Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2002 » Pagina 2

Ten geleide

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 69e bundel, pagina 2.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2002.
Auteur: Redactiecommissie.

De 69e bundel van het Westfries Genootschap is voor een belangrijk deel gewijd aan rijksmonumenten in West-Friesland.
In ruim honderd pagina's wordt de schijnwerper gericht op het waardevolle bezit aan rijksmonumenten in twintig gemeenten die hun grondgebied geheel danwel gedeeltelijk binnen de Westfriese Omringdijk hebben.
Het totale aantal rijksmonumenten in het gebied binnen de Omringdijk is onvermoed groot: 1013 stuks! Tien procent van dit grote aantal komt in tekst en beeld aan bod in dit jaarboek. Een begrippenlijst, waarin bouwkundige termen worden uitgelegd, en een uitvoerige verantwoording completeren het geheel.
Deze bundel biedt voorts enkele bijdragen over heel andere onderwerpen. Zoals over een Langedijker huisschilder die verffabrikant werd. Tot de vaste rubrieken behoren de Kroniek 2001 van West-Friesland, de Bibliografie, de ledenlijst en de jaarverslagen van de diverse commissies.

De redactiecommissie

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.