid. Ook secretaris Ko Groot nam afscheid. Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd de heren Joop Schouten, Jan Kriekaard (penningmeester) en Jur Mellema (secretaris).
Het Timmermansgildehuis is het ondersteunende element naar het bestuur toe en het aanspreekpunt van leden. De automatisering zal verder worden doorgevoerd, waaronder automatische incasso van contributie.

Jur Mellema, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.