Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Archivering » WFON » 2003 » Pagina 168-179

Bibliografie van West-Friesland 2002

Lokale geschiedenis

ALKMAAR
ATEN, Diederik: De Monniken-, Raven- en Robonsbospolder: twee oude eilanden tussen de Berger- en Egmondermeer.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 1, p. 15-24, ill.

BAANSINGEL, De: foto's en interviews met bewoners van de Baansingel (Oud-Overdie, Alkmaar): periode 1995 - april 2002; foto's: Rob Verhagen; interviews: Lara Meijer en Rob Verhagen.
Alkmaar, 2002. 80 p., ill.

BERGE, H. ten: Vaders van tien: verhaal van een jeugd die even volwassen mocht zijn.
's-Gravenhage, 2002. 159 p., ill. Betreft de jeugdervaringen van de auteur in de Tweede Wereldoorlog.

BERGE, Marlies ten en Harry de RAAD: Een interview met de Alkmaarse architect Piet Tauber.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 2, p. 1-20, ill.

BITTER, Peter: Graven en begraven: archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar.
Hilversum, 2002. 355 p., ill. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. (Amsterdamse historische reeks; 29)

CORBELLINI, Sabrina: Sint Catharina, Maria in Nazareth en Sint Salvator: de vroege geschiedenis van de Derde Orde van Sint Franciscus in Alkmaar.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 3, p. 19-29, ill.

COX, Joost: Een gotisch dressoir uit Alkmaar.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 3, p. 30-33, ill.

DIJK, Pieter van: Het van Covelens-orgel in de St. Laurenskerk, Alkmaar.
In: European cities of historical organs. Innsbruck, 2002, p. 22-27, ill.

HEMELRIJK, J.: Uit de dagboeken van een rector.
Oud Zuilen, 2002. 255 p., ill.

JOUSTRA, Marijke: De kanselbijbel uit de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 1, p. 1-14, ill.

MON, Bob de: Elf van de 342 Alkmaarse “kanjers” binnen de Omringdijk.
WFON 69 (2002), p. 10-11, ill.

OSTKAMP, Sebastiaan, Rob ROEDEMA en Rob van WILGEN: Gebruikt en gebroken: vijf eeuwen bewoning op drie locaties in het oostelijk stadsdeel; red. P. Bitter ... [et al.]. (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie; 10)

RAAD, Harry de: Van klooster tot opvoedingsgesticht: de geschiedenis van de bebouwing ten westen van de Grote Kerk.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 3, p. 1-18, ill.

ROGGE, Carla: Split-level in de polder: architectuur van een Alkmaarse woonwijk: Bergerhof 60 jaar 1941-2001; red. Karel Beentjes.
Alkmaar, 2001. 15 p., ill.

ROGGE, Carla: De villa De Lange-Oort aan de Wilhelminalaan 2 te Alkmaar: een uniek werk van de uit Alkmaar afkomstige architect Jan Wils.
Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 2, p. 21-32, ill.

SIERSMA, Sierick: Toonneel der steden: Alckmaer: Joan Blaeu, 1652; hertaling Marijke Joustra en Maarten Schenk; red. Joost Cox.
Alkmaar, 2002. 32 p., ill.

SINT, De, Laurens in de steigers: bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk; Peter Bitter en Leo Noordegraaf (eds).
Hilversum, 2002. 286 p., ill. (Alkmaarse historische reeks; 11)

SMIT, Pieter: Dr. Petrus de Sonnaville (1795-1837): bestuurder, stadsarts van Alkmaar, dijkgraaf van de Schermeer.
Holland, jrg. 33 (2001), nr. 4, p. 257-276, ill.

SNOEIJ, Annemarie: De volksbibliotheek te Alkmaar (1807-1913), Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Katwijk, 2001. 54 p. Scriptie Nederlands, Universiteit Leiden.

WETERING, T.H.L. van de: De Cadettenschool: een militaire middelbare school in Nederland, 1893-1924.
Leiden, 2002. 110 p., ill. Doctoraalscriptie Geschiedenis.

WIJK, Frank van: Het van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de St. Laurenskerk van Alkmaar.
In: European cities of historical organs. Innsbruck, 2002, p. 16-21, ill.

Oudorp
VEEL, Dick: Geen toekomst zonder verleden: feiten, getallen en namen van de VV Kolping Boys.
Oudorp, 2001. 2 dl.

