Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 2002 » Pagina 174-183

Bibliografie van West-Friesland 2001

Lokale geschiedenis

ALKMAAR
ALKMAARSE, De, radiologie: heden-verleden-toekomst: gedenkboek verschenen bij de voltooiing van de verbouwing van de afdeling Radiologie; red. P.R. Algra ... [et al.] Alkmaar, 2001. 223 p., ill.

AMSTERDAM-COELINGH, Magda van: A.J. Kropholler en 't Hooge Huys.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 2, p. 1-8, ill.

BAETSEN, Steffen: Graven in de Grote Kerk: het fysisch-antropologisch onderzoek van de graven in de St. Laurenskerk van Alkmaar.
Alkmaar, 2001. 125 p., ill. (Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie; 8).

BOS, Harold D.E.: Activiteiten van de werkgroep welstand van de Historische Vereniging Alkmaar.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 2, p. 21-28, ill.

GELOOF het of niet: de geschiedenis van een zelfbewuste Alkmaarse school: Christelijk Lyceum Alkmaar - C.S.G. Jan Arentsz 1951-2001; onder red. van G.K. van Andel...[et al.]. Alkmaar, 2001. 160 p., ill.

GYMNASTIEK Vereniging Turnlust Alkmaar door de eeuw heen, 1901-2001; eindred. Ton Uljee.
Alkmaar, 2001. 96 p., ill.

HAAN, Wouter de: Pioniers met oude idealen: de stichting van de badplaats Bergen aan Zee door de familie Van Reenen.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 3, p. 109-128, ill.

KILA, Joop, D.: 't Hooge Huys, een oud Alkmaars bedrijf.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 2, p. 9-20, ill.

KOOLWIJK, Hans: Alkmaar in prenten en foto's.
Alkmaar, 2001. 127 p., ill.

LAARSE, Rob van der: Ten geleide: notabele levensvormen.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 3, p. 7-32, ill.

LICHT uit, deur op slot; een fotoreportage van Armando Jongejan.
Alkmaar, 2001. 60 p., ill. Betreft Drukkerij Ter Burg.

POLMAN TUIN, Elsbeth: Een notabele levenswijze?: een Friese dame binnen de ondernemerstak van de familie De Lange.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 3, p. 87-107, ill.
PRINS, Maarten: Adellijke tradities en burgerlijke normen: de familie Van Foreest en het landgoed Nijenburg.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 3, p. 33-61, ill.

PRINS, Maarten: "Hoe gy zoo de naam die gy draagt, nieuwe luister geeft": status, macht en financieel vermogen van de familie Van Foreest 1747-1870.
Amsterdam, 2001. 146 p., ill. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.

SIK, Joop: Focus op Alkmaar.
Zaltbommel, 2001. 108 p., ill.

TEL, Taco: De Kapelkerk in Alkmaar.
Alkmaar, 2001. 201 p., ill. (Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie; 9).

VAN goeden huize: elite in en rondom Alkmaar in de negentiende eeuw; onder red. van Rob van der Laarse; met bijdragen van Maarten Prins, Sonia de Waal, Elsbeth Polman Thin en Wouter de Haan.
Alkmaar, 2001. 152 p., ill. Ook verschenen als themanummer van Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 3.

WAAL, Sonia de: Een aangenaam en fatsoenlijk leven: de verdeftiging van de familie Fontein Verschuir.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 3, p. 63-86, ill.

Oudorp
ATEN, Diederik: De Oudorperpolder.
Oud Alkmaar, jrg. 25 (2001), nr. 1, p. 20-24, ill.

ANDIJK
Jaarboekje Oud-Andijk, jaargang 25.
Andijk, 2001. 68 p. ill.

ANNA PAULOWNA
BREMER, J.T. en J. v.d. VAART: De polder in plaat: de Anna Paulownapolder 1845-2000.
Schoorl, 2001. 188 p., ill. Gewijzigde heruitgave van: 150 jaar Anna Paulownapolder (1995).

BEMALING, Polderpraat, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 8-12, ill. Betreft windvijzelmolens uit de Anna Paulownapolder.

HOOGSCHAGEN-DE JONG, A.: Oud leerlingen.
Polderpraat, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 4-6, ill. Betreft foto's van School In (de Oostpolderschool).

