Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 2004 » Pagina 6

Voorwoord

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 71e bundel, pagina 6.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2004.
Auteur: Klaas Bant.

Aan de leden

In het jubileumjaar 2004 – het Westfries Genootschap bestaat tachtig jaar! – verschijnt het 71e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Dit jaar geen thema-uitgave, maar een boek voor elk wat wils. Tegelijk merk je ook hoe veelzijdig het verleden en de cultuur van West-Friesland zijn.

Het bestuurvan het Westfries Genootschap zal in samenwerking met de commissies en stichtingen er alles aan doen om de veelzijdigheid van het cultuurhistorisch erfgoed te bewaren en te beheren voor latere generaties. Onze Commissie voor Landelijk Schoon heeft daarom bezwaar aangetekend tegen de plannenvan de provincie om in de ecologische verbindingszone Kromme Leek tussen Wognum en Wervershoof een woonlandschap te realiseren. Een zogenoemd groen woonmilieu in deze zone strookt niet met het zorgvuldig omgaan met de waarden van het landelijk gebied. Wonen zelfs in een extensieve vorm is in onze optiek een verder opdringen van de verstedelijking in het West-Friese landschap.
De Commissie Kap en Dek heeft een eerste expertiseavond gehouden. In het Timmermansgildehuis kwamen deskundigen en andere geïnteresseerden bijeen om kennis uit te wisselen over oorijzers. Op deze manier stelt de commissie de kennisoverdracht centraal in haar werkzaamheden.
De Commissie Geschiedschrijving heeft vorig jaar november een symposium georganiseerd als stimulans voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar het verleden van West-Friesland. Drie voorbeelden van het belangrijke werk dat binnen het genootschap wordt verricht. Het bestuur heeft zeer veel waardering voor het werk van de redactiecommissie, die jaar in jaar uit een meer dan lezenswaardig boek verzorgt. Ik hoop, dat de lezer onze mening deelt. Wellicht treffen wij elkaar in september op de Westfriezendag!

Klaas Bant, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.