ANDIJK
DEKKER, Ed: Andijk mijlpaal in de emancipatie van de “kleine luyden”.
WFON 69 (2002), p. 12-13, ill. Betreft de gereformeerde kerk.

JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 26.
Andijk, 2002. 68 p., ill.

SCHOEMAKER, Wouter: Opdat wij niet vergeten: documentaire over de geschiedenis van monumenten en gedenkstenen die betrekking hebben op onze plaatsgenoten die in de periode 1940-1945 hebben gestreden voor vrijheid en recht.
Andijk, 2002. 127 p. ill.

ANNA PAULOWNA
ADRIAAN Borst & Zoon: transportbedrijf, veetransport en strohandel te Breezand.
Polderpraat, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 5-9, ill.

INTERVIEW met Jan de Graaf Klaaszn. geboren 19 mei 1864; door H. Jonker Hzn. in de winter van 1944-1945.
Polderpraat, jrg. 17 (2002), nr. 4, p. 4-9, ill. Betreft de namen van eigenaars en bewoners van boerderijen in de Anna Paulownapolder.

BERGEN
BOON, Willem: Herinneringen aan mijn ambtelijk bestaan.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 14-18, ill.

BOS, Henk, J.: De straat waarin wij woonden.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 2, p. 48-51, ill.

GESTEL in Bergen; red. Maarten van Noort.
Zwolle, 2002. 91 p., ill.

HAAN, Wouter de: Jacob van Reenen: heer en (burge)meester van Bergen.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 3-7, ill.

JONGENELEN, Sandra: Bergen over Bergen.
Bergen, 2002. 53 p., ill. Betreft Bergense kunstenaars.

KOOISTRA, Jan: Bergen op de bon: de Eerste Wereldoorlog ook ‘uitgevochten’ in Bergen.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 10-13, ill.

MAANEN-DUTILH, H.A. van: Een jeugd in Bergen aan Zee.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 26-27, ill.

ROOZENDAAL, J.B.: De straat waarin wij woonden: de Nesdijk.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 24-25, ill.

SCHAPER, Simon: Een stukje nostalgie: Bergense bakkers en hun bakkerijen in de vorige eeuw.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 19-21, ill.

SCHAPER. Simon: Een stukje nostalgie: Bergense slagers en groente- en fruithandelaren in de vorige eeuw.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 2, p. 58-60, ill.

SOOMER, Almut: Een spoor uit het verleden: notitieboekje van een landmeter.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 2, p. 39-41, ill.

STAARINK-BRUINSMA, Trees: Bergenaren vertellen over vroeger.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 28-30, ill. Betreft Annie Frans.

STAARINK-BRUINSMA, Trees: Interview met Lo de Ruiter: oud-burgemeester van Bergen.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 2, p. 54-57, ill.

VEER, Bert: Bergens nieuws 100 jaar geleden.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 1, p. 8-9, nr. 2, p. 42-43.

VEER, Bert: De Sint Elisabethsvloed van 1421: de kat van de Kinderdijk en het mirakel van Bergen.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 2, p. 35-38, ill.

WAALEWIJN, Ru: Kolenboer, een verdwenen beroep.
Bergense kroniek, jrg. 9 (2002), nr. 2, p. 44-47, ill.

ZEILER, Frits, David: Verscholen in het groen: Bergen in de 19de eeuw, 1898-1906.
Bergen, 2002. 128 p., ilL

Hargen
SIEWERTSEN: Eilighers venne.
Scoronlo, nr. 24 (2002), p. 2-3, ill. Ook verschenen in Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 1, p. 20-21.

SNIP, Henk: Zandmennerij te Hargen.
Scoronlo, nr. 24 (2002), p. 4-5, ill.

Schoorl
NIEUWENHUIZEN, Frans: Zwerven in de Schoorlse duinen.
Schoorl, 2002. 216 p., ill.

DRECHTERLAND
LANTMAN, Arnold, Joop ZUTT: Drechterland koestert met monumenten agrarisch karakter.
WFON 69 (2002), p. 14-19, ill.

ENKHUIZEN
DUYS, S.M.: Jacob Mossel: van lichtmatroos tot Gouverneur-Generaal.
Enkhuizen, 2002. [16] p.

KAMPER, Jaap: De Gemeentelijke Begraafplaats.
Steevast 2002, p. 66-81, ill.