KUSTVISSERIJ.
Polderpraat, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 18-22. Betreft namen van ingezetenen uit de polder.
RAAP, N.: Grepen uit de geschiedenis van Veerburg.
Polderpraat, jrg. 16 (2001), nr. 1, p. 12-18, nr. 2, p. 7-10, nr. 3, p. 5-10, ill.

BERGEN
BAAR, Jan van: Verstoven in de nacht der bezetting.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 1, p. 26-28, ill. Vervolg vorige jaargang.

BALTUS, P.C.: De Laan waarin wij woonden.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 1, p. 12-15, ill. Betreft de Ruïnelaan.

DICHT bij huis: de schilder David Kouwenaar; red. Willem van Toorn; met medew. van Gerrit Kouwenaar ... [et al.].
Nijmegen, 2001. 64 p., ill.

FRERIKS, Kester: Jaap Min: een zwijgend gesprek.
Wormerveer, 2001. 80 p., ill.

GROEN, P.: Varkensfokkerij De Karperton en omliggende bedrijven.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 1, p. 16-19, ill.

HIER scheen 't geluk bereikbaar: schrijvers over Bergen: van Gorter tot Van Dis.
Schood, 2001. 215 p., ill.

JELLEMA, Henk: De Bergense Hertenkamp.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 1, p. 3-9, ill.

JENSEN, Jens Christian: Lucebert schilder: wording en analyse van zijn schilderkunst; vert. door Lucas Hüsgen.
Nijmegen, 2001. 272 p., ill.

JONGEJANS, Nel: Museumnieuws.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 2, p. 52, ill. Betreft de bokaal van het polderbestuur van de Bergermeer.

KIRPENSTEIJN, Marijke: Bergenaren vertellen over vroeger.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 2, p. 48-51, ill. Betreft Piet Mooij.

LANGEREIS, Dick: Herinneringen van een Bergenaar.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 2, p. 35-37, ill.

MOOY, Piet en John SCHOTTEN: NHADO: De Berger bus.
Schoorl, 2001. 100 p., ill.

OOIJEVAAR, Piet: De kust en te keur: foto-impressie Bergen-Egmond-Schoorl.
Schoorl, 2001. 176 p., ill.

RANZIJN, Joop: De buurt waarin wij woonden: de Oosterweg en omgeving.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 2, p. 41-47, ill.

SCHAPER, Simon: Een stukje nostalgie: de Bergense kruideniersbranche tussen 1920 en 1970.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 2, p. 54-56, ill.

SCHUURMAN, J.H.: Vliegveld Bergen NH 1938-1945.
Bergen, 2001. 320 p., ill.

STAARING-BRUINSMA, Trees: Bergenaren vertellen over vroeger.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 1, p. 20-22, ill. Betreft Catharina Antonia Leijen-Olbers.

VEER, Bert: Bergens nieuws 100 jaar geleden.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 1, p. 10, nr. 2, p. 31-34, ill.

VEER, Bert: Het wapen voor de nieuwe gemeente Bergen.
Bergense kroniek, jrg. 8 (2001), nr. 2, p. 38-40, ill.

ENKHUIZEN
BRUIN, Jan de: Waarom Enkhuizen niet in 1355, maar in 1356 stadsrechten kreeg.
Steevast 2001, p. 23-28, ill.

DUIJN, Greet van: Het Enkhuizer vrouwenkostuum 1550-1650.
Steevast 2001, p. 85-91, ill.

DIJK, Ger van en Peter de LANGE: Overzicht Eerste Dag Enveloppen.
Steevast 2001, p. 96-97.

FIJMA, K.: Harme Bevoort (1801-1874): dichter van Enkhuizen.
Steevast 2001, p. 92-95, ill.

JONGERT, Fransje: Historisch overzicht Enkhuizer Almanak.
Enkhuizen, [2001]. [6] p.

KEPPEL, Jaap: Het Boschplein: over monniken, weeskinderen en stadsbestuurders.
Steevast 2001, p. 34-45, ill.

KOEMAN, Klaas en Jan Willem LOOTS: Bouwhistorisch onderzoek in 2000: [Venedie 12, Vijzelstraat 44].
Steevast 2001, p. 46-56, ill.

KOK, Jan: Spoorwagons veilig over per stoompont Enkhuizen-Stavoren.
WFON, 68 (2001), p. 146-152, ill.

MAANEN, R.H.C. van: Een jeneverstokerij in Enkhuizen in 1808-1809.
Koggenland, jrg. 16 (2001), nr. 3, p. 51-52.

