Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2002 » Pagina 6

Voorwoord

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 69e bundel, pagina 6.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2002.
Auteur: Klaas Bant.

Aan de leden

‘Den Lezeren heil!’, zo schrijft het bestuur in 1926 bij de eerste bundel van het genootschap. Sinds 1926 zijn er 68 bundels verschenen. Dit jaar heeft de redactiecommissie de 69e doen verschijnen. Wij zullen niet meer met de deftige aanhef van 1926 beginnen, maar gewoon ‘Aan de leden’. Ook dit jaar heeft de redactiecommissie gekozen voor een themabundel. Centraal staan de rijksmonumenten binnen de Westfriese Omringdijk. Uiteraard krijgen de monumenten in de ene gemeente meer aandacht dan in de andere gemeente. Immers Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hebben nu eenmaal meer rijksmonumenten dan bijvoorbeeld Andijk of Heerhugowaard. Er is naar gestreefd om een afgewogen overzicht te krijgen van de rijksmonumenten binnen ons werkgebied. De redactiecommissie is daar goed in geslaagd. De bundel ziet er ook dit jaar weer voortreffelijk uit.

Vorig jaar schreef ik dat we ons zouden beraden op de vraag hoe we de belangstelling voor de West-Friesland en zijn geschiedenis bij de jeugd konden vergroten. We zijn dan ook zeer verheugd dat we het basisschoolproject ‘Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland‘ hebben kunnen doen verschijnen, in nauwe samenwerking met Uitgeverij Peter Sasburg. De werkgroep die zich ruim twee jaar met het project heeft bezig gehouden is er in geslaagd een prachtig resultaat het licht te doen zien. In twee bijeenkomsten, in Hoorn en Warmenhuizen, hebben we het eerste exemplaar aan de inspecteur van het basisonderwijs kunnen aanbieden. We hopen dat de basisscholen in de groepen zeven en acht er mee aan de slag kunnen. Wij hebben zo een bijdrage kunnen leveren aan het omgevingsonderwijs. Hopelijk krijgen de leerlingen van de basisscholen zo meer kennis van de geschiedenis van West-Friesland. We hebben het project kunnen realiseren dankzij de steun van vele sponsors. Wij zijn hen daar dankbaar voor.

Uit financiële overwegingen hebben we de verschijning van ons cultuurhistorisch tijdschrift 't Vierkant moeten beperken tot jaarlijks drie nummers. We hopen wel dat we op deze manier zo door kunnen gaan. Het tijdschrift is overal goed ontvangen en dat is een stimulans voor de redactie om door te gaan. Ook nu weer staan we voor de vraag hoe we op de veranderingen die gaan plaats vinden in West-Friesland moeten reageren. De komende gemeentelijke herindeling stemt ons niet in alle opzichten vrolijk. We zullen trachten bij tal van nieuwe ontwikkelingen de vinger aan de pols te houden. Tenslotte wens ik u veel leesplezier.

Klaas Bant, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.