KOEMAN, Klaas: Van morshandel tot puinhandel: spiegel van Enkhuizen in de VOC tijd: routebeschrijving door historisch Enkhuizen.
Enkhuizen, 2002. 58 p., ill.

KOEMAN, Klaas, Jan Willem LOOTS: Enkele bouwhistorische observaties (Westerstraat 37, 39 en 43).
Steevast 2002, p. 89-94, ill.

KOEMAN, K. e.a.: Enkhuizen: al meer dan 600 jaar bij de tijd.
Monumenten 2002, nr. 6, p. 1-24, ill.

MESSCHAERT-HEERING, Suus: “Genaamt: Het Huis van Gemak”.
Steevast 2002, p. 60-65, ill.

OLDENBURG, P., E.C. de VRIES: Jan de Veen, een schilderende visserszoon.
Steevast 2002, p. 82-88, ill.

RODENBURG, Cor: Jan van Dok (1865-1956), een strijdbare Enkhuizer.
Steevast 2002, p. 37-42, ill.

SINGER, V.: 30 jaar Overvest: tot stand komen en stand houden.
Enkhuizen, 2001. 49 p., ill.

STEEVAST 2002: jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
Enkhuizen, 2002. 112 p., ill.

VEEN, Bert van der: Een memorabel fragment geschiedenis: “Gymnastiek van Hesse” via Enkhuizen in West-Friesland geïntroduceerd.
WFON 69 (2002), p. 117-122, ill.

VLIS, Ingrid van der m.m.v. Thijs RINSEMA: Enkhuizen, in: Weeshuizen in Nederland: de wisselende gestalten van een weldadig instituut (Zutphen, 2002), p. 99-108, ill.

VRIES, E.C. de: De Enkhuizer Courant 100 jaar geleden.
Steevast 2002, p. 95-102, ill.

VRIES, E.C. de: Kroniek van Enkhuizen over 2001.
Steevast 2001, p. 103-112.

VRIES, E.C. de: De Provinciale Weg.
Steevast 2002, p. 29-36, ill.

VRIES, Pieter Jan de: Enkhuizen: veel moois dankzij economische achteruitgang.
WFON 69 (2002), p. 20-31, ill.

VRIES, P.J. de: Geeraerdt Brandt en de bronnen bij de “Kroniek van Enkhuizen”.
Steevast 2002, p. 43-59, ill.

WEVER-NIEROP, Marianne: Weesjongens uit Enkhuizen in dienst van de VOC: een onderzoek naar achtergrond weeshuizen, hun binding met de VOC en de aanmonstering van weesjongens, tevens een vergelijking met Hoorn.
Zwaag, 2002. 100 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

WEVER-NIEROP, Marianne: De weesjongens uit Enkhuizen in dienst van de VOC.
Steevast 2002, p. 5-28, ill.

HARENKARSPEL
BEEMSTERBOER, Jaap: Harenkarspel heeft haar 32 monumenten netjes verdeeld.
WFON 69 (2002), p. 32-37, ill.

HEERLIJKHEID, De, Harenkarspel met de ‘Heer van Haringcarspel’.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 11, nr. 22 (2002), p. 3-8, ill.

RABOBANK Harenkarspel viert op 18 december 2002 haar honderdjarig bestaan.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 11, nr. 22 (2002), p. 14-16, ill.

Sint Maarten
PAARLBERG, K.J.: Een stukje geschiedenis van de Regenboogschool.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 11, nr. 21 (2002), p. 21-27, ill.

Tuitjenhorn
BEEMSTERBOER, Jaap: De beginfase van zaadhandel gebroeders Broersen te Tuitjenhorn.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 11, nr. 22 (2002), p. 19-20, ill.

Waarland
BOEKEL, Gerard en Piet KLEVERLAAN: 't Witte Cleij.
Toendertoid, nr. 20 (2002), p. 30-33, ill. Betreft een oude akkernaam.

KLEVERLAAN, Piet: Kaasmakers in Waarland (IJ en (ll).
Toendertoid, nr. 20 (2002), p. 14-21, nr. 21 (2002), p. 18-26, ill.

LANTMAN, Arnold: Als elke stem telt.
Toendertoid, nr. 20 (2002), p. 23-29, ill.

LANTMAN, Arnold: Daar zat muziek in.
Toendertoid, nr. 21 (2002), p. 27-32, ill.

LANTMAN, Arnold: Nieuws van vroeger.
Toendertoid, nr. 20 (2002), p. 11-13, nr. 21 (2002), p. 12-14, ill.