MESSCHAERT-HEERING, Suus: Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: geschiedenis van de "Doorne Croone", "'t Soute Eylandt" en andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen.
Enkhuizen, 2001. 360 p., ill.

NOBEL, Volkert J.: Wat de commissie [voor Landelijk Schoon] in 1940 niet gelukte: particulier initiatief redt de Tent nu van de ondergang.
WFON, 68 (2001), p. 22-25, ill.

STEEVAST 2001: jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
Enkhuizen, 2001. 112 p., ill.

TOOL, Jan: 50 Jaar Wielrenvereniging West-Frisia 1950-2000.
Enkhuizen, 2000. 95 p., ill.

VRIES, E.C. de: De ambtsketen van de burgemeester.
Steevast 2001, p. 57-61, ill.

VRIES, E.C. de: De Enkhuizer Courant 100 jaar geleden: berichten en advertenties van toen.

Steevast 2001, p. 80-84, ill.
VRIES, E.C. de: Kroniek over het jaar 2000.
Steevast 2001, p. 98-111, ill.

VRIES, E.C. de: Water.
Steevast 2001, p. 29-33, ill.

VRIES, P.J. de: De geschiedenis van de "Fruittuin".
Steevast 2001, p. 5-22.

VRIES, P.J. de: Een havenproject in Enkhuizen uit de achttiende eeuw: de paskaarten van Jan Belkmeer en van Jan Rood.
Steevast 2001, p. 62-79, ill.

DRECHTERLAND

Westwoud
NAN, Peter: een stuk grond met emotionele waarde?
Koggenland, jrg. 16 (2001) nr. 1, p. 16-22. Betreft perceel grasland aan de Oudijk.

HARENKARSPEL
LANTMAN, Arnold: Schout, maire, burgemeester.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10, nr. 19 (2001), p. 20-24.

SERWIELDER molen.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10, nr. 19 (2001), p. 12-19. Gegevens ontleend aan een artikel van J.P. Geus uit 1988.

Eenigenburg
BREMER, J.T.: Floris V en de 'Nieuwe Deuren'.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 3, p. 16-17, ill. Betreft de Nuwendoorn.

Tuitjenhorn
BEEMSTERBOER, Jaap: Professor doctor Gerard P. Kuiper.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10, nr. 19 (2001), p. 3-7, ill.

HISTORIE Hildegardis.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10, nr. 19 (2001), p. 10-12. Betreft het fanfarekorps.

VAANDEL, Het, van Hildegardis.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10, nr. 19 (2001), p. 8-9, ill.

Waarland
DEKKER-VENNEKER, Els: Een drieling in Waarland.
Toendertoid, nr. 19 (2001), p. 40-42, ill.

HOOGEBOOM-MEESTER, Afie: Mijn herinneringen ...
Waarland, 2001. 93 p., ill.

KLEVERLAAN, Piet: Rust en frisse lucht.
Toendertoid, nr. 18 (2001), p. 25-26, ill. Betreft de tuberculose in Waarland.

KLEVERLAAN, Piet: Zo ging dat in die tijd: interview met Niek Nolten.
Toendertoid, nr. 18 (2001), p. 17-23, nr. 19 (2001), p. 14-21, ill.

LANTMAN, Arnold: Nieuws van vroeger.
Toendertoid, nr. 19 (2001), p. 11-13, ill.

LANTMAN, Arnold en Joop ZUTT: Onwijs gaaf onderwijs (V) en (VI).
Toendertoid, nr. 18 (2001), p. 7-16, nr. 19 (2001), p. 22-29, ill.

LANTMAN, Arnold: De oostkant van Waarland.
Toendertoid, nr. 18 (2001), p. 27-35, ill.

LANTMAN, Arnold: Terug naar af.
Toendertoid, nr. 19 (2001), p. 43-48, ill. Betreft de Middenkoogweg.

STROET, Jeanet: Brandspuithuis annex arrestantenlokaal.
Toendertoid, nr. 19 (2001), p. 32-39, ill.

STROET, Jeanet: Brood met korstjes.
Toendertoid, nr. 18 (2001), p. 36-43, ill. Betreft een portret van bakker Lou Groen en zijn gezin.

ZUTT, Joop: Uit het dagboek van een negentigjarige Westfriese vrouw.
Toendertoid, nr. 18 (2001), p. 2-3. Betreft Afie Hoogeboom-Meester. Vervolg en slot van de vorige jaargangen.

