Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2001 » Pagina 78-79

Durp

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 68e bundel, pagina 999.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2001.
Auteur: Wim Baas.

Iemeslest vroege de joôs: „Pap, weerom bin je oigelijk altoid in Oôstwoud bleven en nooit 'rs nei 'n stad verhuisd?”
Ik zee: „Joôs, kom effies zitte, den zel ik perbere 't uit te leggen.
Dat ik 'n jaar of veertien was, sting 't land in de herfst in 't Veldhuis en bai de Vereweg hêlegaar blank. D'r was zoveul water vallen, dat 't niet weg kon. Verkaveld was 'r toen nag niet.
De bouwers met tulpe moste uitwoike nei de Wieringermeer om ze deer te planten. Dat gaf 'n zoôt extra drokte. Ok de tulpe van oôs binne deer plant.
Dat 't op roôien ankwam, lag m'n vader in 't ziekehuis. Maar de tulpe moste d'r uit. D'r is toen deur are een advertentie in de Gemeentebode zet. Deerin vroege ze om oôs te helpen. Wai dochte dat de er wel niks van terecht komme zou, omdat alle boere 't drok hadde met grassen en hooien en de bouwers moste hullie oigen tulpe rooie.
We keke d'r den ok bar van op dat 'r zoveul volk opperdan kwam in de Wieringermeer. Boere of bouwers, die zelf niet konne, hadde hullie knecht stuurd om te helpen.
Met een paar dage ware de tulpe d'r uit. Weer are hewwe holpen met sorteren en tellen en d'r ware vrouwe die de tulpe peld hewwe.
En zô kwam't, dat alle tulpe voor 1 augustus bai de voiling ofleverd ware.
Later in de jare zestig werkte ik herfstdag op zaterdag en op vraie dage bai 'n fruitkweker. Hai voetbalde bai oôs, net as z'n zeuns.
De fruitproize ware al jare zô slecht, dat de kwekers zelfs een premie krege as ze de bome rooide. D'r was veuls te veul fruit.
Op een dag toedat de voetbalwedstroid of was, vroeg ik an 'm wanneer ik weer kome kon om te plokken.
”M'n joôn, ik leit de appele en pere dut jaar maar hange, want de prois is zo leig dat 'r gien plokloôn of ken.”
Ien van de joôs hoorde dat en zee:
”Maar dat kin niet! Deer moste we wat an doen!”
Hai ging alle efltalle rond en zee dat ze een deêl zaterdage mee helpe moste met fruitplokken. En dat beurde. D'r was een zoôt volk te help en al 't fruit is 'r ofkomen.

End jare zeuventig, begin tachtig binne d'r achter mekaar een paar merakel zwere sturme weest. Ien van die sturme had orkaankracht. 't Verenigingsgebouw in Oostwoud is toen in mekaar waaid. Ok bai oôs huis ware d'r ruim tweihonderd dakpanne of en 'n deur en 'n raam inwaaid. Kortom 't was een bende en een angstige nacht.
Teugen de ochend ging de sturm wat legge. Ik zou net te bed gaan toen de bure binnen stapte en zoide:
”We moste zo gauw mogelijk om dakpanne uitgaan. Wai hewwe allegaar puur skade en dat zel bai de meiste wel zo weze. De dakpanne zelle wel gauw op weze. As we mekaar helpe, den legge alle panne d'r veneivend weer op.” En zo is 't beurd.

Rond de kerst in 1990 ging café De Vergulde Vos in de fik. Toen nei 'n paar jaar duidelijk werd, dat de oigenaar hêlegaar niet van plan was om nuw te bouwen, hewwe een aantal mense uit 't verenigingsleven van Oost- en Midwoud de koppe bai mekaar stoken. Ze beslôte om zelf 'n nuw café bouwe te leiten. Ze richtte een werkgroep op en zette de skouwers d'r onder. De gemeenteraad wou wel meewerke as 'r uit de bevolking ƒ 60.000 komme zou.
De eerste de beste aktie was al een succes en 't café staat 'r, zôas jullie wete.”
Toedat ik uitpraat was, wou ik vrage of ze nou snapte weerom ik nooit verhuisd was.
Maar ik hoefde niks te vragen, want ik zag 't zô al.
Ze hadde 't begrepen.

Wim Baas, Oostwoud

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.