LANTMAN, Arnold en Joop ZUTT: Onwijs gaaf onderwijs (VII) en (VIII).
Toendertoid, nr. 20 (2002), p. 2-10, nr. 21 (2002), p. 2-11, ill.

LANTMAN, Arnold: Ringsloot weg: Ringvaartweg.
Toendertoid, nr. 20 (2002), p. 34-37, ill.

LANTMAN, Arnold: De verkeerde weg.
Toendertoid, nr. 21 (2002), p. 42-48, ill. Betreft de geschiedenis van het Roodpannenhuis.

STROET, Jeanet: De overkant.
Toendertoid, nr. 21 (2002), p. 33-40, ill. Betreft de familie Pankras-Jansen.

IJFF, Jan en Arnold LANTMAN: Koekventsters en patentbelastingen.
Toendertoid, nr. 21 (2002), p. 15-17, ill.

Warmenhuizen
MIDDENSTAND en ambachtsman.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 11, nr. 21 (2002), p. 30-36.

HEERHUGOWAARD
DEKKER, Ed: Heerhugowaard: niet veel, wel bijzonder.
WFON 69 (2002), p. 38-39, ill. Betreft de graftombe van Reinout van Brederode te Veenhuizen.

OVERHAAL, De: nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden van de Stichting “Den Huygen Dijck” / het Poldermuseum.
Heerhugowaard, 2002, nr. 1 en 2.

VRIES, Jan de: Heerhugowaard zo was het.
Hoogeveen, 2001. 64 p., ill.

HOORN

Blokker
JAARBOEK 2002: Blokker toen en nu: “Vroeger raakt nooit op”.
Blokker, 2002. 149 p., ill.

NAN, Peter: Het tragische leven van een vrouw uit Blokker.
Koggenland, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 58-63, en nr. 4, p. 44.

Hoorn

AKER, C.M. e.a. (red.): En toen werd het hek gesloten: de geschiedenis van de familie Stumpel, de historie van het dagblad en de daarmee verbonden Drukkerij Noordholland. Hoorn, 2002. 152 p., ill.

BROEK, Hans van den: Slachtoffers cholera in gevangenis van Hoorn.
Koggenland, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 64-66.

BROZIUS, John R: Op de rede van Hoorn: de geschiedenis van de Hoornse zeeschilderkunst in de Gouden Eeuw.
Hoorn, 2002. 23 p., ill.

HAVERMANS, Olivier: De geschiedenis van de fotografie in West-Friesland lIl: Hoornse fotografen: drie generaties Huysen.
PHT: photohistorisch tijdschrift, jrg. 25 (2002), no. 1, p. 3-7, ill.

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (9): Pieter Nooteboom (1947-1963), de vergeten ereburger van Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 1, p. 11-13, ill.

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (10): Mr. w.w. Osinga (1923-1924).
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 2, p. 69.

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (11): Adriaan Brouwer (1917-1921).
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 3, p. 110-111, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Prins Claus in Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 4, p. 143-147, ill.

LAMERS, John: De kapel op de R.K. begraafplaats: Oegstgeester dakpannen en twee heilige putjes.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 2, p. 65-67, ill.

LANSDAAL, Herman: Cor Okx, de laatste metselaar van die tijd: “Welnee, maar we gingen toen wel de grond in”.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 2, p. 92-93, ill.

MAANEN, R.H.C. van: Werkelozen Westfriese Munt te Hoorn in 1809 en 1810.
Koggenland, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 56-57 en nr. 4, p. 40-42.

ROOY-FIKKE, Trudy de: Herinneringen van een gids van het eerste uur.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 2, p. 55-60, ill.

STELTMAN, Annelies: Het Hoornse Straatbeeld en straatmeubilair van 1300-1956.
Amsterdam, 2000. 117 p., ill. Mstudeerscriptie VV.

TARTWIJK, Ben van e.a.: Hoorn en de Zee.
Hoorn, 2002. 304 p., ill.

UITERWIJK, Femke: J. van Reijendam Czn.: gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 3, p. 115-118, ill.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo?
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 1, p. 40-41, nr. 2, p. 94-95, nr. 3, p. 138-139 en nr. 4, p. 194, ill.

URSEM, Huub: “De Discus” nu: fabriek van verduurzaamde kaas.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 4, p. 184-186, ill.

VEERMAN, Marit: Oud-voorzitters van de vereniging [Oud Hoorn].
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 3, p. 104-106, ill.