Zijdewind
ZUTT, Joop en Arnold LANTMAN: Kwestie Zijdewind.
Toendertoid, nr. 19 (2001), p. 2-10, ill. Betreft een godsdienststrijd rond 1649.

HOORN

Blokker
DEKKER, Ed: Het reguliersklooster Nieuwlicht in Westerblokker.
WOFN, 68 (2001), p. 26-28, ill.

AN, Peter: Burger Pieter Klaasz Nan: een patriot in hart en nieren.
Koggenland, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 77-84.

Hoorn
BOSCHMA-AARNOUDSE, C.: Het Statenlogement in Hoorn: "dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier, eertijds het klooster der Jeronijmiters"; met bijdr. van H.J. Zantkuijl e.a.
Hoorn, 2001. 344 p., ill.

BROZIUS, John R.: Nicolaas Verkolje en de "beminders der konst".
Hoorn, 2001. 23 p., ill. Betreft vooral portretten uit Hoornse regentenfamilies.

BRUIN, Jan de: De Waag en Hendrick de Keyser: bronnen in het Hoornse archief.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 4, p. 139-146, ill.

GROOT-BOTMAN, Corien: Pieter Botman voorspelde het al in 1904: "Tot groot genoegen meld ik dat V & D geen succes heeft".
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 3, p. 107-109, ill.

GULIK, Jan van de: Nicolaas Piekart en de Drieboomlaan: van meestertuinman tot ondernemer.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 4, p. 157-158, ill.

KNAAP, J.P.H. van der: Orgels in Hoorn voorheen en nu.
Hoorn, 2001. 176 p., ill.

LANSDAAL, Herman: Het vroege verhaal van de kleine "Bels": had 40 cent, was 16 jaar en begon thuis in de voorkamer.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 4, p. 152-155. Betreft de Firma Swinkels.

PEERDEMAN, Hillebrand: Pool's tabak, er was nooit een betere: de bijzondere geschiedenis van een oud Hoorns bedrijf.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 2, p. 51-59, ill.

TARTWIJK, B.C.H. van: Met Pieter Pickmans het zeegat uit.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 1, p. 24-27, ill.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo?
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 1, p. 46-47, nr. 2, p. 86-87, nr. 3, p. 134-135 en nr. 4, p. 182-183, ill.

VEERMAN, Marit: Polman Schildersbedrijf 75 jaar: de historie van het bedrijf in verflagen kunnen terugvinden.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 2, p. 66-70, ill.

WALLE-VAN DER WOUDE, Tosca Y. van de: Ingekraste voorstellingen op Hoornse leisteenfragmenten.
Westerheem, jrg. 50 (2001), nr. 4, p. 152-163, ill.

WEEL, Ton van: Hoe Hoorn groeide dankzij 100 jaar Woningwet.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 3, p. 91-102, ill.

WESTER, Karin: Luxe, sterke, ambachtelijke speelgoederen: Firma Wester's Bouw- en Timmerbedrijf.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 3, p. 112-117, ill.

WIGARD, Margriet: Huizen in Hoorn: huizen in het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser en de Vereniging Oud Hoorn.
Hoorn, 2001. 80 p., ill.

ZACK, Frans: Het mysterie van de verdwenen plaquettes.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 1, p. 20-21.

ZACK, Frans: "Plaquette - sneeuwbal" niet te stuiten.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 3, p. 120-121, ill. Betreft werk van G.H. Lückens.

ZANTKUIJL, Henk, Arie BOEZAARD, Gerdien de GALAN en Carolien ROOZENDAAL:
De ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn. Hoorn, 2001. 176 p., ill.

ZOONEN, Arie van: Muziekonderwijs al vanaf 1359 in Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 23 (2001), nr. 4, p. 175-177, ill.

Zwaag
KLOOSTER, Olga van der: De Sint Maartenscultuur en de Sint Maartenskerk te Zwaag.
Heemschut, jrg. 78 (2001), nr. 6, p. 26-27 en 29, ill.

LANGEDIJK
OOIJEVAAR, Piet: De streek waar ik woon: Langedijk, Harenkarspel en omgeving.
Schoorl, 2001. 160 p., ill.

RUTZEN, Cees: Jan Langedijk, de schaatser.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 5-6, ill.

