Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 2001 » Pagina 231-233

Jaarverslag 2000 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 68e bundel, pagina 231-233.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2001.
Auteur: Jur Mellema.

Begin van dit verslagjaar was de 20ste eeuw teneinde. Een eeuw, waarin veel is gebeurd. We kunnen er op terugzien, we kunnen ook vooruit kijken naar de 21ste eeuw.
Eerst maar een terugblik. 75 jaar geleden, toen ons genootschap werd opgericht, was men beducht voor de veranderingen die zich toen al in West-Friesland voordeden. De oprichters waren van oordeel, dat het culturele erfgoed behouden moest blijven. Veel is in de achter ons liggende jaren echter verloren gegaan, veel is ook behouden gebleven. De geschiedenis van ons gebied leeft, hetgeen blijkt uit de vele plaatselijke historische verenigingen die zijn ontstaan. De 21ste eeuw zal ook voor het genootschap een uitdaging moeten hebben. De komende jaren zullen nog meer dan vroeger een aanslag vormen op ons gebied door middel van woningbouw, aanleg van wegen en industrieterreinen. Het genootschap zal dan ook in deze nieuwe eeuw opnieuw trachten het cultureel erfgoed van West-Friesland krachtig te beschermen. Aan een aantal zaken heeft het bestuur speciale aandacht geschonken te weten:
• de opwaardering van het huidige mededelingenblad tot een actueel en historisch tijdschrift;
• de enquête onder de leden;
• het project deurgeefkaart;
• het educatief project ten behoeve van de basisscholen;
• de huis-aan-huis wervingsactie voor nieuwe leden.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = In café De Vriendschap in Wadway werd op 1 juli onze 67e bundel, met daarin een (korte) biografie van dertig prominente in de 20ste eeuw geboren West-Friezen, gepresenteerd. Vlnr.: voorzitter Klaas Bant, kardinaal Jo Willebrands (Bovenkarspel) Barbara Zweet-Donker (voorzitter Kap en Dek) motorcoureur Wil Hartog (Abbekerk), minister van financiën Gerrit Zalm (Enkhuizen) en Gerian Helder-Dekker (bestuurslid genootschap). (Foto Frans Leek - Stichting Projector)

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = Westfriezendag 2000. Twee vrouwen presenteren zich. Beiden geboren binnen de Omringdijk. Maar wel ieder in een eigen - traditioneel - kostuum. Rechts Netty Zander, bestuurslid van het genootschap, met de kap, de beugeltas en de bloedkoralen ketting: in haar West-Fries kostuum, waarin zij feestelijke bijeenkomsten van ons genootschap bijwoont. Links Ine Sadal, ook in West-Friesland geboren, in een (kleurrijk) kostuum waarin zij - van Hindostaans-Surinaamse afkomst - zich hult wanneer zij naar een {bruilofts}feest gaat. Zij liet, via enkele jonge vrouwen, de bezoekers van onze Westfriezendag kennis maken met meerdere traditionele kostuums, die op hoogtijdagen óók binnen de Omringdijk worden gedragen. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = Oud-voorzitter (1974-1994) en erelid Volken J. Nobel krijgt bij de lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag door burgemeester H. ter Heegde van Langedijk de versierselen opgespeld vanwege zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een en ander onder het toeziend oog van Volkerts echtgenote, Maatje Nobel-Zilver.

De leden
Op 1 januari 2000 telde het genootschap 2982 leden. Een jaar later stonden er 3267 betaalde leden geregistreerd. De wervingsactie in 2000 was een groot succes. Het werven van nieuwe leden blijft een belangrijke activiteit.

Ledenbijeenkomsten
Er werden drie bijeenkomsten gehouden. De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden op 20 mei 2000 in het café De Roode Leeuw te Schagen. Frans Diederik hield een lezing over ‘Ontginningen, overstromingen en bedijking in de kop van Noord-Holland in de Middeleeuwen’, waarna er diverse excursies in de omgeving plaatsvonden. De Westfriezendag, op 2 september 2000 te Hoorn in schouwburg Het Park, had als thema: Nieuw in West-Friesland. Nieuwe ontwikkelingen in het gebied binnen de Westfriese Omringdijk werden gepresenteerd en via diverse excursies in de middag getoond. Op 4 november 2000 werd in het sociaal-cultureel centrum De Schakel in Heerhugowaard de najaarsstreekmiddag gehouden. Evenals in 1999 werd de Westfrieslandprijs uitgereikt en was er een scholenquiz georganiseerd. Opvallend was, dat het bezoek van de leden aan de drie bijeenkomsten aanmerkelijk minder was dan in het jubileumjaar 1999. De enquête onder de leden kan hier misschien wat duidelijkheid over geven.

Leden van verdienste
Er werden in 2000 geen leden van verdienste benoemd.

Westfrieslandprijs 2000
Voorzitter Klaas Bant reikte op de najaarsstreekmiddag de Westfrieslandprijs uit aan historicus Herman Lambooij uit Schagen. Deze geboren Fries ontving de prijs vanwege zijn grote verdiensten voor de geschiedschrijving van West-Friesland en de directe omgeving. Met grote kennis van zaken wordt door hem de landschappelijke en waterstaatkundige historie voor een groot lezerspubliek beschreven. Tot Lambooij's bekendste werken horen Getekend Land, Heerlijk Schagen en Een Eeuw Schipperen. Daarnaast maakte hij deel uit van de redactie van Ach Lieve Tijd West-Friesland.

De uitstraling van het genootschap
Op vele terreinen heeft ons genootschap zich in 2000 gepresenteerd mede via de commissies en stichtingen. U leest de bevindingen hierover in de verschillende jaarverslagen.

Het bestuur
In het jaar 2000 heeft Wil Schagen zich teruggetrokken als lid van het algemeen bestuur. De vacature is in dit jaar nog niet vervuld.

Jur Mellema, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.