WEEL, Ton van: De lijdensweg van een jong monument: [Oude Doelenkade 27].
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 4, p. 148-151, ill.

WEEL, Ton van: Schat aan panden Hoorn roept moeiteloos sfeer Gouden Eeuw op.
WFON 69 (2002), p. 40-53, ill.

WIGARD, M.P.: J. van Reijendam Czn.: gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905.
Hoorn, 2002. 240 p., ill.

ZACK, Frans: De bestuursleden van Oud Hoorn (12): Gerhard Heinrich Lückens
(1917-1942).
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 4, p. 168-169, ill.

ZACK, Frans: Hoorn: gezien door Robert van der Randen.
Oud Hoorn, jrg. 24 (2002), nr. 2, p. 70-73, ill.

LANGEDIJK
KOMEN, Henk: Van schilders ambacht tot verffabricage: een Langedijker huisschilder [Willem Blok] wordt verffabrikant.
WFON 69 (2002), p. 123-135, ill.

NOBEL, Volkert J.: Langedijk: arm aan rijksmonumenten.
WFON 69 (2002), p. 54-57, ill.

OTTO, Piet en Peter BAK: Over de dijk: een beeldimpressie van Langedijk 1900-1970.
Broek op Langedijk, 2002. 116 p., ill.

OUDENDIJK, Cor: Doodstraf voor een Langedijker.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 24-26, ill. Betreft Dirk Maertensz. van Schagen.

RUTSEN, Cees: Het Langedijker Cabaret.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 5-9, ill.

RUTSEN, Cees: Roerige tijden in de Ned. Herv. kerk in de 19e eeuw.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 32-34, ill.

IJFF, Jan: De Langedijker klompendansertjes.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 16-18, ill.

Noord-Scharwoude
DULLEMOND, C.: De Langedijker jeugdvereniging ‘De Spoorzoekers’ in de eerste jaren na de oorlog.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 35-39, ill.

Oudkarspel
IJFF, Jan: De Oudkarspeler schutsluis.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 10-12, ill.

Sint Pancras
SINT Pancras, Zuideinde en Oudorp: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen; samenst. Jaap van Beek.
Koedijk, 2002. 284 p., ill.

ZO varen de scheepjes voorbij.
De Klin, jrg. 17 (2002). 188 p., ill. Betreft de tuinbouwgeschiedenis van Sint Pancras.

Zuid-Scharwoude
OUDENDIJK, Cor: Een dubbele achternaam, hoe kwam dat?
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 30-31, ill. Betreft de achternaam Nol Pover.

VLUG, Jan: Het leven van dominee Melchers.
Van Otterplaat tot Groenveldsweid, jrg. 8 (2002), p. 21-23, ill.

MEDEMBLIK
BOUWMAN, Henk: Medemblik: een eeuw in foto's.
Muiderberg, 2001. 101 p., ill.

JAARUITGAVE 1999-2000 Oudheidkundige Vereniging “Medenblick”.
Medemblik, 2001. 32 p., ill.

ORDRE en reglemente op de kaasmarkt binnen de stad MedemblikAnno 1775; Peter Swart (ed.).
Amsterdam, 2002. 16 p., ill.

SWART, Peter: Mr. Cornelis Veen (1755-1826): stukken uit het Rijksarchief te Haarlem met betrekking tot een Medemblikker regent.
[Amsterdam], 2001. Ongepag.

VRIES-POPMA, Coby de, Jaap van LEVERINK: In Medemblik blijft het verleden levend.
WFON 69 (2002), p. 58-67, ill.

NIEDORP
't Is mooi weest: orgaan van Stichting tot behoud van historisch erfgoed 't Veld-Zijdewind-Moerbeek, jrg. 3 (2002), nr. 1 en 2, ill.

KEUKEN, Jan, Aat WIT: Kolhorn de parel van Niedorp.
WFON 69 (2002), p. 68-75, ill.


SMIT, Jan: Niedorper zeelieden in Turkse slavernij.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 38 (2002), p. 16-19, ill.

WIT, Aat: Inventarisatie van de stolpboerderijen.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 39 (2002), p. 27-31, ill.

Barsingerhorn
KEUKEN, Jan: De verdwenen luchtwachttoren.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 39 (2002), p. 15-20, ill.

Kolhorn
SMIT, Jan: Rietscheren rond Kolhorn.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 39 (2002), p. 1-6, ill.