Broek op Langedijk
OUDENDIJK, Cor: De rol in de muur.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 34-35, ill. Betreft de oorkonde van de bouw van het gemeentehuis.

LEEGWATER, Bram: Ruim 100 jaar oude tuindersvereniging "De Groentencultuur" houdt nog stand.
WFON, 68 (2001), p. 98-101, ill.

Noord-Scharwoude
BARTEN: Het bestuur van de gemeente Noord-Scharwoude.
Van Otterplaat tot Groenveldswei, jrg. 7 (2001), p. 31-32, ill.

KUIPER, Tanja: De eerste Indische Neder!anders in Langedijk.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 12-15, ill.

RUTZEN, Cees: De bouw van de R.K. kerk St. Joannes de Doper.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 18-21, ill.

Oudkarspel
OUDENDIJK, Cor: Het bord van Bak.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 16-17, ill.

IJFF, Jan: De Luizeknip.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 7-9, ill.

Sint Pancras
BAKKERIJ op het Kerkplein.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 147-155, ill.

BENEDENWEG 6.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 144-146, ill.

JAN van Horick.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 131-143, ill.

KOSSES-LEYENFONDS, Het.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 106-117, ill.

VEENDERIJ, De.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 53-105, ill.

WECH, Een, genaempt die Weijverwech.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 24-52, ill. Betreft de Twuyverweg.

WESTER, A.: De jaren 1936-1943.
De Klin, jrg. 16 (2001), p. 118-130.

Zuid-Scharwoude
OUDENDIJK, Cor en Cees RUTZEN: De familie Tuijn.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 22-23, ill.

OUDENDIJK, Cor: Vaarwel postkantoor.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 27-29, ill.

IJFF, Jan en Cor OUDENDIJK: De Langebalkbrug.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 7 (2001), p. 10-11, ill.

NIEDORP
't Is mooi weest: orgaan van Stichting tot behoud van historisch erfgoed 't Veld-Zijdewind-Moerbeek, jrg. 2 (2001), nr. 1 en 2, ill.

WIT, Aat: Begraven en begraafplaatsen.
Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 36 (2001), p. 1-11, ill.

WIT, Aat: Verenigingen uit het verleden.
Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 37 (2001), p. 8-14, ill.

Nieuwe Niedorp
BLOKKER, Jaap: De nering van de Niedorpen in de jaren 1936/37.
Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 37 (2001), p. 15-20, ill. Vervolg op nr. 34.

KEUKEN, Jan en Annet KLOMP-KEUKEN: Van Panhuis tot Torenhuis.
Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 37 (2001), p. 21-28, ill.

SMIT, Jan: Dirck en Pieter Rembrantsz. van Nierop: hun relatie met de populaire almanakproduktie in de 17e en de 18e eeuw.
Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 36 (2001), p. 14-18, ill.

SMIT, Jan: Enige boeken van Dirck en Pieter Rembrantsz van Nierop in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 37 (2001), p. 29-36, ill.

NOORDER-KOGGENLAND

Abbekerk
GESCHIEDENIS van Abbekerk in een verzamelband 2001.
Abbekerk, 2001. 48 p., ill.

Hauwert
JAARBOEK 2000 Stichting Historisch Genootschap Hauwert.
Hauwert, [2001]. 111 p., ill.

Opperdoes
JAARBOEK 2001: tweede jaarboek van Stichting Historisch Opperdoes.
Opperdoes, 2001. 75 p., ill.

Twisk
TWISCA 2001: 5e jaarboek van de werkgroep Oud-Twisk.
Twisk, 2001. 72 p., ill.

OBDAM

Hensbroek
DEKKER, Ed: IJsclub Hensbroek 100 jaar: een eeuw winters volksvermaak 1901-2001.
Hensbroek, 2001. 83 p., ill.

Wogmeer
WOGMEERKRONIEK nr. 5, 2000.
Wogmeer, 2001. 40 p., ill.

SCHAGEN
KRONIEK, De, van Maria Boodschap.
De Kakelepost, jrg. 16 (200ll, nr. 1, p. 15-19, ill.

POL, R.J.M. van de: De begraafplaats op het tweede slot.
De Kakelepost, jrg. 16 (2001), nr. 2, p. 16-20, ill.

POL, R.J.M. van de: De Landbouwsocieteit Ceres.
De Kakelepost, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 10-18, ill.

