Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 2001 » Pagina 2

Ten geleide

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 68e bundel, pagina 2.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2001.
Auteur: Redactiecommissie.

In 1926 werd op initiatief van het bestuur van (toen nog) het Historisch Genootschap Oud West-Friesland de Commissie voor Landelijk Schoon opgericht. Dit jaar dus 75 jaar geleden. In deze 68e bundel nemen natuur en landschap daarom een centrale plaats in. Zo ook de vraag: hoe realiseren we, met behoud van het streekeigene, binnen de Westfriese Omringdijk een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Ook de bijdragen in het dialect sluiten mooi aan op het thema van deze bundel. Het jaarboek van het Westfries Genootschap biedt ook plaats aan artikelen over onderwerpen van geheel andere aard. De historie wordt belicht van de Hollandse Bond van Muziekverenigingen, die in 2000, 75 jaar geleden begon als de Provinciale R.K. Bond van Harmonie en Fanfarecorpsen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan Klaas Dekker (1875-1946), burgemeester van Obdam én een voorman van formaat in de agrarische wereld.
Natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken niet, zoals de Kroniek 2000 van West-Friesland en de Bibliografie. En de ledenlijst is flink langer dan die van het jaar daarvoor!

De redactiecommissie

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.