Nieuwe Niedorp
KEUKEN, Jan en Annet KLOMP-KEUKEN: Van Panhuis tot Torenhuis: dl. 2.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 38 (2002), p. 6-13, ill.

SMIT, Jan: Het testament van Dirck Rembrantsz van Nierop.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 38 (2002), p. 31-32.

Winkel
BARTEN, Marijke: Arie Tergant, “papierknipper uit Winkel”.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 38 (2002), p. 27-30, ill.

WIT, Aat: Gedenksteen weer terug in verzorgingshuis Winkelmade.
Informatieblad Stichting “Historisch Niedorp”, nr. 39 (2002), p. 24-27, ill.

NOORDER-KOGGENLAND
LANTMAN,Arnold, Joop ZUTT: Twisk met 48 monumenten kroonjuweel in Noorder-Koggenland.
WFON 69 (2002), p. 76-83, ill.

Abbekerk
GESCHIEDENIS van Abbekerk in een verzamelband 2002.
Abbekerk, 2002. 44 p., ill.

Hauwert
JAARBOEK 2001: zevende jaarboek van de stichting Historisch Genootschap Hauwert.
Hauwert, 2002. 107 p., ill.

Midwoud/Oostwoud
JAARBOEK 2001 Historische Vereniging Midwoud/Oostwoud.
Midwoud, [2002]. 72 p., ill.

HISTORISCH West-Friesland: tijdschrift voor Westfriezen over Westfriezen, mei en november 2002. 32 en 32 p., ill.

Opperdoes
JAARBOEK 2002: derde jaarboek van de Stichting Historisch Opperdoes.
Opperdoes, 2002. 69 p., ill.

Twisk
TWISCA 2002: 6e jaarboek van de werkgroep Oud-Twisk.
Twisk, 2002. 70 p., ill.

OBDAM
JONG, Jan P. de: Obdam koestert een wipwatermolen.
WFON 69 (2002), p. 84-85, ill.

JUBILEUMUITGAVE van de SV Obdam 1977-2002: een paar herinneringen van 25 jaar schaken.
Obdam, 2002. 40 bl., ill.

Wogmeer
WOGMEERKRONIEK 2001, nr. 6.
Wogmeer, 2002. 44 p., ill.

OPMEER
LANTMAN, Arnold, Joop ZUTT: Houten wipbrug in Opmeer vindt nergens zijn gelijke.
WFON 69 (2002), p. 86-88, ill. Betreft rijksmonumenten.

SCHAGEN
BOOM VAN OSTADE-VAN LENT, W.M.: Museumboerderij Vreeburg: een rondgang door het verleden.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 2-5, ill.

DIEDERIK, F. en F. TIMMER: Slot Schagen; met bijdragen van H. Lambooij ... [et al.].
Schagen, 2002. 143 p., ill.

KLANT, P.T.: Ontploffing munitietrein te Schagen.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 1, p. 14-18, ill.

KOEL, Gerard: Geschiedenis van Museumboerderij Vreeburg.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 3-5, ill.

POL, R.J.M. van de: De cipier was een vrouw.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 17-20. Betreft Fenna Numan.

POL, R.J.M. van de: De grote brand van 1908.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 1, p. 6-7, ill.

STOEL, Paul: Schagen: geschiedenis in strip.
Schoorl, 2001. 48 p., ill.

TIMMER, Fred: De oude en de nieuwe schouw in de Ridderzaal.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 8-10, ill.

TIMMER, Fred: Schagen komt met tien terpen en een bunker tot 25 monumenten.
WFON 69 (2002), p. 89-93, ill.

VELDMAN, Ton: Joseph Isaac de Jong alias ‘Jooden Jozef’.
De Kakelepost, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 11-16, ill.

SCHERMER
MANTEL, Dick: de toekomst van de Eilandspolder.
Een nieuwe chronyke, jrg. 19 (2002), nr. 2, p. 44-48.

SMIT, Pieter: Dr. Petrus de Sonnaville (1795-1837): bestuurder, stadsarts van Alkmaar, dijkgraaf van de Schermeer.
Holland, jrg. 33 (2001), nr. 4, p. 257-276, ill.

Schermerhorn
BOMMER, P.J.: Herinneringen aan IJsbrand Molenaar.
Een nieuwe chronyke, jrg. 19 (2002), nr. 2, p. 50-56, ill.