POL, R.J.M. van de: Zoektocht naar een gevelsteen.
De Kakelepost, jrg. 16 (2001), nr. 1, p. 3-6, ill.

TIMMER, Fred: De ridderzaal van het oude Slot Schagen.
De Kakelepost, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 4-8, ill.

WIT, Klaas: Het geslacht Wit op Imkewerf.
De Kakelepost, jrg. 16 (2001), nr. 2, p. 4-12, nr. 3, p. 6-14, ill.

ZWAM, F.G.J.: Schagen van boven.
De Kakelepost, jrg. 16 (2001), nr. 1, p. 12-13, ill.

SCHERMER
SMIT, P.: De Schermerstraatweg: de aanleg van de straatweg tussen de Omval en Schermerhorn (1852-1856).
Een nieuwe chronyke, jrg. 18 (2001), nr. 1, p. 3-12, ill.

SCHOORL

LAAN, Carrie: Een gesprek met mevrouw Meedendorp.
Scoronlo, nr. 23 (2001), p. 8-9, ill.

OUT, N.J.: Het keurboek van Schoorl.
Scoronlo, nr. 23 (2001), p. 2-5.

SCHOUTEN, C.J.: De strijd tegen geallieerde vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog vanuit een radarpost in Schoorl.
Scoronlo, nr. 23 (2001), p. 12, ill.

SIEWERTSEN, Wil: Herinneringen uit het verleden.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10, nr. 19 (2001), p. 16-18, ill. Betreft de arbeid in het Harger zandgat.

STEDE BROEC
JAARBOEK 2000 Historische Vereniging "Oud Stede Broec".
Lutjebroek, [2001]. 126 p., ill.

VENHUIZEN
UIT de Steenen Kamer: jaaruitgave 2000 van de Historische Vereniging 'Suyder Cogge'.
Venhuizen, 2000. 88 p., ill.

WERVERSHOOF

Onderdijk
MAGEZOINTJE, 't (Stichting Oud Onderdijk), jrg. 8 (2001), nr. 14, 20 p. en nr. 15, 16 p., ill.

WESTFRISIA Cantat 1926-2001: jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
Onderdijk, 2001. 40 p., ill.

Wervershoof
"DE SKRIEMER": Jaarboek no. 5 Werkgroep Oud Wervershoof.
Wervershoof, 2001. 72 p., ill.

Zwaagdijk
BARK, G.: Gelukkige dagen.
De Stoomtram, jrg. 26 (2001), nr. 87, p. 10-11, ill. Betreft het echtpaar Bark dat woonde bij de halte 'Zwaagdijk' van de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik.

ZESDE Jaarboek van de Werkgroep Historische Vereniging Den Swaeghdyck.
Zwaagdijk, 2001. 98 p., ill.

VEENHOPERKOGGE: uitgave van Vereniging Hemony, jrg. 4.
Avenhorn, 2001. 32 p., ill.

WESTER-KOGGENLAND

Avenhorn
BOS, Corrie: Zuurkool maken.
Traditie, jrg. 7 (2001), nr. 3, p. 18-19, ill.

Ursem
GESCHIEDENIS van Ursem in een ringband 2001.
Ursem, 2001. p. 669-708, ill.

WIERINGEN
DORSSEN, A. van: Opdat wij niet vergeten.
Hippolytushoef, 2001. 96 p., ill. Betreft de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op Wieringen.

FEENSTRA, Jac: Het Broeker- en Marske sluisje.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 5, p. 103-106, ill.

FEENSTRA, Jac: Uit de kerkboeken van Oosterland en Stroe; naar gegevens van mevr. B. Modder-Den Drijver.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 2, p. 34-37, ill.

FEENSTRA, Jac: Het uitwateringssluisje in de Normerdijk.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 2, p. 28-33, ill.

FEENSTRA, Jac.: Wij werden geroepen: het verhaal van de Wieringer Indiëganger Klaas Schat.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 1, p. 12-17, ill.

FIJNHEER, Nel: Gasfabriek op Wieringen.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 4, p. 74-96, ill.

HUIJSMAN, N., Rzn.: De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van het eiland Wieringen (1840-1940).
Westerland, 2001. 95 p., ill.

RIENSTRA, Nettie en Corrie ZUIDEMA: Burgerlijke stand anno 1900.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 1, p. 18-19, nr. 2, p. 38-40, nr. 3, p. 58-60.

