Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2002 » Pagina 230-231

Jaarverslag 2001 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 69e bundel, pagina 230-231.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2002.
Auteur: Jur Mellema.

In dit jaar is het cultuurhistorisch tijdschrift 't Vierkant voor het eerst in plaats van het vertrouwde Mededelingenblad bij onze leden in de bus gerold. In de vastgestelde beleidsvoornemens stond het verschijnen van dit tijdschrift al een aantal jaren bovenaan de lijst.

Dit nieuwe blad wil niet alleen de band tussen de leden van het Westfries Genootschap versterken, maar vooral ook een tijdschrift zijn dat aan alle aspecten van het culturele erfgoed van West-Friesland aandacht zal besteden. De commissies en de stichtingen, die onder de vlag van ons Genootschap actief zijn, kunnen het blad gebruiken om aandacht te besteden aan hun activiteiten. Daarnaast zal er ruimte zijn voor musea en historische verenigingen in de regio om zich te presenteren. Het vierkant is het hart van de West-Friese stolpboerderij. Met dit gegeven als uitgangspunt zal het tijdschrift 't Vierkant het hart worden van publicaties over de historie en de toekomst van West-Friesland. Dit jaar zijn er drie nummers verschenen. De reacties op het nieuwe tijdschrift zijn heel positief.

75-jarig bestaan Commissie Landelijk Schoon
Deze commissie, de oudste van ons Genootschap, vierde in 2001 het 75-jarig bestaan. Heel lang was het een echte ‘herenbijeenkomst’. Pas in 1978 kwam daar een einde aan: deed de eerste vrouw haar intrede in de commissie! In het jubileumjaar zijn tal van (geslaagde) activiteiten gehouden, waaraan in het jaarverslag van de commissie nader aandacht zal worden besteed.

Cultuur educatief project
Veel tijd en energie is dit jaar gestoken in het voorbereiden van het cultuur educatief project ‘Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland’: een kleurrijk leesstripboek voor de leerlingen en een inspirerende gebruikswijzer voor de leerkrachten van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Begin 2002 zal het project worden gepresenteerd.

De leden
Op 1 januari 2001 telde het Genootschap 3267 leden. Een jaar later, op 1 januari 2002, waren dat er 3182. In 2002 zullen opnieuw ledenwerfacties worden gehouden.

Ledenbijeenkomsten
Er werden drie bijeenkomsten gehouden, die alle in het teken stonden van het 75-jarig bestaan van de Commissie voor Landelijk Schoon.
De voorjaarsstreekmiddag werd op 19 mei gehouden in café-partycentrum Op Stap in Hoogwoud. Cor Spijker hield een inleiding over het thema ‘Verkavelingen door de eeuwen heen’, waarna er per bus of per fiets nader kennis kon worden gemaakt met het verkavelingsgebied De Gouw. De Westfriezendag, op 1 september in Het Park in Hoorn, had als thema het West-Friese landschap. In het ochtendprogramma werd een kleurenproject geïntroduceerd in combinatie met dia's over het West-Friese landschap, terwijl de middagexcursies in het teken stonden van karakteristieke West-Friese elementen, zoals water, dijken en koeien. De najaarsstreekmiddag werd op 3 november gehouden in kasteel Radboud in Medemblik. Voor de pauze werd de kleurenfolder ‘Het Westfries Genootschap adviseert’ gepresenteerd, terwijl na de pauze een forum over diverse visies op de beleving en de toekomst van het West-Friese landschap sprak.

Leden van Verdienste
Gré de Groot-Zweed en Jeanne Vos-Hartog, die aan het einde van het cursus seizoen 2000-2001 van de Commissie Kap en Dek hartelijk waren uitgeluid als leidster van de cursus costuumnaaien (na 26 jaar) en poppen aankleden (na 16 jaar) werden op de Westfriezendag benoemd tot lid van verdienste van ons Genootschap.

Westfrieslandprijs
De Westfrieslandprijs 2001, voor het eerst uitgereikt op de Westfriezendag, werd toegekend aan twee vrouwen, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de kennisoverdracht van het traditionele kostuum: Marianne Havermans-Dikstaal en Jeanne de Weert-Doesburg. Van Marianne verscheen in 1998 het standaardwerk ‘Aangekleed gaat uit’: streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900. Jeanne gaf in 1991 (in eigen beheer) het standaardwerk ‘Wieringer dracht rond 1900’ uit.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = Twee vrouwen moesten de Westfrieslandprijs delen die door voorzitter Klaas Bant op de Westfriezendag werd uitgereikt: Marianne Havermans-Dikstaal (links) en Jeanne de Weert-Doesburg (rechts). Tussen hen in Barbara Zweet-Donker, de voorzitter van de Commissie Kap en Dek. (Foto Stichting Projector)

Het bestuur
Jan Kriekaard heeft zich In de loop van dit jaar terug getrokken als penningmeester. Cees Bontekoning nam zijn plaats in. Marius de Haas volgde Wil Schagen op als lid van het Algemeen Bestuur.

Jur Mellema, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.