KAMPF, Kitty; De moeder van alle handel.
Een nieuwe chronyke, jrg. 19 (2002), nr. 3, p. 93-101, ill. Betreft de Oostzeehandel.

STEDE BROEC
LAAN, Sijvert : Stede Broec: historische schoonheid in alle vier dorpen.
WFON 69 (2002), p. 94-95, ill.

Grootebroek
RUITENBERG, Peter: Een welbeklante roggebroodbakkerij: pand, bewoners en omgeving 1643-2002.
Bovenkarspel, 2002. 160 p., ill.

VENHUIZEN
PEERDEMAN, Jan: Historisch Schellinkhout scoort het best in Venhuizen.
WFON 69 (2002), p. 96-100, ill.

UIT de Steenen Kamer: jaarboek 2001.
Venhuizen, 2001. 83 p., ill.

Schellinkhout
BAKKER-BRUIJN, Gré e.a.: Schellinkhout in vogelvlucht 600 jaar.
Venhuizen, 2002. 92 p., ill.

KOEN, Karin: De Boom van Ons Genoegen 125 jaar 1877-2002.
Schellinkhout, 2002. 32 p., ill.

Venhuizen
BOON, J.C.: Flitsen uit 100 jaar notulen van 1902-2002 “De Eendracht”.
Venhuizen, 20/12. 90 p., ill. Betreft onderlinge brandverzekering.

Onderdijk
MAGEZOINTJE, 'T (Stichting Oud Onderdijk), jrg. 9 (2002), nr. 16, 20 p., ill.

MAGEZOINTJE, 'T (Stichting Oud Onderdijk), jrg. 9 (2002), nr. 17, 16 p., ill.

Wervershoof
JONG, Jan P. de: Wervershoof is trots op Zaanse boreling.
WFON 69 (2002), p. 101, ill. Betreft korenmolen “De Hoop”.

DE SKRIEMER: jaarboek no. 6 Stichting Oud Wervershoof.
Wervershoof, 2002. 72 p., ill.

Zwaagdijk
JAARBOEK 2002: zevende jaarboek van de Werkgroep Historische Vereniging “Den Swaegh Dyck”.
Zwaagdijk, 2002. 108 p., ill.

SJERPS-van ZWOL, Piet: Oorlog, vrede, 50 jaar bevrijding [in] Zwaagdijk [-Oost).
Wervershoof, 2002. Ongepag., ill.

WESTER-KOGGENLAND
LANTMAN, Arnold, Joop ZUTT: Banpalen, baarhuisjes en stationsgebouw in Wester-Koggenland.
WFON 69 (2002), p. 102-106, ill.

VEENHOPERKOGGE: uitgave van Vereniging Hemony, jrg. 5.
Grosthuizen, 2002. 32 p., ill.

Ursem
GESCHIEDENIS van Ursem in een ringband 2002.
Ursem, 2002. p. 71-748, ill.

Zuidermeer
KRAAIJ, Suzanne de, Jan VRIEND, Tineke PIJNENBURG: Zuidermeer, daar wil ik wonen.
Zuidermeer, 2002. 160 p., ill.

WIERINGEN
BIOSCOOP, De, op Wieringen (1920-1991).
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 3, p. 58-77, ill.

EERDEN, Hendrik van: Het verhaal van mijn jeugd.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 2, p. 36-38, ill.

FEENSTRA, Jac: De “Bildtse keten”: in het licht van een nieuwe toekomst.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 4, p. 85-95, ill.

FEENSTRA, Jac: Het Broeker- en Marskesluisje (dl. 2): vernieuwing en renovatie.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 2, p. 41-46, ill.

FIJNHEER-ROTGANS, Nel: Een boekje open ... : over het archief van de Historische Vereniging Wieringen.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 2, p. 30-31, nr. 4, p. 84.

FIJNHEER-ROTGANS, Nel: Vernieling van een eendenkooi.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 1, p. 15-16, ill.

KROONTJE-POST, Alie: Familie Post.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 4, p. 106-109, ill.

RIENSTRA-MULDER, J.K en C.J. ZUIDEMA-MULDER: Burgerlijke stand anno 1901 en 1902.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 1, p. 19-21, nr. 2, p. 47-48, nr. 4, p. 103-106.

RIENSTRA-MULDER, J.K.: Toegang tot het verleden: namen geschreven in steen: burgerlijke stand anno 1901.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 1, p. 21-27. Betreft Nan Mulder, Neeltje Scheltus en Pieter Maats.

