Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » WFON » 2003 » Pagina 224-226

Jaarverslag 2002 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 69e bundel, pagina 224-226.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2003.
Auteur: Jur Mellema.

Cultuur educatief project
In 2002 is het cultuur educatief project “Speurtocht door de geschiedenis van Westfriesland” uitgebracht, een gezamenlijke uitgave van het Westfries Genootschap en Uitgeverij Peter Sasburg.
Het project is bestemd voor kinderen en leerkachten van groep 7 en 8. Veel scholen en particulieren hebben “Speurtocht door de geschiedenis van Westfriesland” aangeschaft. De doelstellingen van het genootschap sluiten goed aan bij de ontwikkelingen van cultuureducatie voor de basisscholen, namelijk het leren kijken naar en waarderen van de geschiedenis van de eigen leefomgeving. Met het uitbrengen van dit project, een ontdekkingstocht in het rijke verleden van West-Friesland, wil het genootschap een bijdrage leveren aan cultuur historisch besef en de verbondenheid met de regio. Niet alleen voor grote, maar zeker ook voor kleine mensen. Zij zijn immers de toekomstige beheerders van de streek.

Koninklijke onderscheidingen
Twee bestuursleden van het Westfries Genootschap ontvingen in 2002 een koninklijke onderscheiding. Ina Broekhuizen-Slot werd geridderd voor de vele activiteiten die zij in haar woonplaats Wognum en West-Friesland ontplooit. Jaap Raat nam na 25 jaar afscheid als vice-voorzitter van het genootschap en werd eveneens geridderd.

De leden
Op 1 januari 2002 telde het genootschap 3182 leden. Een jaar later op 1 januari 2003 waren dat er 3130. In 2003 zal opnieuw een grote ledenwerfactie worden gehouden. In 2002 overleed een aantal leden van het genootschap. Onder hen het erelid Dirk Breebaart en de leden van verdienste Dik Fleddérus, 25 jaar commissielid van Landelijk Schoon, Jantje de Jong-Brouwer, bekend als papierknipster Jantje III, Jo Visman, gedurende achttien jaar secretaris van Landelijk Schoon, Bertus Voets, auteur van diverse delen in de Stolphoevereeks, en Barbara Donker-Timmerman, van 1968-1988 lid van de Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi. Ook de eerste winnaar van de Westfrieslandprijs, Jan Pannekeet ontviel ons. Het genootschap zal alle overledenen met eerbied gedenken.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = Op 10 november 2002 kwam er een einde aan het rijk gevulde leven van Dirk Breebaart. Op 97-jarige leeftijd overleed hij in zijn woonplaats Bergen. Van 1956 tot 1974 diende hij ons genootschap als voorzitter. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot erelid. Dirk Breebaart. Een bestuurder, waar je niet omheen kwam. Burgemeester/secretaris van de gemeente Hoogwoud: van 1946 tot 1972. Tevens polderbestuurder. De laatste dijkgraaf van De Vier Noorder Koggen, de eerste van het nieuw gevormde waterschap Westfriesland. Dirk de Doener schreef graag geschiedenis. Na zijn vertrek uit Hoogwoud vestigde hij zich in Hoorn, waar hij de Stichting Stadsherstel oprichtte, waar binnen hij tot 1987 als voorzitter actief bleef. Het Hoornse monumentenbestand heeft daar rijkelijk van geprofiteerd. Dirk drukte namelijk dóór tot het geld in de knip zat! Ook ons genootschap is Dirk Breebaart veel dank verschuldigd. Zijn naam blijft er mee verbonden.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = Lambertus -Bertus- Voets. Priester, historicus. Op 9 september 2002 overleed hij, 89 jaar oud, in het verzorgingshuis St. Joseph in Alphen aan de Rijn. Ver van West-Friesland. De regio, die hem boeide, die zijn hart had. De plank met regionale geschiedschrijving over West-Friesland heeft Bertus met vele titels gevuld. Hij schreef veel en snel. Soms wel eens iets te snel. Maar saai schreef hij in ieder geval niet. Onze Stolphoeve reeks heeft hij met twee deeltjes gevuld, tal van publicaties van zijn hand vonden hun weg in de bundel. Op 1 september 1984 werd hij benoemd tot lid van verdienste van ons genootschap. Een terechte onderscheiding.

Ledenbijeenkomsten
Er werden drie bijeenkomsten gehouden:
De voorjaarsstreekmiddag werd op 25 mei gehouden in het Vikingschip te Den Oever op het voormalige eiland Wieringen. Burgemeester Baas presenteerde zijn gemeente aan de hand van dia's, gevolgd door optredens van het Wieringerkoor “De gesmeerde kelen”. Jeanne de Weert-Doesburg showde Wieringer klederdracht. Na de pauze waren er excursies door middel van een fietstocht over het voormalige eiland, een bezoek aan de Michaëlskerk in Oosterland en een wandeling langs het Wad.

De Westfriezendag, op 7 september, stond 's ochtends in het teken van het afscheid van Jaap Raat als vice-voorzitter. Naast een koninklijke onderscheiding ontving hij, tijdens een revue van zijn mede bestuursleden, dwaze streekproducten. Ook kreeg hij een “Vriendenboek” met bijdragen van veel mensen, waarmee hij samenwerkte. Ook werd hij tot erelid benoemd. Het middagprogramma stond in het teken van excursies in het kader van de herdenking van 400 jaar VOC. Zowel in Hoorn als in Enkhuizen werd stilgestaan bij de nalatenschap van deze eerste multinational.

De najaarsstreekmiddag werd op 2 november gehouden in Nieuwe Niedorp. Voor de pauze was de organisatie in handen van de Stichting Projector met vooraf de vertoning van de film, gemaakt ter gelegenheid van de Zuiderzee Visserij Tentoonstelling te Enkhuizen in 1930. Na de pauze werd Nieuwe Niedorp belicht door middel van een lezing en dia's. Voor het eerst konden ook niet-leden deelnemen.

Auroraprijs
Eens in de drie jaar reikt het bestuur van het genootschap de Auroraprijs uit. De prijs, vernoemd naar de verdwenen zuivelfabriek te Opmeer, gaat naar een persoon of instelling, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Op 6 april overhandigde Klaas Bant de Auroraprijs aan Teun en Annie Steur van museumboerderij De Anloup in Zuidermeer. De prijs bestond uit een geldbedrag van € 1.000,00 en een oorkonde.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = In april 2002 kregen Teun en Annie Steur van Museumboerderij De Anloup uit handen van voorzitter Klaas Bant van het Westfries Genootschap de Auroraprijs: een geldbedrag van duizend euro en een oorkonde. Een blijk van waardering voor hun bijdrage aan de recreatieve ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

Westfrieslandprijs 2002
Tijdens de Westfriezendag werd de Westfrieslandprijs uitgereikt aan Peter Ruitenberg. Peter Ruitenberg was in 2002 30 jaar actief als auteur van uitgaven in dialect. Hij is in en buiten West-Friesland beroemd om de Westfriese spreukenkalender, die hij elk jaar laat verschijnen. Met het toekennen van deze prijs wil het Westfries Genootschap zijn werk eren. Peter ontving een oorkonde en een geldbedrag van € 450,00.

Het bestuur
Cees Bontekoning trok zich terug als penningmeester. Jan Smit uit Opperdoes nam zijn plaats in. Jaap Schaper uit Hoorn volgde Jaap Raat op als lid van het Algemeen Bestuur.

Jur Mellema, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.