RIENSTRA, Nettie en Corrie ZUIDEMA: Burgerlijke stand anno 1901.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 3, p. 61-64, nr. 5, p. 110-112.

RIENSTRA-MULDER, Nettie: Samen geschreven in steen.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 2, p. 41-45, ill. Betreft Pieter Poel en Simon Strand.

ZUIDEMA-MULDER, Corrie: Wieringers van de vorige eeuw.
Op de Hòògte, jrg. 13 (2001), nr. 3, p. 65-70, ill. Betreft Jan Lont.

ZUIDEMA-MULDER, Corrie: Wieringers van de vorige eeuw.
Op de Hòògte,jrg. 13 (2001), nr. 5, p.113-119, ill. Betreft Jan Metselaar en Wijntje Heijblok.

WOGNUM
JAARBOEK 2001 Historische Stichting "De Cromme Leeck".
Wognum, 2001. 68 p., ill.

TERUGBLIK 1900-2000: senioren kijken terug op de 20ste eeuw.
Wognum, 2000. 96 p., ill.

Nibbixwoud
50 jaar Handbalvereniging Zeeman Vastgoed S.E.W. 1951-2001. Nibbixwoud, 2001. 80 p., ill.

Wognum
BILJARTVERENIGING 't Centrum 50 jaar 1950-2000.
Wognum, 2000. [32] p., ill.

SMIT, Adrie: Religieuzen van de parochie H. Hieronymus te Wognum.
Wognum, 2001. 162 p., ill.

ZIJPE
BELONJE, J.: Amsterdamsche poeliers (kochten van Zijper eendenkooien).
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 4, p. 22-24, ill.

BIJL, Piet: Een blik op het boerenleven uit de negentiende en vroege twintigste eeuw.
Scoronlo, nr. 23 (2001), p. 1-2. Betreft het verhaal van Maartje Zomerdijk.

DEKKER, P.: De kleur purper en de staande zwaan in het Zijper gemeentewapen.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 1, p. 3-6, ill.

HULDEBLIJK voor C. Siemers.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 1, p. 17-20, ill.

LOO, L.F. van: Fier in de wind: Stichting De Zijper molens 1961-2001.
Schagerbrug, 2001. 80 p., ill.

MULDER-BOMMER, J.: Ouderen vertellen over vroeger: uit de loop der tijden: herinneringen aan de tweede wereldoorlog in de Zijpe, dl. 1 en 2.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 10 (2001), nr.19, p. 26-28, nr. 20, p. 6-10, ill.

OTTER, Kees: Branden in en om molen D.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 4, p. 15-21, ill.

OTTER, Kees: De restauratie van molen D.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 4, p. 5-14, ill.

ZAAL, Klaas: Eerste molenjaren op de F.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 4, p. 3-4, ill.

Callantsoog
LASTDRAGER, Wim: Het Heersdiep.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 16 (2001), nr. 1, p. 15-17.

MOOIJ, Jan en Jannie PROVILY: Gisteren is oak een beetje geschiedenis: het gebeurde in 2000.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 16 (2001), nr. 1, p. 4-5, ill.

PROVILY, Jannie en Muja BLOKKER: De Visserman.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 16 (2001), nr. 4, p. 66-67, ill.

SMIT-JIMMINK, G. en A.VRIES-JIMMINK: 't Sluisje.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 16 (2001), nr. 2, p. 33-35, ill.

ZEEMAN, Guus: Stranding van de 'Constance'.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 16 (2001), nr. 1, p. 12-13. Vervolg vorige jaargang.

Oudesluis
OTTER, Kees: 'De grote onbekende': de koren- en pelmolen van Oudesluis.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 2, p. 3-14, ill.

Petten
KLANT, PT.: Jeugdherberg 'De Zevensprong' te Petten.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 2, p. 22-23, ill.

't Zand
LOO, L.F. van: Draven op de Zandtemer kermis: harddraverij-vereniging 'De Volharding' 't Zand sinds 1903.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 1, p. 7-11, nr. 3, p. 18-24, ill.

OTTER, Kees: Van houtzaagmolen 'De Nijverheid' tot stoomhoutzagerij Blaauboer en Cie ('t Zand).
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 3, p. 3-11, ill.

Zijpersluis
BONS, Monique: En wij gedenken hen: de tien van Zijpersluis.
Zijper historie bladen, jrg. 19 (2001), nr. 2, p. 15-21, ill.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.