ZUIDEMA-MULDER, Corrie: Verdwenen winkeltjes.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 1, p. 17-18, nr. 2, p. 39-40, nr. 4, p. 96-97, ill.

ZUIDEMA-MULDER, Corrie: Wieringers van de vorige eeuw.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 2, p. 49-54. Betreft Piet Glim.

ZWARTS, S.: Klaas Maaskant (1898-1977): gemeenteontvanger en fotograaf.
Op de hòògte, jrg. 14 (2002), nr. 2, p. 32-35, ill.

WIERINGERMEER
AFSLUITDIJK, De, 1932-2002: een bewogen geschiedenis.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 2, p. 24-29, ill.

DATEMA, Wil: 17 april 1945.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 1, p. 15-19, ill.

GEPORTRETTEERD.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 3, p. 9-18, ill. Betreft Arend Vos, Minze Geertsrna, Leen Versluis, Jan Lanser en Jo Tops-Smit.

KONINKLIJK bezoek aan de Zuiderzeewerken en de Wieringermeer.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 1, p. 20-26, nr. 2, p. 8-12, ill.

KRASSE, Een, pionier vertelt.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 2, p. 34-41, ill. Betreft Gerrit Boontjes.

PIET en José een horecaleven samen “Je beste adviseurs zijn je klanten”.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 4, p.20-23.

STANDBEELD “De Maaier”.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 3, p. 34-41, ill.

TEELING-GEERS, A.C.M.: Middenrneer kreeg zijn dorpsnaam in 1932: mevrouw Kok heeft “Middenrneer” al gekend toen het nog niet bestond.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 1, p. 27-34, ill.

TEELING-GEERS, A.C.M.: Trouwen in de Wieringermeer.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 2, p. 13-19, ill.

TOEN: vijftig jaar geleden.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 1, p. 44-45, nr. 2, p. 43, nr. 3, p. 26-27.

TRANSPORTBEDRIJF Slot 65 jaar in Wieringermeer.
Kroniek van het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer, jrg. 10 (2002), nr. 1, p. 36-39, ill.

WOGNUM
JAARBOEK 2002 Historische Stichting “De Cromme Leeck”.
Wognum, 2002. 72 p., ill.

SLOËTJES, Henk: Zes bedsteden overleven in Wognum al ruim 120 jaar.
WFON 69 (2002), p. 107, ill. Betreft boerderij “Welgelegen”, Kerkstraat 1.

ZIJPE
LOO, L.F. van: Herindeling in 1870: Anna Paulowna los van Zijpe.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 3, p. 22-24, ill.

PAARLBERG-WAAIBOER, Trien: Er was eens een kerkhof in het Zijper kloosterbos.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 3, p. 16-21, ill.

Burgervlotbrug
KLANT, P.T.: Het huis ‘De Viersprong’ of ‘Het huis met de twee gezichten’.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 4, p. 17-18, ill.

KLANT, P.T.: De scheepssloperij te Burgervlotbrug.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 2, p. 15-17, ill.

Callantsoog
BLOKKER, Muja: Kees van Eck (1917-1967).
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 24-25, ill.

BLOKKER, Muja: 40 jaar Leguit.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 44-45, ill.

LASTDRAGER, Wim: De Seinpost.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 17 (2002), nr. 2, p. 26-27, ill.

MOOIJ, Jan en Jannie PROVILY: Gisteren is ook een beetje geschiedenis: het gebeurde in 2001.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 17 (2002), nr. 1, p. 6-7, ill.

PROVILY, Jannie: Gerard de Wit vertelt.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 52-53, ill. Betreft museumboerderij “Tante Jaantje”.

VOS, Jacob: Ontwikkeling vreemdelingenverkeer.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 17 (2002), nr. 3, p. 46-49, ill.

Petten
DEKKER, P: De naamgeving van de Spreeuwendijk bij Petten.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 2, p. 21-23.

KLANT, P.T.: Bittere armoede ... (in Petten 1886).
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 4, p. 8-9.

LOO, H. van: Waar of niet waar?: de schipbreukelingen van 1773 op het strand van Petten.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 4, p. 15-16.

't Zand
LOO, L.F. van: Draven op de Zandtemer kermis: harddraverij-vereniging De Volharding 't Zand sinds 1903.
Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 2, p. 10-14, nr. 3, p. 11-15, ill.

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.